Program 2005

Utskrivet från: https://program.almedalsveckan.info/event/list/2005
Till startsidan

Program 2005

Söndagen den 3 juli
Tal av kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund kl 19:00:00-, Almedalen

Göran Ringbom med Hamra band underhåller från klockan 18.15
Arrangör:
Kristdemokraterna
Kontaktperson:
partisekreterare Urban Svensson tfn 076-527 25 01
urban.svensson@kristdemokraterna.se

divider line

Söndagen den 3 juli
Pressträff kl 15:00:00-, Högskolan på Gotland, Hörsalen E22
Pressträff
Göran Hägglund möter media inför sitt anförande
Arrangör:
Kristdemokraterna
Kontaktperson:
Sara Malmgren, pressekreterare, tfn 070-535 07 87
sara.malmgren@riksdagen.se

divider line

Söndagen den 3 juli
After speech kl 19:45:00-21:30:00, Gotlands studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1 (Intill Almedal)
After speech
Journalisterna Per Wendel och Lars Adaktusson bjuder på knivskarpa intervjuer med dagens politiska talare i Almedalsparken. Öl och vin finns till försäljning och musikbandet Fake underhåller med rockig musik. Kvällens talare är Göran Hägglund, partiledare kd.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51
ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:45:00, Högskolan på Gotland , E 22 Hörsalen
Avskaffa oljeberoendet - biobränsle som framtidens drivmedel
Seminariet leds av språkröret Peter Eriksson
Arrangör:
Miljöpartiet de Gröna
Kontaktperson:
Hampus Rubaszkin, språkrörssekreterare, tfn 073-617 33 89
hampus.rubaszkin@mp.se
www.mp.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Pressträff kl 12:00:00-12:30:00, Högskolan på Gotland, Hörsalen E22
Pressträff
Maria Wetterstrand
Arrangör:
Miljöpartiet de Gröna
Kontaktperson:
Hampus Rubaszkin, språkrörssekreterare, tfn 073-617 33 89
hampus.rubaszkin@mp.se
www.mp.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Tal och musikunderhållning kl 18:15:00-20:00:00, Almedalen
Språkrörstal
Maria Wetterstrand, Miljöpartiet de Gröna och Alexander Chamberland, Grön Ungdom, håller tal, Alexander Chamberland talar klockan 18:30, Maria Wetterstrand talar klockan 19:00. Musik från kl. 18:15 med Pandora, Cecilia Vennersten och Eleonor Ågeryd i Rå.
Arrangör:
Miljöpartiet de Gröna, Grön Ungdom
Kontaktperson:
Hampus Rubaszkin, språkrörssekreterare, tfn 073-617 33 89
hampus.rubaszkin@mp.se
www.mp.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 10.00-12:00:00, Wisby hotell,Spegelsalen
Åtgärder inom sjukvård och äldreomsorg
Allians för Sveriges välfärdsgrupp presenterar förslag till åtgärder inom sjukvård och äldreomsorg.

Välfärdsgruppen: Maria Larsson (kd), ordf, Kristina Axén-Olin (m), Birgitta Rydberg (fp) och Kenneth Johansson (c)

Arrangör:
Kristdemokraterna
Kontaktperson:
Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig, tfn 08-786 66 39.
henrik.kjellberg@riksdagen.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Dagens Almegatidning kl 08:15:00-09:00:00, Donners Plats
Dagsfärska nyheter
Almegatidningen levererar dagsfärska nyheter om tjänsteföretagarfrågor under Almedalsveckan. Hämta ditt eget ex av tidningen må - fri Almegas tält och Hälsotältet på Donners Plats, vid entrén till högskolan och på After Speech.
Kom till Donners Plats på måndag morgon, vi finns på plats med dagens nummer av tidningen
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Karin Boman, tel 070-345 68 99
redaktionen@almega.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarievecka kl 09:00:00-, Björkhaga, Klintehamn
S-kvinnors seminarievecka Björkhaga, Klintehamn
Seminarieprogrammet, med tema Makt, finns på http://www.s-kvinnor.a.se/?S=372H
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
S-kvinnors pressekreterare Serkan Köse, Tfn 070- 226 32 20
serkan.kose@s-kvinnor.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Hälsotältet kl 10-12-30- 12.45, Donners Plats
Invigning av Vårdföretagarnas Hälsotält på Donners Plats
Klockan 12.30 inviger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund Vårdföretagarnas Hälsotält på Donners Plats och genomgår en skarp utfrågning om förstahjälpen av Jan Johansson från Falck Ambulans.
Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 070-345 68 91eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E 30
Har vi råd med människor? (om den strukturella diskrimineringen i några bostadsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö)
Finns det en strukturell diskriminering i Sverige och hur ser den i så fall ut? Den frågan diskuterar bl a regeringens diskrimineringsutredare Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Uppsala Universitet och Integrationsverkets chef Andreas Carlgren. Till grund för diskussionen ligger en undersökning som visar att de diskriminerade områdena är underförsörjda med resurser.


Medverkande:Barbro Engman, Hyresgästföreningen, Andreas Carlgren, Integrationsverkets chef, Masoud Kamali, forskare Uppsala Universitet, Peter Eneström, författare till skriften "Har vi råd med människor?"


Arrangör:
Hyresgästföreningen
Kontaktperson:
Ewa Frisk, tfn 08-791 02 07, 070-372 02 07

ewa.frisk@hyresgastforeningen.se
www.hyresgastforeningen.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B 23
Är rättvisan blind? - Jämställdhet & mångfalld inom polis och rättsväsende.
Ett seminarium om attityder och fördomar och allas likhet inför lagen.
Deltagare: Thomas Bodström, Justitieminister, Ardalan Shekarabi, Förbundsordf SSU, mfl. Moderator: Barbro Hedvall, Dagens Nyheter


Arrangör:
SSU
Kontaktperson:
Peter Skeppström, Pressekreterare SSU, tfn 070-592 60 38
peter.skeppstrom@ssu.se
www.ssu.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 10:30:00-12:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Eftersatt underhåll - en tickande bomb
Sverige har idag alarmerande många byggnader och anläggningar som är i dåligt skick och problemen ökar. Renoveringar är ofta gravt eftersatta, vilket skapar ökade kostnader för fastighetsägare och förvaltare och en rad hälsorisker för människor som bor och arbetar i husen. Byggbranschen vill ge en samlad problembild av det eftersatta underhållet på byggnader och anläggningar och att detta kräver offentliga insatser.

Medverkande: Bo Antoni, vd, Sveriges Byggindustrier; Ines Uusman, generaldir, Boverket; Anders Lago, kommunalråd Södertälje, samt ordf Svenskt Vatten; Lars Birve, vd, MKB, Nina Lundström, riksdagsledamot (fp), ledamot i bostadsutskottet. Moderator: Lars Gunnar Tannerfors.
Arrangör:
Byggbranschen i samverkan (Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna)
Kontaktperson:
Gisela Högberg, Informationschef, Sveriges Byggindustrier, tfn 08-698 58 24, 0708-58 24 44, gisela.hogberg@bygg.org, Peter Olofsson, informationschef, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, tfn 08-762 75 71, 0733-46 75 71, peter.olofsson@eio.se, Diana Uppman, Marknad och Information, Målaremästarna, tfn 08-453 90 22, 070-542 62 49, diana.uppman@maleri.se, Thomas Helmerson, Medlemsservice, VVS-Installatörerna, tfn 08-762 75 27, 0709-62 75 27, thomas.helmerson@vvsi.se.


www.svensktnaringsliv.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 10.00-10-11-30, Almedalsbiblioteket, vån 2
Bemannade skolbibliotek: investering eller utgift?
En ny TEMOundersökning visar kommunalrådens vilja att satsa på landets skolbibliotek:
Fyra skolor av tio har ett bibliotek med personal minst sex timmar i veckan. Bland fristående grundskolor är det ännu sämre ställt. Bara var tionde har ett bibliotek som är bemannat sex timmar eller mer. 56 procent saknar eller har ett helt obemannat bibliotek. Bibliotekslagen är tydlig. Inom grundskolan och gymnasieskolan ska det finnas skolbibliotek där syftet är att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt att tillgodose deras behov av material för utbildningen.Medverkande: Jan-Anders Andersson, rektor, Specialgruppen för skolbibliotek, Zahra Safaie, skolbibliotekare Nationella skolbiblioteksgruppen, Annika Holm, läromedelsförf, författarförbundet, Britta Lejon, ordf Svensk Biblioteksförening, Roger Bodin, 1:e vice ordf Lärarförbundet.
Arrangör:
Svensk Biblioteksförening
Kontaktperson:
Frederik Abbemo, vik. Informationschef, Svensk Biblioteksforening, tfn 0702-12 05 29
fa@biblioteksforeningen.org
www.biblioteksforeningen.org

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium med lätt lunch  kl 11:00:00-13:00:00, Strand Hotel, Asunden.
Soporna upp i rök eller fortsatt kretslopp?
Det byggs kommunala förbränningsanläggningar i snabb takt. År 2008 finns det kapacitet att bränna drygt en miljon ton avfall mer än vad som faktiskt finns. Källsortering och återvinning hotas och nationella miljömål hamnar på undantag. Seminariet ger en bild av miljöeffekter och andra aspekter på framtidens avfallshantering och en färsk rapport om materialåtervinningens fördelar presenteras.
Annika Helker Lundström, vd, Återvinningsindustrierna, representanter för riksdagspartier och miljörörelsen.
Arrangör:
Återvinningsindustrierna
Kontaktperson:
Annika Helker Lundström, vd Återvinningsindustrierna, tfn 070-699 41 85.
annika@recycling.se
www.recycling.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Hälsotältet kl 11:30:00-19:00:00, Donners Plats
Vårdföretagarnas Hälsotält
Hela veckan finns Vårdföretagarna tillsammans med medlemsföretagen Sophiahemmet, Falck Ambulans och Capio Medocular på Donners Plats med Hälsotältet. Må-fr hälsorådgivning för typiska sommarsjukdomar, må-on uppfräschning i kunskaperna i hjärt- och lungräddning och to-fr synundersökning.
Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 070-345 68 91


eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Miniseminarium kl 11:45:00-12:00:00, Visby hamn
Konsten att spara 1000 kr på elräkningen
Lars Ejeklint, Marknadsansvarig Vattenfall Försäljning Norden mfl. presenterar matnyttinga energispartips för hus och hem. Välkomna till vårt tält i hamnen där vi finns hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.
Arrangör:
Vattenfall AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Lunchmingel med grillbuffé kl 11:50:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Hur kan Sverige stärka sin position i världen?
Svenskt Näringsliv bjuder på grillbuffé i Wisby Hotells trädgård.
Program:
Klockan 12.00-12.10. Idag råder en knivskarp internationell konkurrens. Flera miljarder människor i Asien är en del av den globala ekonomin. Det innebär både hot och möjligheter. Moderator John Chrispinsson i samtal med bl.a. Jan-Peter Duker, vice vd, Svenskt Näringsliv.
Klockan 12.30-12.40. Hur kan Sverige stärka sin position i världen? Medverkande: Signhild Arnegård Hansen, vice ordf, Svenskt Näringsliv och Jagdish N. Bhagwati, professor vid Columbia University i New York.
Ingen föranmälan behövs.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Lunchseminarium kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotell - Strandridaren
Skydda barnen på Internet
Säkrare Internetanvändning hos barn och ungdomar diskuteras av en panel med representanter från Myndigheten för skolutveckling, Medierådet samt Microsoft som tillsammans utvecklat skolmaterialet "Livstid" om säkerhet på Internet.

Medverkande: Peter Karlberg, Myndigheten för Skolutveckling, Karin Larsson, Medierådet, Ulf Engström, Rektor Alunda Skola,Anders Johansson, Microsoft, Jan Sandred, GCI Stockholm

Arrangör:
Microsoft
Kontaktperson:
Anders Johansson, Microsoft, tfn 073-408 29 41
andersjo@microsoft.com

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 13:00:00-16:00:00, Wisby hotell, Erlanderska salen
Försäkringar för arbete
Dan Andersson, chefsekonom LO, Lars Leijonborg, partiledare fp
Arrangör:
LO
Kontaktperson:
Albin Kainelainen, ekonom LO, tfn 08-796 25 00, 070-610 26 80
albin.kainelainen@lo.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Strand hotel, Bryggarsalen
Vem garanterar kvalitén i skolan?
Fredrik Reinfeldt, partiledare, moderaterna, Ibrahim Baylan, skolminister, socialdemokraterna, Metta Fjelkner, ordf Lärarnas Riksförbund, Eva-Lis Preisz, ordf Lärarförbundet, Jan-Eric Gustafsson, professor, Göteborgs universitet.Moderator: Marianne Rundström, SVT.
Arrangör:
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
Kontaktperson:
Andreas Burman, LR, tfn 070-262 27 00,
andreas.burman@lr.se Alf Lindberg, Lärarförbundet, tfn 070-316 67 14
alf.lindberg@lararforbundet.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Vernissage och seminarium kl 13:00:00-14:00:00, Sävesalen, Fornsalen, ingång Strandgatan
Nya drivkrafter för lokal tillväxt
På Gotland pågår en omvandling av arbetslivet, nya drivkrafter som design, estetik, bildning och upplevelser spelar allt större roll för företagande och arbetsliv. Vilka förutsättningar ger de nya drivkrafterna?
Bilden av Gotland - Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland, och Inger Ohlsson, generaldir Arbetslivsinstitutet, inviger utställningen "Gotland i omvandling". Bilderna är ur boken "Design för att nytt arbetsliv - Gotland i omvandling" fotograf Birgitta Emriksson, författare Göran Brulin, professor Arbetslivsinstitutet.
Efter invigningen serveras lättare förtäring följt av diskussion kring design, estetik, bildning och upplevelser som drivkrafter i ett nytt företagande och arbetsliv. Medverkande: Göran Brulin, Arbetslivsinstitutet, Anki Dahlin, länsmuseichef Gotland och Stina Lindholm, formgivare och medlem i Grasp.
Arrangör:
Designåret 2005 på Gotland i samverkan med Arbetslivsinstitutet
Kontaktperson:
Lena Laving, projektsamordnare Design för ett nytt arbetsliv, Länsmuseet på Gotland, tfn 0498-292 712, 070-338 67 56
lena.laving@lansmuseetgotland.se
www.designgotland.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Updateseminarium kl 13:00:00-15.00, Högskolan på Gotland, B 24
Kina - möjligheternas rike?
ITPS arrangerar fyra olika seminarier under temat: Ökad internationell konkurrens: En utmaning för företag, regioner och länder.
Det första handlar om att den svenska debatten mest har fokuserat på Kina som ett hot. Den kinesiska ekonomins allt större påverkan på den globala ekonomin betraktas som något som måste mötas med defensiva (handels) politiska åtgärder. ITPS har tillsammans med den svenska ambassaden i Peking studerat konkurrensen från Kina och konsekvenserna, positiva som negativa, för Sverige i syfte att ge en mer nyanserad bild av de förändringar som den kinesiska drakens uppvaknande har fått, och kommer att få, för den svenska ekonomin och industristrukturen
Magnus Breidne, ITPS Peking, Göran Johnsson Metall, Anders Rune Teknikföretagen, Agneta Engqvist Dagens Industris korrespondent i Peking
Arrangör:
ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kontaktperson:
Marianne Löfgren, projektledare, tfn 08-456 67 33, 070-535 98 72

marianne.lofgren@itps.se
www.itps.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 13:00:00-16:00:00, Kårhuset Rindi
Det globala slaget om läkemedel och bioteknik - står Sverige rustat för internationell konkurrens?
Allt tyder på att läkemedels- och bioteknikbranschen globalt kommer att genomgå en kraftig tillväxt. Konkurrensen om dessa företags investeringar från andra länder tilltar samtidigt. Läkemedels- och bioteknikbranschen har potential att även i framtiden vara en av Sveriges främsta branscher. Men det kräver att villkoren för branschen blir internationellt konkurrenskraftiga och att Sverige ses som ett framtidsland att verka i.
Diskussion där företrädare för akademi, industri och sjukvård ger sin syn på hur framtidens utmaningar för branschen ska mötas.
Medverkande: Jan Lundberg, AstraZeneca, Harriet Wallberg Henriksson, Karolinska institutet, Björn Nilsson, Biacore, Cecilia Schelin Seidegård, Karolinska Universitetssjukhuset, Håkan Billig, Vetenskapsrådet, Lars Wärngård, Vinnova, Ulf Pettersson, Uppsala universitet, Johan Kreuger, Uppsala universitet, Terje Andersson, koncernfacklig ordf SIF AstraZeneca. Moderator: Anders Milton
Arrangör:
Industrifacket, Industri- och KemiGruppen, Läkemedelsindustriföreningen, Naturvetareförbundet, Plast- och kemiföretagen, Sif, Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges Farmacevtförbund, SwedenBIO
Kontaktperson:
Jan Ström, Lif, jan.strom@lif.se, tfn 0708-74 34 78; Frida Lawenius, Naturvetareförbundet, frida.lawenius@naturvetareforbundet.se, tfn 0733-66 24 20; Mats Berggren, SwedenBIO, mats.berggren@swedenbio.com, tfn 0708-71 47 73; Anna Nörby, Farmacevtförbundet, anna.norby@farmacevtforbundet.se, tfn 0709-39 99 15

