Tillgänglighet

Almedalsveckan är öppen för alla och vi måste därför hjälpas åt att skapa en så hög tillgänglighet som möjligt utifrån olika perspektiv.

Världsarvet Visby är en medeltida stad med begränsad fysisk tillgänglighet. Det är backigt och gator och gränder i innerstaden har en beläggning av gatsten med springor och ojämnheter. För att öka tillgängligheten har delar av gatubeläggningen jämnats till och trottoar kanter fasats av i området runt Almedalen samt de stora gångstråken.

Avstängt för fordonstrafik

För att underlätta framkomligheten och öka säkerheten är delar av innerstaden samt hamnen avstängd för fordonstrafik söndag-söndag klockan 09.00-21.00. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området och avgiftsfria parkeringsplatser finns reserverade på Skeppsbron i höjd med Korsgatan. Karta som visar parkeringsplatser hittar du här intill.

Tillgängliga lokaler

Den stora efterfrågan på lokaler under veckan innebär att många lokaler som inte i första hand är anpassade för mötesverksamhet används och därför kan ha begränsad tillgänglighet. Det ställer krav på arrangörer att komplettera och anpassa så att alla kan delta.

Symboler i programmet visar tillgänglighet

Arrangören ansvarar för innehåll, genomförande och tillgänglighet vid det egna evenemanget. I ansökan till det officiella programmet markerar arrangören vilka av tillgänglighetsområdena som uppfylls. Symbolerna redovisas i programmet tillsammans med evenemangsinformationen:

 • Allergihänsyn, inga doftande blommor, nötter.
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol, dörrbredd minst 80 cm.
 • Teleslinga finns
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning
 • Toalett tillgänglig för rullstol, dörrbredd minst 80 cm.

Symbolerna bygger på SIS–standard och har tagits fram i samråd med Tillgänglighetsrådet Region Gotland och representant för DHR. Symbolerna går att söka ut i programmet. Mer information om symbolerna finns i länken till höger.

Som deltagare kan du alltid kontakta respektive arrangör för information om tillgänglighet vid deras evenemang. Du som har rätt till tolk kan kontakta tolkcentralen på din boendeort i god tid före deltagandet.

Riktlinjer kring tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet har samlat riktlinjer kring tillgänglighet för bland annat skriftlig information och tillgängliga konferenser på sin webbplats. Där finns även annan information som stöd för arrangörer i arbetet med att skapa evenemang tillgängliga för alla.

Region Gotlands informationsansvar

Att öka tillgängligheten för Almedalsveckans besökare är ett prioriterat område för region Gotland. Almedalsveckans projektgrupp arbetar främst genom informationskanalerna:

 •  Webbplatsen med information till besökare om det officiella programmet. Webbplatsen har i grundfunktionen talade Webb samt webbläsarens möjlighet till större text. Webbplatsen är tillgänglighetsgranskad i verktyget Validator.
 • Den tryckta programkatalogen Almedalen Just Nu. Katalogen är tydligt indelad i olika avsnitt och dagarna är markerade med färger.
 • Appen Almedalen Just Nu i OS och Android. Smarta telefoner har i sina grundutföranden funktioner för till exempel större text, inzoomning, ökad ljusstyrka, färgval samt tal.
 • Information till arrangörer. Almedalsveckans projektgrupp informerar och vägleder fortlöpande arrangörer genom nyhetsbrev. Information går även ut till de företag som erbjuder möteslokaler och catering under Almedalsveckan.
 • Partiledartalen teckentolkas. Partiledarnas tal under Almedalsveckan teckenspråkstolkas. I Almedalen och i det tält som partierna har till sitt förfogande i parken finns även en teleslinga.

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?