Tillgänglighet på plats och på webben

Almedalsveckan är en demokratisk mötesplats för alla. Med ledorden öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapar vi tillsammans den unika almedalsandan.   

Tillgänglighet under Almedalsveckan

Almedalsveckan är öppen för alla och vi måste därför hjälpas åt att skapa en så hög tillgänglighet som möjligt utifrån olika perspektiv.

Världsarvet Visby är en medeltida stad med begränsad fysisk tillgänglighet. Det är backigt och gator och gränder i innerstaden har en beläggning av gatsten med springor och ojämnheter. För att öka tillgängligheten har delar av gatubeläggningen jämnats till och trottoar kanter fasats av i området runt Almedalen samt de stora gångstråken.

För att öka tillgängligheten

 • Uppmaning till alla arrangörer att göra sina evenemang tillgängliga
 • Symboler i programmet visar tillgänglighet
 • Fordonsfri Almedalsvecka
 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade
 • Talande webb

Mer information om tillgänglighet

Hittar du på vår programwebb under almedalsveckan.info/tillganglighet

Tillgänglighet för program.almedalsveckan.info

Region Gotland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Almedalsveckans programwebb program.almedalsveckan.info 

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från program.almedaslveckan.info som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

E-post: almedalsveckan@gotland.se
Tel: 0498-269310
Post: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss.

E-post: almedalsveckan@gotland.se
Tel: 0498-269310
Post: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet - Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Uppgradering av programwebben

Denna webbplats är under utveckling och en ny programwebb för hantering av evenemangen är på gång. Vi har dock ingen tidsplan i dagsläget, det är en prioriterad fråga.  

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi arbetar löpande för att åtgärda bristerna.

 • Talande webb: Fungerar inte för tillfället
 • Dokument: Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. Bilder i PDF-dokumenten kan sakna alternativtext.
 • Rubriker: Rubriksättningen följer inte standard på vissa sidor.
 • Navigering: Navigering med tabbfunktion har brister vid startmenyn, underkategorier. Saknar huvudrubrik på startsidan.  
 • Undermenyer: Saknar tydlig markering om vilken meny som är markerad. 
 • Kontrastfärger: På vissa element är kontrastfärgerna bristfälliga. 
 • Länkar: Saknar tydlig markering med understruket och visas enbart med kontrastfärg.
 • Klickbara element: Tydlig markering på länkar och grafiska element saknas för att visa på vilka som är klickbara. 

Redogörelsen uppdaterades den 25 januari 2022.

Kontakta Region Gotland

Kontakta Almedalsveckan

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?