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Hur ska Sverige klara framtiden och jobben i en allt mer globaliserad värld?
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, E30
Har familjebildningen blivit en klassfråga? Ska staten styra barnafödandet?
Det låga barnafödandet påverkar den framtida arbetsmarknaden och den framtida finansieringen av välfärdssystemen.
Barnafödandet i Sverige var under åren 1990-2004 så lågt att befolkningen inte kunde reproducera sig själv. En egen bostad är en av förutsättningarna för familjebildning i ett modernt samhälle. Hittills har vi inte haft kunskap om sambanden mellan barnafödande, arbete och boende. Institutet för Framtidsstudier har därför, i samarbete med Hyresgästföreningen, Byggnads, Folksam, HSB, Riksbyggen och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, inlett ett projekt kring dessa frågor. Sara Ström, fil dr, Institutet för Framtidsstudier presenterar de första resultaten. Marie Berlin, Statistiska Centralbyrån, presenterar en studie om boende och barnafödande i storstäderna. Är det en verklig kris i befolkningsfrågan? Och vad gör politikerna?

Medverkande:Bertil Jacobson, moderator. Göran Hägglund, partil (kd), Mikael Odenberg, riksdagsledamot (m), Annika Billström, finansborgarråd (s), Barbro Engman, ordf Hyresgästsföreningen, Thomas Lindh, prof, Institutet för Framtidsstudier, Joakim Palme, VD för Institutet för Framtidsstudier, Marie Berlin, Statistiska Centralbyrån


Arrangör:
Institutet för Framtidsstudier
Kontaktperson:
Hannah Zackrisson, Informatör Institutet för Framtidsstudier, tfn 08-402 12 00, 0736-94 50 13
hannah.zackrisson@framtidsstudier.se
www.framtidsstudier.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland,l B22
Tio enkla frågor inför valet 2006
Skattebetalarnas förening presenterar en valplattform. Tio viktiga frågor som de politiska partierna uppmanas svara ja eller nej på.
Presentation: Robert Gidehag, VD Skattebetalarnas förening, Helena Olsson, Chefekonom Skattebetalarnas förening.
Kommentarer: Jens Spendrup, VD Spendrups, ledamot av Svenskt näringslivs styrelse mm, Cecilia Brink, ledarskribent Barometern, Johnny Munkhammar, Timbro.
Arrangör:
Skattebetalarnas förening
Kontaktperson:
Torsten Svenonius, tfn 070-29 28 204, Christian Ekström, tfn 0709-71 66 66

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 13:30:00-14:30:00, Högskolan på Gotland B26
Barn, äldre och glesbygdsbor drabbas oftare än andra av skador
Olika skador som en följd av olyckor kostar samhället varje år omkring 40 miljarder kronor. I takt med att andelen personer över 65 år ökar kommer dessa kostnader att stiga - om inget görs för att minska antalet skador.
Av Räddningsverkets senaste skadestatistik framgår att risken för att skadas är olika stor beroende på om du är man eller kvinna, var du bor, hur gammal du är och din socioekonomiska situation. Statistiken har arbetats fram av Räddningsverkets Nationella Centrum för Lärande från Olyckor (NCO). Forskning vid Linköpings universitet visar att skadorna kostar en kommun av Motalas storlek omkring 300 miljoner kronor varje år.
Christina Salomonson generaldir Räddningsverket, Jan Schyllander, Räddningsverket och Kent Lindqvist prof Linköpings universitet.

Arrangör:
Räddningsverket & Civilförsvarsförbundet
Kontaktperson:
Mats Oscarsson, presschef, Räddningsverket, tfn 054135103, 0703218873
mats.oscarsson@srv.se
www.srv.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium, Presentation av rapport kl 14:00:00-15:30:00, St:Hans Cafe, S:t Hansplan 2, Visby
Myndigheternas opinionsbildning
Arrangör:
Timbro
Kontaktperson:
Fredrik Erixsson, tfn 0709-733683, Maria Rankka, tfn 0702-101144
mariar@timbro.se
www.timbro.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Bokcafé kl 14:00:00-16:00:00, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Bokcafé
Träffa Timbros författare som presenterar sina böcker, vi bjuder på fika och har böcker till försäljning.
Arrangör:
Timbro
Kontaktperson:
Anna Wilson, tfn 0709-263177
anna.wilson@timbro.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Miniseminarium kl 14:30:00-14:45:00, Visby hamn
Konsten att spara 1000 kr på elräkningen
Lars Ejeklint, Marknadsansvarig Vattenfall Försäljning Norden mfl ger matnyttiga energispartips för hus och hem.Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.
Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:30:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Grön skatteväxling - frälsning eller förbannelse?
Medverkar gör professor Runar Brännlund, författare till rapporten Grön skatteväxling - frälsning eller förbannelse; Guy Fardell, Göteborgs Termometerfabrik AB; Björn Falk, vd Samres AB, med flera. Seminariet leds av Siewert Öholm.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Anders Ydstedt, Svenskt Näringsliv, tfn 08-55343155

anders.ydstedt@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:30:00, Asunden, Strand hotell
Tillväxt och förnyelse i Sverige?
I diskussionerna tas upp vad såväl forskningen som vad företagsutvecklande organisationer anser om vad som kan göras för att skapa en ökad tillväxt i Sverige. Inte minst genom nya innovationer eller kommande entreprenörer. Anna Pettersson Kremel från FSF presenterar en ny rapport om tillväxt - alla pratar om det men man menar olika saker.

Pontus Braunerhjelm, professor KTH, (seminarieledare), Gunvor Engström, VD Företagarna, Per Eriksson, GD Vinnova, Anders Lundström, VD FSF, Anna Pettersson Kremel, forskningsassistent FSF.
Arrangör:
Forum för småföretagsforskning (FSF)
Kontaktperson:
Sofia Ihrstedt, informatör, FSF, tfn 070-602 80 48
sofia.ihrstedt@fsf.se
www.fsf.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Seminarium med efterföljande mingel kl 15:00:00-17:30:00, Högskolan på Gotland, Aula n B 51
Klimatfrågan - en global utmaning
Klimatfrågan är vår tids största miljöfråga. En lösning på klimatproblemet kräver samarbete på såväl europeisk som global nivå mellan alla samhällets aktörer. Vattenfall inbjuder till diskussion om växthuseffekten, dess inverkan och konsekvenser samt om vilka lösningar som idag finns på problemet, nationellt och internationellt.
Seminariet avslutas med mingel och en lättare måltid för seminariets deltagare på Gotlands Turistförening, Skeppsbron 4 mellan 17.30-19. Anmälan till asa.pettersson@vattenfall.com, (går även bra att anmäla sig på plats den 4 juli)
Lars G. Josefsson, VD, Vattenfall AB, Bert Bolin, klimatforskare, Anders Wijkman, Europaparlamentariker, kd, Fredrick Federley, Förbundsordf, CUF, Lennart Beijer, ledamot i näringsutskottet, v, Svante Axelsson, Generalsekr, SNF. Moderator: Ulf Wickbom

Arrangör:
Vattenfall AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Samhällskontakter, Vattenfall AB, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Torgmöte kl 16.30-17.00, Inre hamnen
Torgmöte med Junilistan
Träffa Nils Lundgren, EU-parlamentariker och Junilistans ordförande
Arrangör:
Junilistan
Kontaktperson:
Anna Hammarskiöld, informationsansv Junilistan, tfn 08-232 111, 0707-929 111
anna.hammarskiold@junilistan.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Mingel med Public Service kl 17:00:00-18:30:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Public Service serverar politisk satir i Wisby Hotells trädgård
Med mycket humor och än mer satir underhåller Public Service gänget, kända från radioprogrammet "Godmorgon, världen!", i samband med kvällens mingel i Wisby Hotells trädgård. I allmänhetens tjänst sammanfattar och kåserar Public Service kring den gångna dagen.
Public Service gänget på plats i Visby består av Erik Blix, Mattias Konnebäck samt imitatörerna Göran Gabrielsson och Rachel Mohlin. Svenskt Näringsliv bjuder på enkel mingelbuffé.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Måndagen den 4 juli
Tvekamp kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård
Sverige 2020 - mingel- och debattillställning
En diskussion kring framtidens utmaningar och hur Sverige behöver utvecklas för att kunna möta dem.

Medverkande: Robert Gidehag, VD Skattebetalarna, Cecilia Stegö, VD Timbro, Kristina Mårtensson, politisk sekr Byggnadsarbetarförbundet och Eric Sundström, fd förbundsordf studentförbundet (s). Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare.

Arrangör:
Skattebetalarna tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, tfn 08-402 89 00, 0706-27 02 27

tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Måndagen den 4 juli
After speech kl 19:45:00-21:30:00, Gotlands studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1 (Intill Almedalen)
After speech
Journalisterna Per Wendel och Lars Adaktusson bjuder på knivskarpa intervjuer med dagens politiska talare i Almedalsparken. Öl och vin finns till försäljning och musikbandet Fake underhåller med rockig musik. Kvällens talare är Maria Wetterstrand, språkrör för miljöpartiet.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51
ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Ekonomiskt seminarium kl 09:45:00-16:00:00, Högskolan på Gotland, Hörsalen E22
Modereraternas ekonomisk-politiska seminarium
Temat för moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i år är att diskutera och analysera en politik som gör att fler kommer i arbete.


Assar Linbeck, professor i nationalekonomi, och Lena Hagman, TCO:s chefsekonom, gör inlägg om hur fler ska komma i arbete genom en ny skattepolitik. Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, och Andreas Carlgren, generaldirektör för Integrationsverket, gör inlägg kring kring integration och arbete. Seminariet leds av Mikael Odenberg. Seminarieavgiften är 150 kronor, gratis för ackrediterade journalister. Anmälan till seminariet görs via blanketten på www.moderat.se/almedalen senast den 1 juli.
Arrangör:
Moderaterna
Kontaktperson:
Ulrica Schenström, presschef, tfn 0736-828002, Oscar Hållén, pressekreterare, tfn 0736-828008

www.moderat.se/almedalen

divider line

Tisdagen den 5 juli
Tal kl 19:00:00-20:00:00, Almedalen
Fredrik Reinfeldt talar i Almedalen
Moderaternas partiordförande Fredrik Reinfeldt talar i Almedalen.
Arrangör:
Moderaterna
Kontaktperson:
Ulrica Schenström, presschef, tfn 0736-828002, Oscar Hållén, pressekreterare, tfn 0736-828008
oscar.hallen@moderat.se
www.moderat.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Ekonomiskt seminarium kl 12.00-14.30, Högskolan på Gotland, Aulan B51
Bridges over troubled waters ? hur möter vi de globala utmaningarna
Medverkande: Pär Nuder, finansminister, Gordon Brown, finansminister, Storbritannien. Karolina Ekholm, Docent, Handelshögskolan i Stockholm, Helle Thorning-Schmidt, Ordf Danmarks socialdemokratiska parti
Arrangör:
Socialdemokraterna
Kontaktperson:
Manuel Ferrer, Presschef, tfn 070-666 02 59, manuel.ferrer@sap.se, Kata Hansson, Pressassistent tfn 08-700 26 83, kata.hansson@sap.se
Anmälan görs till: pressen@sap.se eller Kata Hansson, 08-700 26 83www.socialdemokraterna.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Dagens Almegatidning kl 08:00:00-08:00:00, -
Dagsfärska nyheter
Almegatidningen levererar dagsfärska nyheter om tjänsteföretagarfrågor under Almedalsveckan. Hämta ditt eget ex av tidningen måndag - fredag i Almegas tält och Hälsotältet på Donners Plats, vid entrén till högskolan och på After Speech.
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Karin Boman, tel 070-345 68 99
redaktionen@almega.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Frukostseminarium  kl 08:30:00-11:00:00, S:t Hans café, S:t Hansplan 2
Har vi glömt bort världsekonomin? - Arbetarrörelsen och globaliseringen
De ekonomiska konsekvenserna av globaliseringen är idag några av de mest debatterade frågorna i Europa. Konsekvenserna har mycket stor betydelse för utvecklingen i Sverige. Ändå saknas eb livaktig diskussion inom arbetarrörelsen om vad som sker i världsekonomin och hur utvecklingen hänger samman med vardagen i Sverige, som företagsflytt och fler utländska investeringar. Seminarium syftar till att synliggöra trender i världsekonomin, i den globala ekonomiska politiken och hur Sverige kan agera i det nya sammanhanget, med EU och andra politiska arenor som verktyg.
Frukost serveras.

