Till Startsidan
Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Vad tänker de unga om kärnavfallet – och vad vill de veta?

Arrangör:
Kärnavfallsrådet
Dag:
2/7 2019 12:00 - 13:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Samtal
Ämnesområde:
Klimat/miljö
Ämnesområde 2:
Hållbarhet
Språk:
Svenska
Plats:
Holmen, Österdahls brygga
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Använt kärnbränsle är farligt i minst 100 000 år och frågan om slutförvaring befinner sig nu i ett avgörande skede. Denna viktiga demokratifråga förutsätter att svenska folket är välinformerat, är vi det? Vad tänker den yngre generationen? De som kommer att få ta över ansvaret.

Utökad information om evenemanget

Panelsamtalet syftar till att ta del av den yngre generationens synpunkter och att därigenom öka och stärka engagemanget kring frågan. Centrala punkter är frågans politiska betydelse, den nuvarande generationens ansvar, val av metod och plats för slutförvaring, debatten om kopparkapselns hållbarhet, den stegvisa beslutsprocessen och förmedling av information om slutförvaret till kommande generationer.

Medverkande:
  • Carl Reinhold Bråkenhielm, Ordförande, seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning, Kärnavfallsrådet
  • Ingmar Persson, Professor i oorganisk och fysikalisk kemi, Kärnavfallsrådet
  • Karin Högdahl, Docent i geobiosfärsvetenskaper, Kärnavfallsrådet
  • Mikael Karlsson, Miljöforskare på KTH, Kärnavfallsrådet
  • Elin Bergenlöv, statsvetenskap, Stockholms universitet
  • Erik Nilsson, medicinsk strålningsfysik, Umeå universitet
  • Disa Runeby, historiska studier, Lunds universitet
  • Torbjörn Näsmark, medicinsk strålningsfysik, Umeå universitet
Kontaktperson 1:
Peter Andersson, Kanslichef, Kärnavfallsrådet, 0725-384828, peter.h.andersson@regeringskansliet.se
Kontaktperson 2:
Evis Bergenlöv, Kärnavfallsrådet, 0706-993995, evis.bergenlov@regeringskansliet.se
Tillgänglighet
Allergihänsyn
Förtäring
Ja
#hashtagg:
#använtkärnbränsle, #kärnavfall, #miljö, #slutförvaring, #ungavuxna
Sidvisningar:
1606
Event-ID:
57287

Kontakta Region Gotland

Kontakta Almedalsveckan

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?