Till Startsidan
Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Varför ska det ta tid att planera och bygga hållbar stad?

Arrangör:
Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad
Dag:
2/7 2018 16:30 - 17:30
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium/föreläsning
Ämnesområde:
Hållbarhet
Ämnesområde 2:
Byggande
Språk:
Svenska
Plats:
Strandvägen, H553
Platsbeskrivning:
Västsvenska Arenan vid Kruttornet
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Det är kommunernas ansvar att med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen planera markens användning och verka för en god hushållning av mark och vatten. Kedjan från idé till genomförande är lång med många olika aktörer. Många tycker det går för långsamt. Men vad är det som tar sån tid?

Utökad information om evenemanget

Planeringsprocesserna ifrågasätts från många håll. ”Det tar för lång tid från idé till genomförande. Andra aktörer skulle kunna göra det snabbare och bättre”. Men städerna utvecklas där livet pågår, där människor och verksamheter redan är etablerade. Planeringsprocesserna är komplexa med många olika aspekter att ta hänsyn till, de ska dessutom garantera insyn och rättssäkra avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. Planprocesser är verktyg i demokratins tjänst och demokrati tar tid. Men det tar de facto i snitt tio år att färdigställa ett flerbostadshus från uppdrag om detaljplan till färdig byggnad. Och det tar i snitt nästan 5,5 år från det att planen vinner laga kraft tills dess att bygglovsansökan skickas in. Detta kan bero på att försäljning av marken tar tid eller att kommunen först måste göra omfattande arbete med infrastruktur, men också på att byggherrar bromsar takten för att hålla priserna uppe. Planreserven är god. Så vad är det som tar tid egentligen?

Medverkande:
  • Emma Hult, ledamot, (MP) Riksdagen
  • Ulf Kamne, kommunalråd, (MP), Göteborgs Stad
  • Ann Catrine Fogelgren, oppositionsråd, (L), Göteborgs Stad
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
  • Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad
  • Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren
  • Ulrika K. Jansson, tf. stadsbyggnadschef, Örebro kommun
  • Anna Lönn Lundbäck, regionchef Väst, Sveriges Byggindustrier
  • Gunilla Glasare, avd.chef, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Lars Mogensen, moderator
Kontaktperson 1:
Neda Sherafat, Göteborgs Stad
Kontaktperson 2:
Anna Lagerquist, Göteborgs Stad
Tillgänglighet
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
#hashtagg:
Byggaktörer, Hållbar utveckling, Planeringsprocess, Planmonopol, Stadsutveckling
Sidvisningar:
1619
Event-ID:
52348

Kontakta Region Gotland

Kontakta Almedalsveckan

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?