Medverkande: Lena Westerlund, ekonom LO, Mats Engström, ledarskribent Aftonbladet.
Arrangör:
LO
Kontaktperson:
Lena Westerlund, ekonom LO, tfn 08-796 25 00, 070-676 27 14
lena.westerlund@lo.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Frukostseminarium kl 08:30:00-10:00:00, Café Vinäger, Hästgatan 4.
Idag Sverige - imorgon världen
Vad hindrar tjänsteföretagens utveckling?
Diskussion kring betydelsen av tjänsteföretag och vilka hinder som bör försvinna för att underlätta för den svenska tjänsteexporten och ge företagen möjlighet till en exportbom. Det är tjänsteföretagen som bygger Sveriges välstånd och det är därför viktigt att det sker en förändring i näringspolitik, forskning och företagsklimat. På seminariet deltar företagsrepresentanter som diskuterar vilka möjligheter de ser för det svenska tjänsteföretagandet, i Sverige och utomlands.
Frukostbuffe serveras.
Medverkade: Lars-Olof Lindgren, statssekreterare näringsdepartementet, Gustaf Douglas, företagare, Håkan Bryngelson, VD Vasakronan och ordf Almega, Richard Murray, chefsekonom Statskontoret, Anastasia Georgiadou, företagsledare Adena Clean AB samt Ann-Sofie Lodin, VD Capio Sjukvård Norden. Anna Olin, moderator.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega, tfn 08-762 69 51, ulf.lindberg@almega.se


ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 09:00:00-12:00:00, Strand Hotel, Teatern
Klarar Apoteket en ökad tillgänglighet på läkemedel?
EG-domstolens utslag har fäst uppmärksamheten på tillgängligheten på läkemedel i Sverige. Räcker Apotekets tillgänglighetslöfte eller behövs nya system? Och vad kommer att hända om vissa läkemedel börjar säljas i dagligvaruhandeln? Vilken roll får då läkare, farmacevter och övrig vårdpersonal?
Medverkande: Stefan Carlsson, VD Apoteket AB, Maria Larsson, riksdagsledamot (kd), Richard Bergström, VD Läkemedelsindustriföreningen, Ann-Christin Tauberman, GD Läkemedelsförmånsnämnden, Ellen Hyttsten, Sveriges Kommuner och Landsting, Eva Nilsson Bågenholm, ordf Läkarförbundet, Cecilia Bernsten, ordf Farmacevtförbundet, Anna-Karin Eklund, ordf Vårdförbundet.
Moderator: Greger Hatt
Arrangör:
Apoteket AB
Kontaktperson:
Andreas Rosenlund, presschef, telefon 070-3591058.
andreas.rosenlund@apoteket.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarievecka kl 09:00:00-, Björkhaga, Klintehamn
S-kvinnors seminarievecka Björkhaga, Klintehamn
Seminarieprogrammet, med tema Makt, finns på http://www.s-kvinnor.a.se/?S=372H
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
S-kvinnors pressekreterare Serkan Köse, Tfn 070- 226 32 20
serkan.kose@s-kvinnor.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium och debatt kl 09:30:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B27
Är de höga bränsleskatterna ett hot mot glesbygden?
Frukost serveras från kl 09:00.
Medverkande: Runar Brännlund, Umeå Universitet, Kerstin Lindblad, Glesbygdsverket, Jonny Gylling, Kd, Karin Svensson Smith, mp, Nils Lundgren, junilistan, Ulf Perbo, BIL Sweden.
Arrangör:
BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund, MRF
Kontaktperson:
Ulrika Johannessen, tfn 0707-98 88 96
ulrika.johannessen@bilsweden.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
SACO Forum i Visby kl 09:30:00-16:30:00, Kårhuset Rindi
Kafé och mötesplats SACO Forum
Tisdag till torsdag bjuder vi på espresso, kaffe latte och 1000 bra idéer för att bygga samhällspusslet. Kom och mingla, diskutera och bidra till byggandet av samhällspusslet. Mellan seminarierna är föreläsare, paneldeltagare och företrädare för SACO:s förbund på plats.
SACO Forum invigs kl. 10.00 på tisdagen av Eva Nilsson Bågenholm, ledamot SACO:s styrelse och ordf Sveriges läkarförbund.
Arrangör:
SACO
Kontaktperson:
Anna Kopparberg, SACO, tfn 08-613 48 66, 070-456 60 44
anna.kopparberg@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Erlanderska salen, Wisby hotell
Den företagsamma skolan
Seminariet diskuterar den svenska skolan avseende hur företagsam den är och vad som kan göras för att utveckla den. Under seminariet presenteras en ny rapport som bygger på en enkät till Sveriges samtliga grund- och gymnasieskolor. I rapporten tas upp i vilken omfattning som den svenska skolan utbildar i företagsamhet och entreprenörskap.

Per Juth, Svenskt Näringsliv, Annika Rosing, Nutek, Carina Holmgren, FSF, Kent Bogren, Entré - företagsamhetens trappa, Dan Hjalmarsson, Eurofutures AB
Arrangör:
Forum för småföretagsforskning (FSF)
Kontaktperson:
Sofia Ihrstedt, informatör, FSF, tfn 019-33 37 06, 070-602 80 48
sofia.ihrstedt@fsf.se
www.fsf.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand Hotell, Lokal Furilden
Så spenderar hushållen sina pengar
SCB visar färska siffror från 2004 års undersökning om Hushållens utgifter. Här besvaras bland annat frågor som: - Vilka är hushållens stora utgifter? - Hur skiljer sig utgifternas storlek mellan olika hushållsgrupper? - Fördelas utgifterna olika beroende på kön, ålder, hushållsgrupp? - Vilka sparar? Vilka lånar?
Katarina Hansson och Åsa Andersson SCB
Arrangör:
Statistiska centralbyrån, SCB
Kontaktperson:
Per-Åke Bladh, perake.bladh@scb.se, tfn 08-506 960 44, 070 665 60 44, Lars-Erik Dimberg
larserik.dimberg@scb.se, tfn 019-17 68 61, 070-528 6861

www.scb.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
SACO Forum i Visby kl 10:30:00-12:00:00, Kårhuset Rindi
Går det att utbilda akademiker till entreprenörer?
Vilken utbildning och information behöver akademiker för att starta eget? Hur bra är högskolorna på att ge denna utbildning?
Två egenföretagare berättar om sina erfarenheter: Bijan Fahimi, Veritas Communication, mindre företag som bla sysslar med etniskt riktat kommunikation och Carl Jan Granqvist, vd för AB Måltidsupplevelser i Grythyttan och Filosofie doktor (HC) i Måltidskunskap vid Örebro universitet.
Diskussionspanel: Karin Pilsäter, riksdagsledamot, ekonomisk talesman (fp), Mikaela Valtersson, riksdagsledamot (mp), Mats Lundqvist, universitetslektor, föreståndare och medgrundare Chalmers entreprenörsskola, Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega och Benny Johansson, kanslidir Civilekonomerna
Arrangör:
SACO och Almega
Kontaktperson:
Anna Kopparberg, informatör SACO, tfn 08-613 48 66, 070-456 60 44
anna.kopparberg@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 5 juli
Polisförbundets mötesplats kl 10.00-18.00, Östercentrum
Polisförbundets mötesplats
Tisdag, onsdag och torsdag finns poliser på plats i Polisförbundets tält för att diskutera polisens roll i lokalsamhället och utmaningar inför framtiden
Arrangör:
Polisförbundet
Kontaktperson:
Anna Erhardt, press- och opinionsansvarig, Polisförbundet, 0709-42 99 85
anna.erhardt@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 10.00-12.00, Högskolan på Gotland, B24
Satsning på storstäder gynnar hela landet
Sverige behöver en nationell politik för storstadsregioner. En politik som stimulerar landets tillväxtmotorer och som samtidigt gynnar hela landet. Hur ser en sån politik ut? Vilket intresse har staten av starka regioner? Och vilket intresse har resten av landet av att det går bra för storstäderna?


Medverkande: Sven-Erik Österberg, kommun- och finansmarknadsminister, Åke Hillman (s), Ulf Kristersson (m) finanskommunalråd i Strängnäs,
Helena Hillar Rosenkvist (mp) riksdagsledamot från Ödeshög,Johan Danielson, generalsekreterare Mälardalsrådet.
Arrangör:
Mälardalsrådet
Kontaktperson:
För information och anmälan:Mikael Feldbaum, Mälardalsrådet.08-508 29 166, eller Per Lagerström, tfn 0709-56 88 47
mikael.feldbaum@malardalsradet.se
www.malardalsradet.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Utbildning kl 10.00-12.00, Högskolan på Gotland, E30
Fritt Fram- homo, bi och hetero på jobbet
Trött på seminarier och rapporter? Gå en kurs istället och se hur vi använder Sveriges första utbildningsmaterial som handlar om sexuell läggning i arbetslivet! Du kommer dessutom att få med dig kursmaterialet hem. Gratis!
Kapten Krister Fahlstedt, Försvarsmaktens ansvarige för HBT-frågor
Elisabet Qvarford, HBT-ansvarig TCO
Arrangör:
EU:s Equal-samarbete Fritt Fram
Kontaktperson:
Elisabet Qvarford, HBT-ansvarig TCO, tfn 070-333 02 08
elisabet.qvarford@tco.se
www.frittfram.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium med information/diskussion kl 11:00:00-11:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Så vinner transportsektorn kampen om arbetskraften!
En kort exposé över utvecklingen av yrkesutbildningen. Transportsektorns behov av personal med rätt kompetens beskrivs och diskuteras. Medverkande: Ulf Zetterstedt, utbildningschef, TransportGruppen, och Fredrick Federley, förbundsordf, CUF. Moderator: journalisten John Chrispinsson.
Arrangör:
TransportGruppen
Kontaktperson:
Ulf Zetterstedt, TransportGruppen, tfn 08-762 71 45, 0730-44 71 45
ulf.zetterstedt@transportgruppen.se
www.transportgruppen.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Duell mellan justitieminister Thomas Bodström och moderaternas Beatrice Ask kl 11:30:00-12:00:00, Östercentrum
Vem ansvarar för att polisen inte är närvarande lokalsamhället?
Polisförbundets ordförande Jan Karlsen frågar ut socialdemokraterna och moderaterna om deras syn på polisens roll i lokalsamhället. Ska polisen kommunaliseras för att komma närmare medborgarna? Vad blir konsekvenserna av att polisstationer stängs?
Arrangör:
Polisförbundet
Kontaktperson:
Anna Erhardt, press- och opinionsansvarig, Polisförbundet, 0709-42 99 85
anna.erhardt@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Lunchduell kl 11:30:00-12:00:00, Donners Plats
Hur kan arbetslivet organiseras så att vi också får tid för barnen? Sätter arbetsrätten krokben för det?
TCO frågar ut folkpartiet och miljöpartiet om deras syn på arbetsrätten och livspusslet.
Medverkande: Lars Leijonborg, ordf i folkpartiet, och Peter Eriksson, språkrör i miljöpartiet de gröna. Utfrågare: Lena Wirkkala, utredare på TCO
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Peter Bloch, presschef TCO, tfn 08-782 91 02, 070-255 13 37
peter.bloch@tco.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Hälsotältet kl 11:30:00-19:00:00, Donners Plats
Vårdföretagarnas Hälsotält
Hela veckan finns Vårdföretagarna tillsammans med medlemsföretagen Sophiahemmet, Falck Ambulans och Capio Medocular på Donners Plats med Hälsotältet. Må-fr hälsorådgivning för typiska sommarsjukdomar, må-on uppfräschning i kunskaperna i hjärt- och lungräddning och to-fr synundersökning.

Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 070-345 68 91

eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Miniseminarium kl 11:45:00-12:00:00, Visby hamn
Elproduktion för hållbar utveckling
Karl Bergman, Forskningsdirektör och Agneta Rising, Miljöchef, informerar om hållbara energisystem och Vattenfalls satsningar. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.

Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Lunchmingel med grillbuffé kl 11:50:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Hur kan Sverige få ett företagsklimat i världsklass?
Sveriges Redareförening bjuder på grillbuffé i Wisby Hotells trädgård.
Program:
Klockan 12.00-12.10. Sverige är ett glest befolkat land som ligger långt ifrån de stora marknaderna på kontinenten. Riskerar brister i infrastrukturen och dyra transporter att hindra företagandet på sikt? Medverkande: Håkan Larsson, vd, Rederi AB Transatlantic, och Håkan Friberg, vd, Sveriges Redareförening.

Klockan 12.30-12.40. Hur kan Sverige få ett företagsklimat i världsklass? Moderator John Chrispinsson i samtal med Dan Sten Olsson, ordf, Sveriges Redareförening, som också berättar om eftermiddagens seminarium i trädgården.


Arrangör:
Sveriges Redareförening och Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 12-17, Högskolan på Gotland, B23
Vägval Vänster
Vägval Vänsters arbetsgrupp presenterar i två seminarier resultatet av sitt arbete i frågan om vänstern framtid, möjligheterna till ny partibildning, valteknisk samverkan och lokala samarbetsprojekt.
Annika Billström, Gustaf Fridolin, Anders Ehnmark, Johan Lönnroth, Karin Svensson Smith, Anne Marie Morhed, Margareta Olofsson.
Arrangör:
Vägval Vänster
Kontaktperson:
Stefan Björling, tfn 070 - 20 22 172
stefan@vagvalvanster.se
www.vagvalvanster.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Lunchseminarium kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotell - Strandridaren
Skydda barnen på Internet
Säkrare Internetanvändning hos barn och ungdomar diskuteras av en panel med representanter från Myndigheten för skolutveckling, Medierådet samt Microsoft som tillsammans utvecklat skolmaterialet "Livstid" om säkerhet på Internet.
Medverkande: Peter Karlberg, Myndigheten för Skolutveckling, Karin Larsson, Medierådet, Ulf Engström, Rektor Alunda Skola, Anders Johansson, Microsoft, Jan Sandred, GCI Stockholm

Arrangör:
Microsoft
Kontaktperson:
Anders Johansson, Microsoft, tfn 073-408 29 41
andersjo@microsoft.com

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-14:30:00, Strand Hotel; Asunden
O, underbara framtid!
Demokrati, utbildning och välfärd - bilden av världen har aldrig varit mer positiv än nu. Allt fler länder erbjuder produktionsvillkor av världsklass. Vilken industri ska ett framtida Sverige ha och vem ansvarar för vägen dit?
Carl Bennet, industrialist; Sven Otto Littorin, (m) partisekr; Claes Roxbergh, (mp) riksdagsledamot samt Anders Källström, vd Västsvenska Industri- och Handelskammaren.
Arrangör:
Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Kontaktperson:
Joachim Briggert, tfn 0708-27 67 29
joachim.briggert@handelskammaren.net

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:30:00, Strand Hotel, Bryggarsalen
Osynliggjorda arbetare - vem kämpar för industrins kvinnor?
Bryr sig medelklassfeminister om arbetarkvinnor? Finns facklig feminism? Förbättrar arbetsgivarna?
Det finns mer än 100 000 kvinnliga industriarbetare i Sverige. Långt borta från schablonbilden av en industrijobbare och  med en vardag i total mediaskugga. Nu berättar några om sin syn på arbetet, facket och arbetsgivarnas agerande. Vilka krav vill de ställa för att få bättre villkor?
Helene Jansson, Astra Tech, medl i Industrifacket, Berit Starkenberg, Marabou, medl i Livs, Anna Färnebro, SWEP International, medl i Metall, Benita Tjernlund, Väja pappersbruk, medl i Pappers, Reneé Pettersson, sågverksarbetare vid Gruvöns Sågverk, medl i Skogs- och träfacket, Marie-Louise Simonson, kombinerar studier och arbete på Smålandsposten, medl i Grafiska fackförbundet
Diskussion med: Göran Johnsson, Metalls ordf, Gerald Lindberg, Livs, Nalin Pekgul, ordf s-kvinnor, Yvonne Hirdman, prof i historia, Stockholms universitet, Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen. Moderator är Ursula Berge, tankesmedjan Agora.
Arrangör:
Sveriges industriarbetare (Metall,Industrifacket, Livs, Pappers, Skogs & Träfacket, Grafikerna) och Arenagruppen
Kontaktperson:
Margaretha Holmqvist, pressansvarig, Industrifacket, tfn 070-654 11 13
margaretha.holmqvist.fk@industrifacket.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-16:00:00, Krukmakarens cafe, Mellangatan 21
Kvinnors makt och inflytande i EU
Ett öppet samtal kring hur vi kan säkra att kvinnors röster hörs i den europeiska politiken. Bland annat genomgås hur Europeiska Kvinnolobbyn jobbar&lobbar och vilka feministiska frågor som är mest heta på europeisk nivå just nu.
Medverkande: Kirsti Kolthoff ordf. i European Womens Lobby och styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby. Wiveca Holst berättar om projektet "Promoting measures to combat trafficking inwomen and girls". Fler namn tillkommer.
Arrangör:
Sveriges Kvinnolobby
Kontaktperson:
Lovise Brade, sekretariatsansvarig, Sveriges Kvinnolobby, tel 08 33 52 47, mobil 070 4072173

lovise.brade@sverigeskvinnolobby.se
www.sverigeskvinnolobby.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
SACO Forum i Visby kl 13:00:00-14:30:00, Kårhuset Rindi
Utbildning till alla - tjänst eller björntjänst?
Idag finns det fler ingenjörsplatser på högskolan än antalet behöriga ungdomar. Hur går det ihop?
Sverige behöver ingenjörer för att utvecklas som forsknings- och industrination. Men vad händer med utbildningskvaliteten när platserna står tomma och genomströmningen är dålig? Är en högkvalitativ utbildning en rättighet för alla, oavsett betyg? Och får alla som kommer in på en utbildning en bra utbildning med dagens resurser?
Paneldebatt om utbildningskvalitet och antalet utbildningsplatser.
Medverkande: Jan Björklund, Alliansens utbildningspolitiske talesman (fp), Pär Lager, utbildningsdepartementet (s), Pia Sandvik Wiklund, Prorektor Mittuniversitetet, Anders Narvinger, VD Teknikföretagen, Niclas Sigholm, ordförande SFS, Camilla Carlsson Civilingenjörsförbundet. Moderator: Laila Abdallah, doktorand Score, Stockholms universitet.
Arrangör:
Civilingenjörsförbundet
Kontaktperson:
Patrik Nilsson, tfn 08-613 72 37, 070-653 80 21
patrik.nilsson@cf.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 5 juli
SACO Forum i Visby kl 13:00:00-14:30:00, Kårhuset Rindi
Ägnar sig sjukvården åt arbetsmarknadspolitik?
Sveriges höga sjukfrånvaro - döljer statistiken en pågående utslagning från arbetsmarknaden? Vad anser läkarna?
Det finns en begränsad arbetsmarknad för människor som inte är fullpresterande. Man vänder sig till sjukvården eftersom sjukdom är en av få vägar till socialt acceptans för den som inte kan prestera optimalt. Leder det till att läkare medikaliserar problem som egentligen är orsakad av en förändrad arbetsmarknad? Vem är beredd att ta konsekvenserna för de som inte är efterfrågade på arbetsmarknaden? Regeringen, kommunerna, arbetsmarknadsmyndigheterna? Vem tar ett helhetsansvar för individen?

