Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region?

Arrangör:
Mistra Urban Futures
Dag:
5/7 2018 10:30 - 11:30
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium/föreläsning
Ämnesområde:
Infrastruktur/kommunikationer
Ämnesområde 2:
Hållbarhet
Språk:
Svenska
Plats:
Strandvägen, H553
Platsbeskrivning:
Västsvenska Arenan vid Kruttornet
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Urbaniseringen fortsätter och storstäderna är viktiga tillväxtområden. Men är det så att storstäderna också behöver avlastning? För att nå ökad hållbarhet och samtidigt skapa livskraftigare regioner behöver vi satsa mer på alla typer av städer och samhällen utmed järnvägsnäten. Hur gör vi det?

Utökad information om evenemanget

Storstäder är viktiga tillväxtområden. Det vi bygger behöver tydligare adressera hållbarhetsmålen och inbegripa mer än bara bostäder. Inom projektet och kunskapsprocessen Det Urbana Stationssamhället fördjupas kunskapen om hur städer och samhällen av olika storlek kan bli mer hållbara. Det berör frågor som täthet, tillgänglighet, funktionsblandning, tillgång till samhällsresurser, utrymme för utveckling av ekosystemtjänster och delningsekonomi. Det finns en stor potential att utveckla befintliga städer och samhällen längs järnvägsnätet. Värden i bebyggelse, infrastruktur, natur och kultur, socialt kapital, näringsliv och lokala identiteter är betydande. Projektet har hittills bidragit med kunskapsutveckling kring stadsbyggande genom användning av arbetsmetoder och verktyg som öppnar för samskapande och samverkan. Med en integrerad stads- och transportplanering kan livskraftiga samhällen skapas vilka bidrar till att stärka regionen som helhet och avlasta storstäderna.

Medverkande:
  • Ann Legeby, Tekn Dr och Forskare, KTH Arkitekturskolan
  • Anna Johansson, Styrelseordförande, fd Infrastrukturminister, Mistra Urban Futures, Riksdagen
  • Maria Sigroth, Planeringschef, Göteborgsregionen
  • Pontus Gunnäs, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
  • Ulf Ranhagen, Tekn Dr, Gästforskare, Prof emeritus, Mistra Urban Futures, KTH, Chalmers
  • Åsa Lindborg, Stadsarkitekt, Planchef, Stenungsunds Kommun
Kontaktperson 1:
Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, ulrica.gustafsson@chalmers.se
Kontaktperson 2:
Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, jenny.sjodin@chalmers.se
Twitter:
Tillgänglighet
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Allergihänsyn
Miljödiplomerat
Förtäring
Nej
#hashtagg:
Hållbara transporter, Infrastruktur, Klimat, Regional utveckling, Urbanisering
Sidvisningar:
1230
Event-ID:
50761

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag till fredag
klockan 09.00-15.00 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?