Moderator: Eva Nilsson Bågenholm, ordf Sveriges läkarförbund
Arrangör:
Sveriges läkarförbund
Kontaktperson:
Kristina Eriksson, Sveriges läkarförbund, tfn 08-790 34 49, 070-790 33 96
kristina.eriksson@slf.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 5 juli
Updateseminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, B 24
Därför fungerar inte den regionala utvecklingspolitiken
I ett andra seminarium av fyra som ITPS arrangerar, tar temperaturen på den svenska regionala utvecklingspolitiken som den politik som ska syfta till utveckling och tillväxt i hela landet idag kallas. Har man lyckats ställa om från en subventionspolitik som håller de svaga under armarna till höga kostnader för skattebetalarna till en offensiv politik som understödjer möjligheterna för nya verksamheter att växa? Svaret man kommit fram till är nej!
Medverkande: Bjarne Lindström Ålands Statistik och Utredningsbyrå som på ITPS uppdrag gjort utvärderingen.
Arrangör:
ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kontaktperson:
Marianne Löfgren, projektledare, tfn 08-456 67 33, 070-535 98 72


marianne.lofgren@itps.se
www.itps.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-16:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Transporterna - vägen till välstånd
Kl. 13-13.30 Sveriges väg till stormakt seglade fram ur Hansan. Hur såg transportpolitiken ut då? Historieprofessor Dick Harrison, Lunds universitet, sätter oss på spåret.
Kl.13.30-16.00 Dagens transporter och morgondagens möjligheter. Vi följer en transport genom Sverige och ut i världen. Medverkar i olika småpaneler och i varierande omfattning gör under eftermiddagen infrastrukturministern, politiker från riksdagspartierna samt representanter från branscherna.


Seminariet leds av journalisten Lydia Capolicchio. Medverkande: Ulrica Messing, infrastrukturminister; Ulf Adelsohn, ordf. SJ AB mm; Anders Ehrling, VD SAS Sverige, ordf. Flygarbetsgivarna; Per-Olof Jansson, VD Helsingborgs Hamn, ordf. Sveriges Hamnar; Göran Nygren, VD Gotlands Åkericentral; Dan Sten Olsson, koncernchef Stena AB, ordf. Sveriges Redareförening; Jan Sundling, VD Green Cargo, ordf. Sveriges Transportindustriförbund; Magnus Svensson, VD SCA Transforest och Per Winberg, ordf. Transportarbetareförbundet.

Arrangör:
BIL Sweden, Sveriges Redareförening, TransportGruppen och Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Hallsten, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 43158

lars.hallsten@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se/almedalen

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Erlanderska salen, Wisby hotell
Framtidens offentliga sektor - hur ska den omformas?
Sverige har relativt en stor offentlig verksamhet där diskussioner finns om hur den kan förnyas och utvecklas. I denna debatt diskuteras vad som kan göras och vilka begränsningar som finns i utvecklingen av offentlig sektor, inte minst vad gäller vård, skola och omsorg.

Moderator: Anders Lundström, VD FSF, Pernilla Zethraeus, partisekr v, Maud Olofsson, partiledare c,  Anna-Karin Eklund, ordf Vårdförbundet, Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv


Arrangör:
Forum för småföretagsforskning (FSF)
Kontaktperson:
Sofia Ihrstedt, informatör, FSF, tfn 070-602 80 48
sofia.ihrstedt@fsf.se
www.fsf.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Alkohol- och narkotikapolitiskt seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Frälsningsarmén Krukmakarenshus Mellangatan 21
Alkohol- och narkotikapolitiskt seminarium
Arrangör:
IOGT-NTO
Kontaktperson:
Sofia Modigh IOGT-NTO, alkohol- och narkotikapolitisk ansvarig tfn 0733-726229 sofia.modigh@iogt.se, Mats Söderberg, förbunskonsulent IOGT-NTO tfn 0733-838329 mats.soderberg@iogt.se
mats.soderberg@iogt.se
www.iogt.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 13:30:00-14:30:00, Högskolan på Gotland, B 26
Mot en nollvision för barnolycksfall?
Hur kan antalet barnolycksfall kan minskas och hur våra ledande politiker ser på frågan.
Ett långsiktigt skadeförebyggande arbete har givit Sverige låga tal över barn som omkommer i olyckor - ca 45 varje år. Men varje år söker 175 000 barn läkarvård efter skador - 15 000 behöver sjukhusvård. Ett fortsatt förebyggande arbete kan sänka skadetalen mycket mer. Civilförsvarsförbundet tillsammans med Räddningsverketarbetar arbetar med ett barnsäkerhetskoncept, där barnen bl a lär sig att själva identifiera olycksrisker, förebygga och handla rätt i utsatta lägen. Ca 70 000 barn om året nås av dessa kunskaper. Ett uthålligt förebyggande arbete för att sänka olycksfrekvensen kräver stöd, inte minst i de politiska besluten.

Håkan Juholt (s), ordf i Försvarsberedningen, bitr partisekr; Kristina Axén Ohlin, oppositonsborgarråd, v ordf (m); Hans C Pettersson,v förbundsordf, Civilförsvarsförbundet; Anders M Johansson, generalsekr, Civilförsvarsförbundet; Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet; Jan Schyllander, Räddningsverket; Kent Lindqvist, professor, Linköpings universitet. Moderator: Anders Jonsson, chefred, Falukuriren
Arrangör:
Civilförsvarsförbundet & Räddningsverket
Kontaktperson:
Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, Civilförsvarsförbundet, tel 08 6296370; 0705 401565
gunilla.ekholm@civil.se
www.civil.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Bokcafé kl 14:00:00-16:00:00, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Bokcafé
Träffa Timbros författare som presenterar sina böcker, vi bjuder på fika och har böcker till försäljning.
Arrangör:
Timbro
Kontaktperson:
Anna Wilson, tfn 0709-263177
anna.wilson@timbro.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Kortsäkerhetsseminarium kl 14:00:00-16:00:00, Högskolan på Gotland, B 22
Kortsäkerhet
Information om nuvarande och framtida planer för säkerheten vid användandet och konsekvenserna av ökade bedrägerier av dessa. Lättare förtäring.

Folke Höjmar, ordförande i Kortanvändarnas Riksorganisation.Kriminalispektör Lisa Lundmark-Koblanck och representant från Handelsbanken, Stefan Löfkvist.
Arrangör:
Kortanvändarnas Riksorganisation.
Kontaktperson:
Folke Höjmar ordf Kortanvändarnas Riksorganisation, tfn 08-673 53 87, 070-713 57 10
susanne.hojmar@telia.com
www.kortanvandarna.a.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Miniseminarium kl 14:30:00-14:45:00, Visby hamn
Elproduktion för hållbar utveckling
Karl Bergman, Forskningsdirektör och Agneta Rising, Miljöchef, informerar om hållbara energisystem och Vattenfalls satsningar. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.
Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 14.00-15.30, Wisby Hotell, Spegelsalen
Vägval för svensk hälso- och sjukvård
Ett seminarium om de grundläggande principerna för hur man bedriver hälso- och sjukvård. Var finns medborgarperspektivet i diskussionen kring effektivitet och kvalitet?
Lars Isaksson ordf. Landstingsförbundet, Göran Rosenberg journalist och författare, Åsa Moberg journalist och författare, Maria Larsson riksdagsledamot(kd), Ann-Sofi Lodin affärsområdeschef Capio sjukvård Norden.
Moderator: Lena Josefsson
Arrangör:
Sveriges Kommuner och Landsting
Kontaktperson:
Jenny Rydstedt, Sveriges Kommuner och Landsting tfn 070-319 77 64
jenny.rydstedt@skl.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:40:00, Strand Hotel, Asunden
Värdeskapande kompetens
Skolan är näringslivets viktigaste leverantör, men vad ska eleverna lära sig för att möta de behov som näringslivet har? Samtal om hur väl skolan förbereder dagens unga för arbetslivet.
Deltagare: Jan Björklund (fp), oppositionsråd Stockholm; Eva-Lis Preisz, ordf Lärarförbundet; Ingegerd Saarinen (mp), riksdagsledamot vice ordf näringsutskottet samt Anders Källström, vd Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Arrangör:
Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Kontaktperson:
Robert Odenjung, tfn 0709-63 96 33

divider line

Tisdagen den 5 juli
SACO Forum i Visby  kl 15:00:00-16:30:00, Kårhuset Rindi
Hur hjälper vi den tredje patienten?
Var tredje patient på vårdcentralerna lider av psykisk ohälsa. Men idag finns bara drygt 100 psykologer (hel-och deltid) på vårdcentraler i hela Sverige, dvs 1 psykolog på 90 000 invånare. De är också mycket ojämnt fördelade över landet. På många håll saknas psykologer helt. Debatt/seminarium om behovet av psykologisk behandling på vårdcentralen.
Lars Ahlin, förbundsordf, Christina Husmark Persson, riksdagspolitiker (m), Ingrid Nilsson, leg psykolog, Andrea Widén, chefläkare, Lena Weirén, leg psykolog. Moderator: Mattias Lundberg
Arrangör:
Sveriges Psykologförbund
Kontaktperson:
Susanne Bertman, tfn 08-567 064 13, 070-967 64 13,
susanne.bertman@psykologforbundet.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 5 juli
Alkoholpolitiskt samtal med efterföljande mingel kl 15:00:00-18:00:00, Munkkällaren, Lilla Torggränd 2, Stora Torget
Vad händer nu i alkoholpolitiken?
Under våren presenterades slutbetänkandet Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid. I betänkandet finns förslag på bl a skattesänkningar för öl, vin och sprit för att minska gränshandeln och smuggling av alkohol, höjda åldersgränser för köp av alkohol för att minska ungdomars drickande. Kommer dessa åtgärder att genomföras, får de den effekt som är avsedd?

Ett alkoholpolitiskt samtal mellan Kent Härstedt, riksdagsman och alkoholutredare, Olof Johansson, ordf Systembolaget, Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, Mats Hulth, VD SHR samt Paul Bergqvist, ordf Svenska Bryggareföreningen. Samtalet leds av ekonomijournalisten Magnus Briggert.

Arrangör:
Svenska Bryggareföreningen och SHR
Kontaktperson:
Cathrine Andersson, informationschef, Svenska Bryggareföreningen, tfn 070-6258575
ca@sverigesbryggerier.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Ett samtal om svenska tillväxtförutsättningar kl 15:00:00-16:30:00, Högskolan på Gotland, E30
Sverige - tillväxtnation?
Vad krävs för att Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen? Vad är våra styrkor och våra stora utmaningar? I ett förutsättningslöst samtal delar några erfarna och kunniga personer med sig av sina tankar kring Sveriges nuvarande position och framtid.
Deltagare: Gunvor Engström, VD Företagarna, Gabriel Stein, chefsekonom Lombard Street Research London, Carl Bennet, bl.a. styrelseordf Elanders och Getinge samt vice styrelseordf Boliden och Telia Sonera.
Samtalet kommer att ledas av Peter Wolodarski, ledarskribent Dagens Nyheter och programledare TV8.
Arrangör:
Forum för energi och tillväxt
Kontaktperson:
Björn Johansson, tfn 0736-890537
info@tillvaxtforum.se
www.tillvaxtforum.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Debattboxning kl 15:00:00-16:00:00, Visby Hamn (Holmen)
Debattboxning
Etablerade politiker från moder- och ungdomspartier, går upp i en boxningsring och tar en kulturpolitisk debatt med varandra, opinionsbildare, kulturarbetare och publiken.
Arrangör:
Riksteatern
Kontaktperson:
Lars Erlandsson, Projektledare, tfn 070-6375940

lars.erlandsson@riksteatern.se
www.riksteatern.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Presskonferens kl 15:00:00-15:30:00, Strand Hotel, Teatern
Presskonferens om domen i Hanner-målet
Stockholms tingsrätts dom i målet mot Krister Hanner presenteras tisdagen den 5 juli klockan 13.30. Klockan 15.00 håller Stefan Carlsson, VD för Apoteket AB, en presskonferens och ger sina kommentarer till domen.
Arrangör:
Apoteket AB
Kontaktperson:
Andreas Rosenlund, presschef, telefon 070-3591058
andreas.rosenlund@apoteket.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Utbildningspolitisk debatt kl 15.00-16.30, Kårhuset Rindi, andra våningen
Studentvänligaste partiet?
SFS har ställt 7 frågor till partierna om högre utbildning, nu presenterar vi svaren! Partidebatt om hur den svenska utbildningspolitiken ska utformas.
Arrangör:
SFS Sveriges Förenade Studentkårer
Kontaktperson:
Maria Noleryd, vice ordf, tfn 070-5457958 Kristoffer Burstedt vice ordf, tfn 070-5457066
kristoffer.burstedt@sfs.se maria.noleryd@sfs.se
www.sfs.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Seminarium kl 15.30-17.00, Oscarssalen i Krukmakarens hus, Mellangatan
Seminarium om sexualiseringen av det offentliga rummet
Media och det offentliga rum som vi alla vistas i varje dag sexualiseras allt mer. Grön Ungdom presenterar en rapport på ämnet! Kom och lyssna på en föreläsning om detta och diskutera hur det påverkar oss människor med fokus på ungdomar.
Medverkande:Anneli Rannamaa, förbundssekreterare, Alexander Chamberland, språkrör
Arrangör:
Grön Ungdom
Kontaktperson:
David Levin, Förbundsstyrelseledamot, tfn 0708-496274
david@mp.se
www.gronungdom.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Presentation av Feministiskt initiativ  kl 16:30:00-19:30:00, S:ta Karins ruin, Stora Torget
Vi - Ni - F!
Rapport från Feministiskt initiativ om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar, sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi.
Öppet Fi: mingel, speakers corner och ståuppkomik.
Agneta Ekström, Petra Mede
Arrangör:
F!
Kontaktperson:
Helena Brandt,styrelseledamot Fi, tfn 08-29 70 73, 0733-669 339
info@demokratikonsult.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Torgmöte kl 16.30-17.00, Inre hamnen
Torgmöte med Junilistan
Arrangör:
Junilistan
Kontaktperson:
Anna Hammarskiöld, infoansv Junilistan tfn 08-232 111 0707-929 111
anna.hammarskiold@junilistan.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Mingel med Public Service kl 17:00:00-18:30:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Public Service serverar politisk satir i Wisby Hotells trädgård
Med mycket humor och än mer satir underhåller Public Service gänget, kända från radioprogrammet "Godmorgon, världen!", i samband med kvällens mingel i Wisby Hotells trädgård. I allmänhetens tjänst sammanfattar och kåserar Public Service kring den gångna dagen.
Public Service gänget på plats i Visby består av Erik Blix, Mattias Konnebäck samt imitatörerna Göran Gabrielsson och Rachel Mohlin. TransportGruppen bjuder på enkel mingelbuffé.
Arrangör:
TransportGruppen
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Diskussion kl 17:00:00-18:30:00, Högskolan på Gotland, E 31
Bostadsbrist när högskolan expanderar?
Universiteten och högskolorna har de senaste decennierna expanderat i Sverige. Regeringens målsättning är att minst 50 % av en årskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning före 25 års ålder. Bostadsbyggandet har inte följt samma expansionstakt. I dagsläget är det svårt att producera bostäder som studenterna ekonomiskt kan efterfråga.Vem bär ansvaret för att utbildningspolitiken och bostadspolitiken samordnas? Kommer den bristande samordningen medföra att Sverige hamnar på efterkälken? Kan den högre utbildningen i Sverige expandera mer och kommer Sverige att vara ett populärt land att utbilda sig i när studenterna har svårt att finna bostad?
Vi bjuder på öl/vatten och lättare förtäring.Moderator: Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB. Deltagare: Nina Lundström, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesman fp, Rigmor Stenmark, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesman c, Torsten Lindström, riksdagsledamot, ansvarig högskolepolitik/studiesociala frågor kd:s riksdagsgrupp, Maria Öberg, riksdagsledamot (S), Bostadsutskott/Utbildningsutskott, Ardalan Shekarabi, ordf SSU, Lotta Jaensson, nationell bostadssamordnare, Sofia Larsson, projektl nätverket Jagvillhabostad.nu, Simon Bergwall, Studentbostäder Linköping AB samt Rolf Svensson, ordf SSBF tillika VD AF Bostäder Lund.
Arrangör:
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Kontaktperson:
Ulf Bingsgård, generalsekr, Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, tfn 046-18 89 90, 0704-92 22 70
Ulf.Bingsgard@ssbf.se
www.ssbf.se

divider line

Tisdagen den 5 juli
Tvekamp kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård
Har Sverige råd med dagens höga bensinskatter? Mingel- och debattillställning
Gustav Fridolin (mp) och Kenneth Winsborg debatterar bensinskatten.
Medverkande: Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp) och Kenneth Winsborg, bensinskatteupproret.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare.
Arrangör:
MRF och BIL Sweden tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, tfn 08-402 89 00, 0706-27 02 27
tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Tisdagen den 5 juli
After speech kl 19:45:00-21:30:00, Gotlands studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1 (Intill Almedalen)
After speech
Journalisterna Per Wendel och Lars Adaktusson bjuder på knivskarpa intervjuer med dagens politiska talare i Almedalsparken. Öl och vin finns till försäljning och musikbandet Fake underhåller med rockig musik. Kvällens talare är Fredrik Reinfeldt, partiledare för moderaterna.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51
ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Tal kl 19.00-20.00, Almedalen
Marita Ulvskog talar i Almedalen
Pugh Rogefeld spelar efter talet.
Arrangör:
Socialdemokraterna
Kontaktperson:
Manuel Ferrer, Presschef, tfn 070-666 02 59, manuel.ferrer@sap.se, Kata Hansson
Pressassistent, tfn 08-700 26 83, kata.hansson@sap.se


www.socialdemokraterna.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-12.00, Högskolan på Gotland, E 22
Åter till arbetet
Om ohälsan och nödvändiga åtgärder för att fler ska komma tillbaka till arbete.
Medverkande: Henrik Eide, statssekreterare Arbets- och Socialdepartementet,Oslo, Henrik Dahl, Arbetslivstjänster, Siwert Gårdestig, Försäkringskassan, Stig Claesson, VD, Doxaplast AB, Maria Larsson, 1 vice ordf. Kristdemokraterna.
Arrangör:
Kristdemokraterna
Kontaktperson:
Urban Svensson, partisekreterare, tfn 076-52725 01
urban.svensson@kristdemokraterna.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Dagens Almegatidning kl 08:00:00-08:00:00, -
Dagsfärska nyheter
Almegatidningen levererar dagsfärska nyheter om tjänsteföretagarfrågor under Almedalsveckan. Hämta ditt eget ex av tidningen måndag-fredag i Almegas tält och Hälsotältet på Donners Plats, vid entrén till högskolan och på After Speech.
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Karin Boman, tel 070-345 68 99
redaktionen@almega.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Frukostdiskussion kl 08:30:00-09:30:00, Björkanders Cafe, Hamnplan, Visby hamn
The British EU Presidency 2005: Swedish views
Storbritannien tar över staffettpinnen i EU den 1 juli vid en spännande tidpunkt för unionen. Ambassadör Anthony Cary presenterar Storbritanniens prioriteringar inför det kommande halvåret och ledande svenska EU politiker ger sin syn på dessa och det politiska läget inom EU.

Medverkande: Gunilla Carlsson (m), Birgitta Swedenborg (Junilistan) och Stefan Amér (Politisk sakkunnig hos Utrikesminister Laila Freivalds). Introduktion och moderator: Ambassadör Anthony Cary
Diskussionen hålls på engelska och en lättare frukost serveras.
Arrangör:
Brittiska Ambassaden
Kontaktperson:
Anmäl helst närvaro senast 4 juli till Claes Bertilson tfn: 070 - 735 4582 eller
claes.bertilson@britishembassy.se
www.britishembassy.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 09:00:00-12:00:00, Strand Hotel, Teatern
Om klasskassan och andra olagliga avgifter
Att ta ut avgifter av eleverna i skolan är olagligt. Dessutom stigmatiserar det de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Majblomman berättar om klasskassans baksida och presenterar en undersökning som avslöjar hur mycket det egentligen kostar att gå i skolan.
Medverkande: Ibrahim Baylan, skolminister, Lena Holm, generalsekr Majblomman, Torbjörn Hjort, forskare i socialt arbete, Lunds Universitet, Heidi Zetterberg, undervisningsråd, Skolverket. Moderator: Annika Sundström.

Arrangör:
Majblommans Riksförbund
Kontaktperson:
Lena Holm, tfn 031-606891, 070-6994561
lena.holm@majblomman.se
www.majblomman.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Nordiskt feministiskt seminarium kl 09:00:00-12:00:00, Caféet i Krukmakarens hus Mellangatan 21
Ååå tjejer.....från sjuttiotalets nordiska uppror till dagens feministiska initiativ
"Ååå tjejer" var sjuttiotalets stora kampsång för den nya kvinnorörelse som uppstod samtidigt i Norden. Seminariet tar avstamp i erfarenheter från danska rödstrumporna, isländska kvennalistan, svenska Grupp 8 och det finska och norska kvinnoupproret - i ljuset av dagens feministiska utveckling mot feministparti i Sverige.

Märta Tikkanen, Berit Ås, Drude Dahlerup, Sigridur Lilly, Maria-Pia Boëthius,
Ebba Witt-Brattström
Arrangör:

Kontaktperson:
Helena Brandt, styrelseledamot Fi, tfn 08-29 70 73, 0733-669 339
info@demokratikonsult.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarievecka kl 09:00:00-, Björkhaga, Klintehamn
S-kvinnors seminarievecka Björkhaga, Klintehamn
Seminarieprogrammet, med tema Makt, finns på http://www.s-kvinnor.a.se/?S=372H
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
S-kvinnors pressekreterare Serkan Köse, Tfn 070- 226 32 20
serkan.kose@s-kvinnor.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 09:00:00-11:00:00, Gotlands kommun, Regionala utvecklingsenheten, Färjeleden 2, Visby hamn
Fler jobb genom starka regioner!
Seminariet belyser bl.a. regionernas betydelse för tillväxt, sysselsättning, konkurrenskraft och förnyelse. Första delen av seminariet bär temat "Fler jobb genom starka regioner!" där Jan Edling, f.d. LO-utredare och Dan Hjalmarsson, EuroFutures, medverkar. Den andra delen av seminariet är ett panelsamtal mellan bl.a: Åsa Torstensson(c) riksdagsledamot, Christine Axelsson(s) regionråd i Region Skåne, Jan Edling och Dan Hjalmarsson.
Läs gärna seminarieinbjudan på Arena för Tillväxt hemsida.
Arrangör:
Arena för Tillväxt
Kontaktperson:
Roland Lexén, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 7515 alt. 070-6530402, roland.lexen@skl.se, Anders Flanking, projektchef, Arena för tillväxt, 08-452 7513 alt.070-3424997,anders.flanking@skl.se

www.arenafortillvaxt.com

divider line

Onsdagen den 6 juli
seminarium kl 09:00:00-12:00:00, Krukmakarens hus, Oscarsalen, Mellangatan 21
Det ska vara kul att bli gammal - om rätten till bra boende och hälsa på äldre dar
De flesta äldre är friska och lever ett aktivt liv. Men med stigande ålder ökar risken för sjukdom och funktionshinder. Då kan de mest vardagliga och enkla sysslor förvandlas till stora utmaningar. Hur ska framtidens bostäder utformas för att passa äldres behov? Och hur ska gamla hålla sig friska nog att kunna bo kvar hemma? Det handlar om att stärka livskvaliteten, där god mat och möten mellan människor är viktiga ingredienser. Seminariet inleds med en filmad intervju med Jan Myrdal, författare och debattör. I pausen serveras sådant som äldreomsorgen behöver mer av; bra mat och underhållning.

Medverkande: Annika Billström (s) ordf SABO, Elisabet Rothenberg, ordf Dietisternas riksförbund, Eleanor Bodel, projektledare Umeå kommun, Ellen Hyttsten, Direktör/avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting.

Arrangör:
SKTF, SABO, Dietisternas Riksförbund
Kontaktperson:
Anna Karin Wallberg, Presschef, tfn 070-630 40 09
annakarin.wallberg@sktf.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Diskussion/recension kl 09:00:00-11:00:00, Högskolan på Gotland, B 34
Så här svarar vi från näringslivet
Den 5 juli debatterar ledande socialdemokrater och moderater ekonomi i Almedalen, Visby. Så här svarar vi från näringslivet. Vi ger vårt bidrag utifrån företagarnas vardagsperspektiv, till hur vi kan få mer fart på Sverige.

Salvatore Grimaldi, ordf Företagarna, Gunvor Engström, VD Företagarna. Moderator: Pär Isaksson, ekonomijournalist Affärsvärlden.
Arrangör:
Företagarna och Affärsvärlden
Kontaktperson:
Cecilia Wassaether, informationschef Företagarna
tfn 0704-92 21 21
cecilia.wassaether@foretagarna.se
www.foretagarna.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
SACO Forum i Visby kl 09:30:00-16:30:00, Kårhuset Rindi
Kafé och mötesplats SACO Forum
Tisdag till torsdag bjuder vi på espresso, kaffe latte och 1000 bra idéer för att bygga samhällspusslet. Kom och mingla, diskutera och bidra till byggandet av samhällspusslet. Mellan seminarierna är föreläsare, paneldeltagare och företrädare för SACO:s förbund på plats.
På onsdagen pratar SACO:s samhällspolitiska chef, Gunnar Wetterberg 14.30-15.00 om Matchningen - arbetsmarknadens största problem
Arrangör:
SACO
Kontaktperson:
Anna Kopparberg, SACO, tfn 08-613 48 66, 070-456 60 44
anna.kopparberg@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 6 juli
Frukostseminarium kl 10-08-30- 10.00, Café Vinäger, Hästgatan 4.
Made in Sweden - done in India
Att se globaliseringens möjligheter
Ett av vårens trendigaste begrepp, offshore outsourcing diskuteras. Offshoring kan ge långsiktiga välfärdsvinster vilka kommer att påverka framtida krav på kompetens och forskning i Sverige. Möjligheterna är stora för svenska företag om politiken anpassas efter den globala tjänstehandeln. Har Sverige drabbats av dåligt självförtroende? Tror vi inte längre att Sverige kan konkurrera och skapa växande svenska företag på en världsmarknad? Seminariet ger en injektion optimism till hur vi ser på globalisering och utflyttning av jobb.
Frukostbuffe serveras.
Medverkande: Göran Trogen, förbundsdir Almega, Nils-Åke Carlsson, chef Sifs utredningsenhet, Muazzam Choudhury, VD Msc konsult AB, Magnus Breidne, ITPS Peking, Håkan Bryngelson, VD Vasakronan och ordf Almega, Lena Hagman, chefsekonom TCO, Håkan Blom, VD Tyréns samt Håkan Jonsson, Kommerskollegium. Anna Olin, moderator.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51

ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Lunchduell kl 10-11-30-12:00:00, Donners Plats
TCO frågar ut S och M om jobben
TCO anordnar lunchduell på temat sysselsättningen.
Medverkande: Sven-Otto Littorin, partisekreterare i moderaterna, och Anders Karlsson, (s), ordförande i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott. Utfrågare: Mats Ekeroth, Sifs kanslichef
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Peter Bloch, presschef TCO, 070-255 13 37, 08-782 91 02
peter.bloch@tco.se
www.tco.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B22
Entreprenörerna, tillväxten och jobben
Svensk ekonomi växer. Tyvärr skapas det inte nya jobb i samma takt som ekonomin växer. Entreprenörer med drivkraft och goda affärsidéer är en viktig faktor för att få fart på jobbskapandet eftersom de har potentialen att bli morgondagens IKEA eller Hennes & Mauritz. En ny undersökning genomförd av Handelshögskolan i Stockholm presenteras i vilken entreprenörer har fått svara på vad som behöver åtgärdas på den svenska arbetsmarknaden för att öka antalet jobb. Efter presentationen följer en diskussion mellan entreprenörer och politiker kring förutsättningarna för att fler jobb ska kunna skapas i entreprenörsdrivna företag.
Medverkande: Stefan Hultstrand, Ernst & Young, Jens Spendrup, Spendrups Bryggeri, J Christer Ericsson, JCE Group, Sven-Otto Littorin, partisekr m, Karin Pilsäter, ekonomisk talesperson fp och Per Rosengren riksdagsledamot v. Moderator: Nicklas Mattsson, chefred tidningen Entreprenör.
Arrangör:
Entrepreneur Of The Year
Kontaktperson:
Jenny Rodin, projektledare Marknad & Information, Ernst & Young, tfn 08-520 590 43, 070-318 90 43

jenny.rodin@se.ey.com
www.eoy.nu

divider line

Onsdagen den 6 juli
SACO Forum i Visby kl 10:00:00-11:30:00, Kårhuset Rindi
Forskarutbildad till arbetslöshet?
SULF presenterar helt nya siffror om arbetslösheten bland de forskarutbildade 2005. Att arbetslösheten breder ut sig bland de högskoleutbildade har vi börjat vänja oss vid, men att även många forskarutbildade hamnar i arbetslöshet är mindre känt. Vi redovisar siffror för kvinnor resp. män, för olika åldrar och för olika utbildningsinriktningar. Jeanette Johansen, doktor i medicin, deltar och berättar hur det är att inte ha någon fast tjänst efter fyra år. Det gäller att stoppa den negativa arbetslöshetstrenden nu - SULF har lösningen.


Arrangör:
SULF
Kontaktperson:
Ulrika Herstedt, tfn 08-505 836 30, 070-796 36 30
uh@sulf.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 6 juli
SACO Forum i Visby kl 10:00:00-11:30:00, Kårhuset Rindi
Slöseri med akademisk kompetens - effektivare vägar från skola till arbetsliv
När kontakten till första jobbet går via högskolan leder det oftare till kvalificerade tjänster än om jobben förmedlas av Arbetsförmedlingen, visar en ny undersökning från Jusek. Extra resurser till högskolan kan vara lösningen på den rekordhöga arbetslösheten för akademiker. Ta del av resultaten från Juseks undersökning bland nyexaminerade och diskutera Juseks förslag på hur vi bättre ska ta tillvara akademisk kompetens. Vi tittar även på hur man jobbar med frågan internationellt och lyssnar på studenternas egna berättelser.

Arrangör:
Jusek
Kontaktperson:
Stephanie Sjöberg, tfn 08-665 29 55, 070-665 29 55

stephanie.sjoberg@jusek.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E31
Vem sviker de sjuka? - en debatt om att få människor i arbete
Varför satsas inte mer på rehabilitering? Vad gör politikerna, arbetsgivarna och facket?
Britt Bohlin Olsson,(s), Gunilla Carlsson,(m), Wanja Lundby-Wedin, LO, Anders Narvinger, Teknikföretagen, Sture Nordh, TCO, Gunnar Wetterberg, Saco samt Anders Sundström, Folksam. Moderator: Bertil Jacobson
Arrangör:
Folksam Hälsa
Kontaktperson:
Gerd Sjöberg-Granlund, Folksam Hälsa, tfn 0708-316758
gerd.sjoberg-granlund@folksam.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-10-11-30, Arbetsförmedlingen i Visby, Norra Hansegatan 2A
En "handikappad" arbetsmarknad
Var finns egentligen hindret? Hos personen som söker jobb, eller på den arbetsmarknad och hos dess olika parter som bara ser problem istället för möjligheter när det gäller arbetssökande med funktionshinder?
De Handikappades Riksförbund och Synskadades Riksförbund presenterar under sitt seminarium nya siffror om arbetsmarknadsläget för personer med funktionshinder. Siffror som skrämmer och oroar och som är resultatet av diskriminerande
attityder och fördomar.
Arrangör:
De Handikappades Riksförbund och Synskadades Riksförbund
Kontaktperson:
DHR: Lasse Andersson, tfn 0703-84 80 31 SRF: Urban Fernquist, tfn 0708-39 00 81
lasse.andersson@dhr.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Svensk el - klarar både miljön och jobben
Vikten av att Sverige har tillräcklig elproduktion. Tillräcklig och säker tillgång till el är en förutsättning för den svenska industrin och därmed för jobben. I Sverige har vi goda förutsättningar för konkurrenskraftig och miljövänlig elproduktion. Seminariet tar utgångspunkt i en studie om vilka hinder och osäkerheter som finns på elmarknaden.
Medverkande: Eskil Erlandsson, riksdagsledamot, Centerpartiet; Håkan Bryngelsson, vd, Vasakronan; Mats Edvinsson, partner, Corporate Finance Price Waterhouse Cooper; Stefan Löfvén, biträdande förbundsordf, Metall; Jan Svärd, vd, Eka Chemicals; Per Kågesson, debattör; Lars Frithiof, vd och koncernchef Sydkraft; Bo Källstrand, vd, Svensk Energi. Seminariet leds av journalisten Lydia Capolicchio.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv, Svensk Energi och SKGS
Kontaktperson:
Birgitta Resvik, energiansvarig, Svenskt Näringsliv, tfn 08-554 431 92, 0705-93 81 61, birgitta.resvik@svensktnaringsliv.se, Inger Abrahamson, samhällskontakt, Svensk Energi, tfn 08-677 26 39, 0708-94 26 39, inger.abrahamson@svenskenergi.se


www.svensktnaringsliv.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand Hotell, lokal Furilden
Bäst och sämst på integration på arbetsmarknaden
En kartläggning av integrationsprocessen bland personer med utländsk bakgrund. Hur långt har man kommit i olika delar av landet? Hur ser mönstret ut för personer med sitt ursprung från olika delar av Europa och övriga världen?
Björn Tegsjö SCB
Arrangör:
Statistiska centralbyrån, SCB
Kontaktperson:
Per-Åke Bladh, perake.bladh@scb.se, tfn: 08-506 960 44, 070-665 60 44, Lars-Erik Dimberg
larserik.dimberg@scb.se, tfn: 019-17 68 61, 070-528 68 61

www.scb.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Wisby Hotell
Dokusåpakaxig eller bildad - vilka chanser ger vi våra barn?
Skolan har fokuserat mer på attityder och beteenden än allmänbildning (NU03). 34.824 barn i åldern 3-14 år ser Paradise Hotell (februari 05). Finska elever är bättre än svenska i läsförståelse och matematik.
De senaste undersökningsresultaten från PISA, TIMMS och NU03 väcker frågor om vart vi är på väg. Svenska elever är frimodiga och inte rädda att använda sina kunskaper. Men har de rätt och tillräckligt med kunskaper? Många barn ser hellre dokusåpor än läser läxor. Skapar vi en dokusåpakaxighet, en säkerhet som inte bottnar i kunskaper? Har vi skapat en generation illitterata unga män? Vad tycker eleverna? Vad säger lärarna ? och vad säger en dokusåpavinnare? Hur ser näringslivet på skolan? Och är egentligen de finska eleverna bättre än de svenska?

Medverkande: Christian Gergils, samhällsdebattör, Farmen-vinnare, Metta Fjelkner, ordf. LR, Eva-Lis Preisz, ordf. i Lärarförbundet, Mona Hillman Pinheiro, dir. Föreningen Svenska Läromedel, Joni Lindgren, ordf. SVEA , Börje Ehrstrand , rektor Rinkeby, Christina Twengström, VD Gleerups, Philip Johnson, ordf. Värmlandsoperan och Lars Josefsson, VD Grafiska Företagens Förbund. Moderator: Stig-Björn Ljunggren.
Arrangör:
Föreningen Svenska Läromedel och Grafiska Företagens Förbund
Kontaktperson:
Jan-Olof Cederström, Föreningen Svenska Läromedel, tfn 0733-47 99 99
joc@fsl.se
www.fsl.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Najaden, Visby Hamn
När det organisatoriska kriget kommer
Om riskerna för att organisationer utsätts för kuppförsök av icke-demokratiska krafter och hur sådana hot kan och bör hanteras.
Medverkande: Robert Gidehag, VD Skattebetalarnas förening, Kenneth Winsborg, utbildningskonsult Scantech Utvecklings AB, Rickard Slätt, chefredaktör Expo, Marie Söderqvist, SO United Minds, styrelseledamot Skattebetalarnas förening.
Arrangör:
Skattebetalarnas förening
Kontaktperson:
Torsten Svenonius, tfn 070-29 28 204, Christian Ekström, tfn 0709-71 66 66

divider line

Onsdagen den 6 juli
Polisförbundets mötesplats kl 10.00-18.00, Östercentrum
Polisförbundets mötesplats
Tisdag, onsdag och torsdag finns poliser på plats i Polisförbundets tält för att diskutera polisens roll i lokalsamhället och utmaningar inför framtiden
Arrangör:
Polisförbundet
Kontaktperson:
Anna Erhardt, press- och opinionsansvarig, Polisförbundet, 0709-42 99 85
anna.erhardt@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 10.00-12.00, Högskolan på Gotland, B23
Digital-tv - men konsumenterna då?
Gotland är först med att "släcka ner" analoga marknätet. Mycket av diskussionen är teknisk, men vi fokuserar på vardagen hemma hos "vanliga" människor. Varför är utrustningen så dyr och krånglig? Varför behövs den en box till varje TV? Hur ska jag agera som konsument? Vad väntar runt hörnet i form av smartare och billigare teknik? Vi gör en kartläggning av konsumenters erfarenheter och attityder och använder den som utgångspunkt.
Stina Sandell, Digital-tv-kommissionen, Carl-Eric Thörngren, PRO, Jan Bertoft, Sveriges Konsumentråd
Arrangör:
Sveriges Konsumentråd
Kontaktperson:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig, rfn 070-202 85 86
louise.ekstrom@sverigeskonsumentrad.se
www.sverigeskonsumentrad.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Hälsotältet kl 11:30:00-19:00:00, Donners Plats
Vårdföretagarnas Hälsotält
Hela veckan finns Vårdföretagarna tillsammans med medlemsföretagen Sophiahemmet, Falck Ambulans och Capio Medocular på Donners Plats med Hälsotältet. Må-fr hälsorådgivning för typiska sommarsjukdomar, må-on uppfräschning i kunskaperna i hjärt- och lungräddning och to-fr synundersökning.

Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 070-345 68 91eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Miniseminarium kl 11:45:00-12:00:00, Visby hamn
Fjärrvärme - ett självklart miljöval
Hélène Biström, Chef Vattenfall Värme Norden mfl, diskuterar för- och nackdelar med fjärrvärme. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.
Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Lunchmingel med grillbuffé kl 11:50:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Vad krävs för att Sverige ska få fler nya företag och fart på investeringarna?
Svensk Energi tillsammans med SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet), bjuder på grillbuffé i Wisby Hotells trädgård.
Program:
Klockan 12.00-12.10. Sverige har en internationellt sett låg investeringsnivå, vilket urholkar vår framtida konkurrenskraft. Moderator Lydia Capolicchio i samtal med Jan Svärd, vd, Eka Chemicals AB och Bo Källstrand, vd, Svensk Energi.

Klockan 12.30-12.40. Vad krävs för att Sverige ska få fler nya företag och fart på investeringarna? Medverkande: Lars Frithiof, vd och koncernchef Sydkraft, samt Håkan Bryngelson, ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott. Ingen föranmälan behövs.

Arrangör:
SKGS, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
TCO-seminarium kl 12:00:00-14:30:00, Oscarssalen, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, 1 tr
Hur kan vi få ned arbetslösheten?
Vilka konkreta förslag finns för att få ut fler människor i arbete? Kan vi piska fram fler jobb genom lägre löner och sänkta ersättningsnivåer? Är fler företag lösningen?
I pausen kl 13.00 serveras saffranspannkaka. Föranmälan krävs till seminariet via mail till jatack@tco.se, ange 6 juli i ärenderaden.
Medverkande: Anders Borg, kanslichef (m), Sture Nordh, ordf i TCO, Karin Pilsäter, riksdagsledamot (fp), Jonas Agell, nationalekonom Stockholms Universitet och Irene Wennemo, enhetschef LO och Anders Karlsson (s). Moderator: Margit Silberstein.
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Peter Bloch, presschef TCO, tfn 08-782 91 02, 070-255 13 37
peter.bloch@tco.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Utrikespolitisk debatt med de politiska ungdomsförbunden kl 12:00:00-14:00:00, Högskolan på Gotland, E31
Vad ska vi ha FN till?
60 år efter FN:s födelse står organisationen inför ett historiskt vägskäl. I september möts världens ledare i New York för att diskutera millenniemålen och världssamfundets framtid på ett stort toppmöte. Kan vi vänta oss handling eller tomma ord? Samsyn eller splittring? Vad bör Sveriges linje vara? Riksdagspartiernas ungdomspolitiska ordförande debatterar FN:s roll och syfte i en globaliserad värld.


Debattörer: Ella Bohlin, KDU; Fredrik Malm, LUF; Ardalan Shekarabi, SSU; Tove Fraurud, Ung Vänster; Johan Forssell, MUF; Fredrick Federley, CUF och Elina Åberg, Grön Ungdom. Perspektiv från riksdagen: Maud Olofsson, partiledare (c). Från UNDP: Klas Waldenström, UNDP Nordic Office; Mattias Johansson, UNDP New York.

Arrangör:
United Nations Development Programme
Kontaktperson:
Klas Waldenström, Communications Officer, FN:s utvecklingsprogram, UNDP, tfn 08 545 231 60 eller 073 526 20 75
klas.waldenstrom@undp.se
www.undp.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Lunchseminarium kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotell - Strandridaren
Skydda barnen på Internet
Säkrare Internetanvändning hos barn och ungdomar diskuteras av en panel med representanter från Myndigheten för skolutveckling, Medierådet samt Microsoft som tillsammans utvecklat skolmaterialet "Livstid" om säkerhet på Internet.

Medverkande: Peter Karlberg, Myndigheten för Skolutveckling, Karin Larsson, Medierådet, Ulf Engström, Rektor Alunda Skola, Anders Johansson, Microsoft, Jan Sandred, GCI Stockholm.

Arrangör:
Microsoft
Kontaktperson:
Anders Johansson, Microsoft, tfn 073-408 29 41
andersjo@microsoft.com

divider line

Onsdagen den 6 juli
SACO Forum i Visby kl 13:00:00-14:30:00, Kårhuset Rindi
Solidariteten är död
Om unga akademikers syn på facket och arbetsmarknaden. Varför väljer allt fler yngre att stå utanför facket? Är de fackliga organisationerna mossiga och gammalmodiga eller finns det plats för modernitet och nytänkande?
Debattboxning varvat med soffdiskussion av yngre oliktänkande debattörer samt en soffpanel med bla Ludvig Larsson ordf SACO Studentråd.

Arrangör:
SACO Studentråd
Kontaktperson:
Pär Karlsson, tfn 08-613 48 56,070-730 78 58
par.karlsson@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 6 juli
SACO Forum i Visby kl 13:00:00-14:30:00, Kårhuset Rindi
Klarar landstingen framtidens sjukvård?
Svensk sjukvårdsstruktur - vad svenska folket tycker i viktiga sjukvårdsfrågor inför nästa års val. De flesta är överens om att den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Förväntningarna på vad vården ska prestera ökar i takt med att skatteunderlaget minskar. Hur vi på sikt ska kunna säkra en vård på lika villkor som uppfyller de nationella målen om hög tillgänglighet och kvalitet. En del aktörer - med Sveriges kommuner och landsting i spetsen - menar att det finns tillräcklig förändringskraft i den nuvarande landstingsstyrda sjukvården. Andra - exempelvis Läkarförbundet - anser att framtiden ställer krav på mer betydande organisatoriska förändringar.
Moderator: Benny Ståhlberg, andre vice ordf i Sveriges läkarförbund
Arrangör:
Sveriges läkarförbund
Kontaktperson:
Kristina Eriksson, Sveriges läkarförbund, tfn 08-790 34 49, 070-790 33 96, www.lakarforbundet.se
kristina.eriksson@slf.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 6 juli
Updateseminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, B 24
Stora företagsnedläggningar - och konsten att överleva
Det tredje seminariet i en serie på fyra som tar sig an den situation som allt som oftast tolkas som internationaliseringens negativa konsekvenser i Västeuropa. Stora verksamheter läggs ned, produktionen flyttar någon annan stans. De "paketlösningar" som tidigare har satts in vid företagsnedläggningar har inte fått de varaktiga effekter, som beslutsfattare hoppats på. I stället krävs nytänkande och strategier för att främja en strukturomvandling av näringslivet på de drabbade orterna.
Seminariet kommer att belysa exempel på lokal mobilisering och nyskapande samt vilket stöd, som krävts av central och regional/lokal nivå, från ett antal länder i Europa och USA.

Medverkande: Christina Skantze, projektansvarig ITPS kontor Bryssel, Marcus Zackrisson, ITPS kontor Los Angeles (moderator), Carl Bennet styrelseordf Elanders och Getinge, Jan Edling, Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordf (m), Västerviks kommun samt Benita Vikström, Kommunstyrelsens ordf (s) Oxelösund.

Arrangör:
ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kontaktperson:
Marianne Löfgren, projektledare, tfn 08-456 67 33, 070-535 98 72
marianne.lofgren@itps.se
www.itps.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 13:00:00-14:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Hur påverkar investeringsklimatet Sveriges framtid?
Har Sverige ett investeringsproblem? Vad behöver göras för att öka investeringarna i Sverige? Hur kan vi göra Sverige attraktivt som investeringsland? Vad anser utländska företag om Sveriges investeringsklimat och hur bedömer utländska investerare Sverige? Hur står sig den svenska investeringsnivån i jämförelse med andra länder? Hur påverkas samhällsekonomin och jobben av investeringsklimatet?
Medverkande: Jonas Frycklund, ekonom, Svenskt Näringsliv; Anders Narvinger, vd, Teknikföretagen; Göran Johnsson, förbundsordf, Metall; Maria Larsson, vice ordf, kd; Stefan Fölster, chefekonom, Svenskt Näringsliv och Roland Aurich, vd, Siemens Sverige AB. Moderator är journalisten John Chrispinsson.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 13:15:00-14:45:00, Wisby Hotell, Erlanderska rummet
Nyföretagandet - här finns möjligheterna!
Medverkande: Anna-Karin Eklund, ordf. Vårdförbundet, H-G Wessberg, GD,
Bolagsverket, Lars Öjefors, Industrifonden, Mikael Odenberg, gruppledare
Moderaterna, Harry Goldman, verkställande ledamot, Jobs and Society, Susanna
Baconcini, NyföretagarCentrum Stockholm, Christer Örnberg, Sif och Jan-Olov
Ericksson. Ordf. Jobs and Society
Moderator: Olle Wästberg, Svenska Institutet

Arrangör:
Jobs and Society NyföretagarCentrum och Vårdförbundet
Kontaktperson:
Mats Evergren, Jobs and Society NyföretagarCentrum,
tel 0708144404
mats.evergren@jobs-society.se
www.nyforetagarcentrum.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 13:30:00-16:00:00, Högskolan på Gotland, Hörsalen, E22
Jämställdhet - en fråga om höger och vänster
Jämställdhet och feminism går inte att hålla undan från höger- och vänsterskalan i politiken. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns olika villkor handlar i grund och botten om hur samhällets resurser fördelas och hur arbetet organiseras. Svaren på frågorna om varför det ser ut som det gör och vad man ska göra åt det blir väldigt olika beroende på om de kommer från höger eller från vänster.
Medverkande: Ulla Lindqvist, LOs andra vice ordf, Nalin Pekgul, ordf S-kvinnor, Marita Ulvskog, initiativtagare till Feministas, Jenny Lindblad, utredare LO.
Arrangör:
LO, S-kvinnor och Feministas
Kontaktperson:
Heli Kärkkäinen, politisk sekreterare, LO, tfn 08-796 25 00, 070-652 24 20
heli.karkkainen@lo.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarie kl 13.00-15.00, Gotlands Fornsal, Sävesalen
Länge leve landsbygden?
2005 avgörs landsbygdspolitiken både i Sverige och Europa. På nationell nivå arbetar landsbygdskommittén med ett förslag till långsiktig strategi för hållbar landsbygdsutveckling. Samtidigt utformas ett gemensamt landsbygds- och miljöprogram för EU.

Medverkande:Karl-Erik Nilsson, ordf i Landsbygdskommittén, Ann-Christin Nykvist, jordbruksminister, Lars-Göran Pettersson, LRFs nyvalde ordf, Lotta Gröning, debattredaktör Aftonbladet, Po Tidholm, journalist och samhällsdebattör, Ilse Hallgren, lantbrukare Gotland, Per Åsling, lantbrukare Jämtland.
Seminariet avrundas med gotländskt matmingel där stjärnkocken Christer Lingström och gotländska producenter medverkar.
OBS! Ingång från Strandgatan, Fornsalen.
Arrangör:
Lantbrukarnas Riksförbund
Kontaktperson:
Stig Pettersson, regionchef, LRF Gotland, tfn 0498-20 67 92 alt 070-528 18 40. Föranmälan via info@lrf.se eller 08-787 54 22.
stig.pettersson@lrf.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Bokcafé kl 14:00:00-16:00:00, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Bokcafé
Träffa Timbros författare som presenterar sina böcker, vi bjuder på fika och har böcker till försäljning.
Arrangör:
Timbro
Kontaktperson:
Anna Wilson, Timbro, tfn 0709-263177

anna.wilson@timbro.se
www.timbro.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 14:00:00-16:00:00, Högskolan på Gotland, E 30
Marknadshyror EU-vägen?
Ska Bryssel bestämma svenska hyrorna? Fastighetsägarna har anmält Sverige till kommissionen för otillåtet statstöd och menar att hyrorna i allmännyttan måste höjas med miljardbelopp. Marknadshyror EU-vägen, säger Hyresgästföreningen. Boendet är inte en EU-fråga, men det kan i högsta grad komma att påverkas av olika EU-beslut.
Barbro Engman, ordf Hyresgästföreningen, Per-Åke Eriksson, vd Fastighetsägarna Sverige, Göran Färm, tidigare EU-parlamentariker och en av landets främsta EU-debattörer, Hans Tilly, ordf Byggnads
Arrangör:
Hyresgästföreningen
Kontaktperson:
Peder Palmstierna, tfn 070 672 92 65
peder.palmstierna@hyresgastforeningen.se
www.hyresgastforeningen.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Miniseminarium kl 14:30:00-14:45:00, Visby hamn
Fjärrvärme - ett självklart miljöval
Hélène Biström, Chef Vattenfall Värme Norden mfl, diskuterar för- och nackdelar med fjärrvärme. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor .
Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 14.00-16.00, Högskolan på Gotland, B23
Reklam och barn
Blir reklamen för ohälsosam mat bättre efter all debatt? Söker sig reklamen nya vägar? Vilket ansvar tar egentligen tillverkare, handel och annonsörer för den ökande ohälsan? En kartläggning av attityd, ansvar och medvetande hos producenter och handeln presenteras och ligger till grund för debatten mellan opinionsbildare, näringsliv och politiker.
Jan Bertoft, moderator, Sveriges Konsumentråd, Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, Agneta Dreber, Livsmedelsbranschen, Jan Fager, Annonsörbranschen, Ann-Christin Nykvist, Konsumentministern
Arrangör:
Sveriges Konsumentråd
Kontaktperson:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumentråd, tfn 070-202 85 86
louise.ekstrom@sverigeskonsumentrad.se
www.sverigeskonsumentrad.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 15:00:00-17:00:00, Segelfartyget Najaden, Hamnplan
Så digitaliserar vi Sverige
Sverige övergår till marksänd Digital-TV. Övergången inleds på Gotland i höst.
Arrangör:
Teracom AB
Kontaktperson:
Lennart Ivarsson, tfn 0708-91 20 21
lennart.ivarsson@teracom.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium  kl 15:00:00-16:45:00, Högskolan i Visby, Aulan
Corporate responsibility and cooperation with local governments
Corporate Social Responsibility, eller företagsansvar på svenska, är en fråga som blir allt viktigare. Ämnet är också komplicerat ur flera perspektiv. Att företag ska vara ansvarstagande är en självklarhet, men frågan är i hur stor utsträckning och på vilka sätt? Seminariet belyser och diskuterar stora företags ansvar för miljö och sociala frågor, liksom lokala staters och myndigheters del i ansvaret.

Seminariet samarrangeras av de multinationella företagen Chiquita och Hennes & Mauritz. Seminariet hålls på engelska.


Deltar gör bl a: George Jaksch, Director Corporate Responsibility & Public Affairs på Chiquita, Ingrid Schullström, CSR-manager på H&M, Sven-Erik Sven-Erik Pettersson, tid företrädare för IUL (IUF, internationella unionen för livsmedels- och lantarbetareförbund, där även svenska Kommunal ingår) i miljö- och arbetsmiljöfrågor, Johnny Munkhammar, Timbro. Moderator: Jonas Helling, frilansjournalist


Arrangör:
Chiquita och Hennes & Mauritz
Kontaktperson:
Tor Enqvist, tfn 0706-270227

tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Onsdagen den 6 juli
SACO Forum i Visby kl 15:00:00-16:30:00, Kårhuset Rindi
Skapa rätt i ett orättvist arbetsliv
Seminarium om modellen för att skapa rätt i ett orättvist arbetsliv
Lena Svenaeus, chefsjurist Akademikerförbundet SSR, fd JämO. Lars Viklund, advokat och arbetsrättsexpert.Luciano Astudillo,ledamot Riksdagen och Diskriminerigskommittén. Samtalsledare:Ursula Berge
Arrangör:
Akademikerförbundet SSR
Kontaktperson:
Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, 0706-18 44 87
stina.andersson@akademssr.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 6 juli
SACO Forum i Visby kl 15:00:00-16:30:00, Kårhuset Rindi
Nästa svenska nobelpris - vi har forskningsprojekten, men finns förutsättningarna?
Forskning inom naturvetenskap erbjuder möjligheter att hitta lösningar på många av de problem mänskligheten brottas med idag. Men idag får många forskningsprojekt inte de förutsättningar som krävs för att ge kvalitativa resultat. Vilka blir effekterna för människor, miljö och arbetsmarknad av att viktig och aktuell forskning går förlorad?
Medverkande: Stina Gestrelius, CEO Medicon Valley Academy, Börje Johansson, Professor, Uppsala Universitet, Nils Gunnar Lindquist, stf GD, Kemikalieinspektionen
Arrangör:
Naturvetareförbundet
Kontaktperson:
Frida Lawenius, förbundssekreterare, tfn 08-466 24 20, 0733-66 24 20
frida.lawenius@naturvetareforbundet.se
www.naturvetareforbundet.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Mer pengar till vården eller mer vård för pengarna?
Seminariet leds av Anders Milton och tar upp nuläget för och den framtida utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. I fokus står frågor om vårdens finansiering, effektivitet och kvalitet.
Medverkande: Stefan Ackeby, Sveriges Kommuner och Landsting, Lars Isaksson, Sveriges Kommuner och Landsting, Olivia Wigzell, Ansvarskommittén, Göran Arvidsson, SNS, David Magnusson, Reumatikerförbundet m fl.

Arrangör:
Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Kontaktperson:
Jan Ström, kommunikationsdirektör, LIF, tfn 0708-74 34 78

jan.strom@lif.se
www.lif.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Seminarium kl 15.00-16.30, Kårhuset Rindi, andra våningen
Hur påverkar tjänsterdirektivet svensk utbildning?
Kommer högre utbildning att omfattas av tjänstedirektivet? Vilken effekt har det på svensk utbildningspolitik? Kommer EU få större inflytande över Europas utbildningspolitik? Frågorna är många svaren är få,debatten än mindre.SFS vill föra upp frågan till debatt, reda ut begreppen och söka svar på frågorna.
Arrangör:
SFS Sveriges Förenade Studentkårer
Kontaktperson:
Niclas Sigholm, ordf, tfn 0705457045
niclas.sigholm@sfs.se
www.sfs.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Duell mellan justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) och vänsterpartiets Alice Åström kl 15.30-16.00, Östercentrum
Vem står för tryggheten i samhället i framtiden?
Polisförbundets ordförande Jan Karlsen frågar ut folkpartiet och vänsterpartiet om deras syn på morgondagens polis. Ska polisutbildningen bli en högskoleutbildning? Vem ska ha rätt att tituleras polis i framtiden? Hur ska polisen bli mer effektiv?
Arrangör:
Polisförbundet
Kontaktperson:
Anna Erhardt, press- och opinionsansvarig, Polisförbundet, 0709-42 99 85
anna.erhardt@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Feministiskt föredrag kl 16:30:00-18:30:00, S:ta Karins ruin, Stora Torget
Härskartekniker i politik och samhälle
Den norska feministen Berit Ås berömda analys av härskarstrategier används idag på alla nivåer i det nordiska jämställdhetsarbetet. Här tar hon nu steget vidare och beskriver härskarstrategibegreppens aktualitet idag.
Berit Ås
Arrangör:
F!
Kontaktperson:
Helena Brandt, styrelseledamot Fi, tfn 08-29 70 73, 0733-669 339
info@demokratikonsult.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Torgmöte kl 16.30-17.00, Inre hamnen
Torgmöte med Junilistan
Arrangör:
Junilistan
Kontaktperson:
Anna Hammarskiöld, infoansv Junilistan, tfn 08-232 111, 0707-929 111
anna.hammarskiold@junilistan.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Mingel med Public Service kl 17:00:00-18:30:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Public Service serverar politisk satir i Wisby Hotells trädgård
Med mycket humor och än mer satir underhåller Public Service gänget, kända från radioprogrammet "Godmorgon, världen!", i samband med kvällens mingel i Wisby Hotells trädgård. I allmänhetens tjänst sammanfattar och kåserar Public Service kring den gångna dagen.
Public Service gänget på plats i Visby består av Erik Blix, Mattias Konnebäck samt imitatörerna Göran Gabrielsson och Rachel Mohlin. Svensk Energi samt SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet) bjuder på enkel mingelbuffé.
Arrangör:
Svensk Energi och SKGS
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Paneldebatt kl 17:00:00-18:00:00, Högskolan på Gotland, E30
Bloggarna och valet 2006
Frågor som: Kommer bloggarna att påverka valet 06? På vilket sätt kan de användas i kommunikationsmixen av partierna? Besvaras under en paneldebatt
Medverkande:Ursula Berge Agora, Ali Esbati v, Fredrick Federley förbundsordf CUF, Per Schlingmann Kommunikationschef m, Rosemari Södergren Bloggare & webmaster på LO. Moderator: Alexander Mason, Omvärldsanalytiker Observer
Arrangör:
Observer Sverige AB
Kontaktperson:
Alexander Mason, tfn 08 - 507 411 16, 0733 - 451 600

alexander.mason@observer.se
http://www.observer.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Tvekamp kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård
Hur ska det bli med spelmonopolet? Mingel- och debattillställning
Douglas Roos, VD Ladbrokes och Sofia Modigh, IOGT-NTO debatterar spelmonopolet.
Medverkande: Douglas Roos, VD Ladbrokes och Sofia Modigh, IOGT-NTO. Moderator: Jonas Helling, frilansjournalist.
Arrangör:
Ladbrokes tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, tfn 08-402 89 00, 0706-27 02 27
tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Onsdagen den 6 juli
After speech kl 19:45:00-21:30:00, Gotlands studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1 (Intill Almedalen)
After speech
Journalisterna Per Wendel och Lars Adaktusson bjuder på knivskarpa intervjuer med dagens politiska talare i Almedalsparken. Öl och vin finns till försäljning och musikbandet Fake underhåller med rockig musik. Kvällens talare är Marita Ulvskog, partisekreterare i socialdemokraterna.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51
ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Debattboxning kl 21:00:00-22:00:00, Visby Hamn (Holmen)
Debattboxning
Etablerade politiker från moder- och ungdomspartier, går upp i en boxningsring och tar en kulturpolitisk debatt med varandra, opinionsbildare, kulturarbetare och publiken.
Arrangör:
Riksteatern
Kontaktperson:
Lars Erlandsson, Projektledare tfn 070-6375940
lars.erlandsson@riksteatern.se
www.riksteatern.se

divider line

Onsdagen den 6 juli
Mingel med kvinnliga entreprenörer kl 21:00:00-23:00:00, Restaurang Hamnplan 5, Visby hamn
Mingel med kvinnliga entreprenörer
Mingel i Visbys hamn där bla grundarna av golftidningen Red Tee, Bonnie Roupé och Sylvia Rönn, berättar hur det är att starta eget, ett eget förlag bland drakar och rådande attityder. Shenet startades 1999, Maria Forssén som idag driver nätverket, gör detta främst för att ge inspiration och energi till det egna företagandet. Bla annat genom att lyfta fram förebilder inom olika branscher.


Maria Forssén, grundare Shenet, Anna König, Shenet Star; Bonnie Roupé, Sylvia Rönn, Red Tee
Arrangör:
Shenet
Kontaktperson:
Maria Forssén, Shenet, tfn 0708-733637
maria@shenet.nu
www.shenet.nu

divider line

Torsdagen den 7 juli
Presslunch kl 12:30:00-, Wallers krog, Wallers plats 2
Presslunch med Lars Leijonborg
Föranmälan till Joakim Bergström pressekreterare partiledarstaben (fp) 070-772 74 47
Arrangör:
Folkpartiet liberalerna
Kontaktperson:
Joakim Bergström pressekreterare partiledarstaben (fp) 070-772 74 47

divider line

Torsdagen den 7 juli
Tal och underhållning, rockbandet Novaks Ark kl 18:30:00-20:00:00, Scenen Almedalen
Lars Leijonborg talar i Almedalen
Sångunderhållning av Jessica Folcker. Konferenciér: Johan Pehrson.
Arrangör:
Folkpartiet liberalerna
Kontaktperson:
Susann Torgerson, Evenemangschef folkpartiet, tfn 0708-54 90 55
susann.torgerson@liberal.se
www.folkpartiet.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Dagens Almegatidning kl 08:00:00-08:00:00, -
Dagsfärska nyheter
Almegatidningen levererar dagsfärska nyheter om tjänsteföretagarfrågor under Almedalsveckan. Hämta ditt eget ex av tidningen måndag-fredag i Almegas tält och Hälsotältet på Donners Plats, vid entrén till högskolan och på After Speech.

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Karin Boman, tel 08-762 68 99
redaktionen@almega.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Frukostseminarium kl 08:30:00-10:00:00, Café Vinäger, Hästgatan 4.
När Riga blir lika naturligt som Göteborg
Den svenska hemmamarknaden är Europa
Perspektivet på hemmamarknad har förflyttats. Europa kan numera betraktas som vår hemmamarknad och fri rörlighet av tjänster är nu en naturlig del av den växande europeiska ekonomin. Vad är många svenskar rädda för? Och varför ser inte fler svenska företag möjligheter med att växa, inte bara i Sverige utan också i hela Europa? Förhoppningsvis kommer det vara lika naturligt för till exempel ett städföretag att samtidigt starta upp i Hannover, Bryssel och Karlstad än i Säffle, Karlstad och Kristinehamn. Är EU på väg att delas in i ett A- och ett B-lag?
Frukostbuffet serveras.
Medverkande: Jonas Milton, VD för Almega, Yves Chantereau, VD för arkitektföretaget Equator Stockholm, Tadeusz Iwanowski, VD för polsk-svenska handelskammaren, Rolf Gustavsson, korrespondent Svenska Dagbladet, Christofer Fjellner, europaparlamentariker med handelsfrågor som ansvarsområde och Peteris Strautins, kommentator för Diena, Lettlands största dagstidning. Anna Olin, moderator
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51

ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 09:00:00-11:00:00, Högskolan på Gotland, E 31
Avregleringarna - ett hot mot den svenska modellen?
Har de senaste 10-15 årens avregleringar av den svenska samhällsservicen varit framgångsrika? Eller har liberalisering och konkurrens blivit ett självändamål? Från vem kommer egentligen kraven på avregleringar? Vad händer efter Regelutredningen?

Dan Andersson, Utredare Regelutredningen Chefsekonom LO,, Per Bill, Förste vice ordf. näringsutskottet, riksdagsledamot (m), Marie Granlund, Ordf näringsutskottet, riksdagsledamot (s), Janne Rudén, Förbundsordf SEKO
Moderator: Bertil Jacobson.
Arrangör:
SEKO - Facket för Service och Kommunikation
Kontaktperson:
Ingela Edlund, kanslichef, tfn 08-791 42 18, 070-543 34 43
ingela.edlund@seko.se
www.seko.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarievecka kl 09:00:00-, Björkhaga, Klintehamn
S-kvinnors seminarievecka Björkhaga, Klintehamn
Seminarieprogrammet, med tema Makt, finns på http://www.s-kvinnor.a.se/?S=372H
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
S-kvinnors pressekreterare Serkan Köse, Tfn 070- 226 32 20
serkan.kose@s-kvinnor.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 09:00:00-10-11-30, Oscarssalen Krukmakarens hus, Mellangatan 21
Lär Dig skicka SMS
En introduktion till PROs studiematerial "Mobilär" soim ger möjlighet att använda sin mobiltelefons alla möjligheter. Materialet är nominerat till "Guldmusen".
Moderator: Gerd Klang,PRO. Medverkande: Bo Rybrand, TeliaSonera. Dessutom PRO Gotlands distrikt och ABF.
Arrangör:
PRO
Kontaktperson:
Gerd Klang, studieombudsman tfn 08-7016719, 070 231 25 35, Pensionärernas riksorganisation PRO
gerd.klang@pro.se
www.pro.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 09:30:00-11:00:00, Restaurang Rosengården, Stora Torget
Är kyrkan viktig för de politiska partierna - eller omvänt: Är de politiska partierna viktiga för kyrkan?
Samtal mellan företrädare för de politiska partierna, Lennart Koskinen, biskop Visby Stift, och Inger Harlevi, ordf i kyrkorådet Visby Domkyrkoförsamling
Arrangör:
Svenska Kyrkan i Visby Stift
Kontaktperson:
Inger Harlevi, tfn 0705 211260
ih@gtsab.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
SACO Forum i Visby kl 09:30:00-16:30:00, Kårhuset Rindi
Kafé och mötesplats SACO Forum
Tisdag till torsdag bjuder vi på espresso, kaffe latte och 1000 bra idéer för att bygga samhällspusslet. Kom och mingla, diskutera och bidra till byggandet av samhällspusslet. Mellan seminarierna är föreläsare, paneldeltagare och företrädare för SACO:s förbund på plats.
På torsdagen träffar du SACO:s ordförande Anna Ekström i kaféet 15.30-16.30 och får svar på dina frågor om Sveriges akademiker.
Arrangör:
SACO
Kontaktperson:
Anna Kopparberg, SACO, tfn 08-613 48 66, 070-456 60 44
anna.kopparberg@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium inkl lunch kl 10-10-30-13.30, Wisby Hotell, Erlanderska rummet
Måltid och Politik 2005
Samtal kring hur man man lanserar Sverige genom Måltid. Begränsat antal platser, föranmälan.

Medverkande bland andra: Olle Wästberg, generaldirektör Svenska Institutet, Carl Jan Granqvist, vd för AB Måltidsupplevelser i Grythytta, Ulf Adelsohn, ordförande Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

Arrangör:
Måltidsmuseum i Grythyttan, Sveriges Hotell och Restaurangföretagare samt Hotell och Restaurang Facket
Kontaktperson:
Föranmälan till Stina Algotson, tfn 070-342 72 90
stina.algotson@swipnet.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10-11-30-10-12-30, Högskolan på Gotland, E30.
Svensk arbetsmarknad 2020 - vad händer?
Seminarium om framtidens arbetsmarknad.
Vilka utmaningar står vi inför? Vilka möjligheter kommer att presentera sig? Hur påverkar EU-utvidgningen den svenska arbetsmarknaden? Kan vi lära oss något av historien? Hur kommer arbetsmarknaden att se ut om 10-20 år? Vilka politiska verktyg och initiativ krävs för att skapa en positiv utveckling på den svenska och europeiska arbetsmarknaden? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras av en panel bestående av forskare, politiker och internationella fackliga representanter.

Bertil Holmlund, professor, Nationalekonomiska institutionen Uppsala Universitet; Anders Karlsson (s), ordf i riksdagens arbetsmarknadsutskott; Andrzej Matla, internationell koordinator, polska fackföreningen solidaritet.
Moderator: Agneta Gille (s), ledamot i riksdagens finansutskott.

Arrangör:
Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Kontaktperson:
Ömer Oguz, Pressekreterare Socialdemokraterna i Riksdagen, tfn 070-300 18 24
omer.oguz@riksdagen.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium  kl 10:00:00-11:00:00, Segelfartyget Najaden, Hamnplan, Visby hamn
Gratisgenerationen - vad för politik och ledarskap krävs för att möta ungas livsstilar, attityder och drömmar?
Det förväntas bland unga idag att mycket ska vara gratis - det kan exempelvis handla om musik, film och tidningar. Men vem betalar och vem förlorar pengar? Går ekvationen ihop? Behövs det ett större ansvar och vem ska i sådana fall ta det? Är det samhället, näringslivet eller individerna? De politiska ungdomsförbunden får i denna diskussion en chans att ge sin syn på hur den nya generationens villkor och drömmar ska anammas.


Tor Enqvist, PR-konsult (som initierade begreppet "gratisgenerationen") leder en diskussion med de politiska ungdomsförbunden, däribland Ardalan Shekarabi ordf SSU, Fredrik Malm ordf LUF och Johan Forsell ordf MUF.


Arrangör:
Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, tfn 0706-270227tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Torsdagen den 7 juli
Alkohol- och narkotikapolitiskt seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Frälsningsarmén Krukmakarenshus Mellangatan 21
Samtal om morgondagens alkoholpolitik
Medverkan av Folkhälsominister Morgan Johansson (s), Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly (v) och Borgarrådet (i Stockholm) Kristina Axén Olin (m)
Arrangör:
Socialdepartementets Alkoholkommitté, IOGT-NTO och Gotlands kommun
Kontaktperson:
Mats Söderberg, förbundskonsulent IOGT-NTO tfn 0733-83 83 29, Sofia Modigh, alkohol- och narkotikapolitisk ansvarig IOGT-NTO tfn 0733-72 62 29 sofia.modigh@iogt.se, Karin Rågsjö, socialdepartementet och Håkan Jonsson, Gotlands kommun

mats.soderberg@iogt.se
www.iogt.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B24
Tomten är kanske inte far till alla barnen - om föräldraskap och queerkids
Hur funktionell och demokratisk är svensk familjepolitik? Och vad är egentligen barnens bästa?
Annika Hamrud, journalist och författare till boken "Queerkids".
Moderator: Ursula Berge, chef för tankesmedjan Agora
Arrangör:
Normal förlag
Kontaktperson:
Ulrika Larsson, förläggare, Normal förlag.
Tfn 08-669 29 69, 070 533 29 02
ulrika@normal.se
www.normal.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Ekmanska trädgården
Medskaparanda, demokrati och samhällsbygge med Leader-metoden som exempel
Seminarium om medskaparanda, demokrati och samhällsbygge med Leader-metoden som exempel. Utdelning av utmärkelsen Årets Leader till ett gott exempel på landsbygdsutveckling inom Leader+-programmet.
Representanter för Jordbruksdepartementet, EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk, Landsbygdskommittén,Ansvarskommittén, LRF, Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.
Arrangör:
Glesbygdsverket och Svenska nätverket för Leader+
Kontaktperson:
Hans-Olof Stålgren, verksamhetsledare för Svenska nätverket för Leader+, tfn 070-3304237
hans-olof.stalgren@hush.se
www.leaderplus.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Polisförbundets mötesplats kl 10:00:00-18:00:00, Östercentrum
Polisförbundets mötesplats
Tisdag, onsdag och torsdag finns poliser på plats i Polisförbundets tält för att diskutera polisens roll i lokalsamhället och utmaningar inför framtiden
Arrangör:
Polisförbundet
Kontaktperson:
Anna Erhardt, press- och opinionsansvarig, Polisförbundet, 0709-42 99 85
anna.erhardt@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium med efterföljande lunch kl 10:00:00-12:00:00, Strand Hotel, Bryggarsalen (Mellangatan)
Tillväxtens Regionala Logik
Tillväxtens förutsättningar bestäms mycket av hur de regionala miljöerna ser ut. Vilken politisk roll skall regionerna ha i framtiden?

Inledning: Anders Källström, VD, Västsvenska Industri- och Handelskammaren.
Estradsamtal:Sven-Erik Österberg, Kommun och finansmarknadsminister (s) Karin Pilsäter, Riksdagsledamot, ekonomisk talesman (fp), Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk chef, SACO, Per Westerberg, Riksdagens förste vice talman och ordf Östsvenska Handelskammaren, Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Moderator: Karin Lind Mörnesten, Jönköpings HandelskammareArrangör:
Östsvenska Handelskammaren m fl svenska handelskammare
Kontaktperson:
Per Tryding, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
per.tryding@handelskammaren.com

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Personliga tjänster - vägen till fler jobb och nya företag
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
SACO Forum i Visby kl 10:00:00-11:30:00, Kårhuset Rindi
Vård, skola ... humaniora!
Hur ser det ut för humanisterna på framtidens arbetsmarknad?
Statistiska Centralbyrån konstaterar i Trender och prognoser 2002 att den framtida tillgången på arbetskraft med humanistisk högskoleutbildning ökar med nästan 30 procent fram till år 2020, medan en motsvarande ökning av efterfrågan inte förutses. Högskoleverket visar samtidigt att de utbildningsområden som växte mest under 2003 var vård, skola, humaniora. Varför utbildar vi alla dessa humanister?
Arrangör:
DIK
Kontaktperson:
Sara Andersson, tfn 08-466 24 10, 0733-66 24 10,
sara.andersson@dik.se
www.saco.se/visby

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand Hotell, lokal Furilden
Sverige är unikt - så skiljer vi oss från övriga EU
Vi arbetar mer än andra. Vi betalar högre inkomstskatt.På seminariet ges många exempel på likheter och olikheter mellan svenska förhållanden och motsvarande EU-genomsnitt:
Hur disponerar man sin inkomst i olika länder? Giftasåldern? etc. Dessa och många andra aspekter belyses.
Ulrika Arver SCB
Arrangör:
Statistiska centralbyrån, SCB
Kontaktperson:
Per-Åke Bladh, perake.bladh@scb.se, tfn 08-506 960 44, 070-665 60 44, Lars-Erik Dimberg
larserik.dimberg@scb.se, tfn: 019-17 68 61, 070-528 68 61

www.scb.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Ekonomiskt seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Wisby Hotell, Spegelsalen
Östersjöregionen - Spjutspets i Europa?
-EU - hävstång eller hinder för Östersjöländerna? -Hur kan länderna dra nytta av varandra? -Vill vi skapa konkurrens på lika villkor inom regionen?
Anna Ekström, ordf SACO, Gunvor Engström, VD Företagarna, Anders Kupsu, VD Skanska Projektutveckling Bostäder Norden, Jan Lidén, VD och koncernchef FöreningsSparbanken, Wanja Lundby-Wedin, ordf LO, Maud Olofsson, partiledare c. Moderator: Greger Hatt
Arrangör:
FöreningsSparbanken
Kontaktperson:
Lars Ericson, tfn 08-585 938 26, 070-5383826, Patrik Cedemar, tfn 08-585 914 59, 0708-228986

patrik.cedemar@fsb.se
www.fsb.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Lunchduell kl 11:30:00-12:00:00, Donners Plats
Hur får vi bort orättvisa löneskillnader mellan män och kvinnor? Hur kan vi stärka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden?
TCO anordnar lunchduell på temat kvinnors löner och arbetsmarknad.
Medverkande: Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ, och Maria Larsson, 1:e vice ordf i Kristdemokraterna. Utfrågare: Annette Carnhede, ordf i Statstjänstemannaförbundet i TCO
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Peter Bloch, presschef TCO, tfn 08-782 81 02, 070-255 13 37
peter.bloch@tco.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Hälsotältet kl 11:30:00-19:00:00, Donners Plats
Vårdföretagarnas Hälsotält
Hela veckan finns Vårdföretagarna tillsammans med medlemsföretagen Sophiahemmet, Falck Ambulans och Capio Medocular på Donners Plats med Hälsotältet. Må-fr hälsorådgivning för typiska sommarsjukdomar, må-on uppfräschning i kunskaperna i hjärt- och lungräddning och to-fr synundersökning.

Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 070-345 68 91eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Lunchseminarium kl 11:30:00-13:30:00, Strand Hotell, lokal Gillet
Kommer kollektivavtalen att överleva?
Vi lever i en föränderlig värld. Den senaste EU utvidgningen har tillsamman med en allt mer påtaglig globalisering satt den svenska arbetsmarknadsmodellen i blixtbelysning. Har vi sett slutet för det svenska kollektivavtalssystemet? Eller räcker det med några mindre justeringar? Kan det t o m vara en konkurrensfördel?
Seminariet inleds med presentation av en ny rapport från forskningsinstitutet Ratio, Fem konkurrerande kollektivavtalssystem, en internationell kartläggning, presenterad av Ratios VD Nils Karlsson. Rapporten beskriver situationen och utvecklingen de senaste åren inom EU och OECD på kollektivavtalsområdet.

Medverkande: Anders Tideman, förhandlingschef Metall, Lars-Bonny Ramstedt, förhandlingschef SIF, Jonas Milton, VD Almega ? Forum för tjänsteföretagare, Karl-Olov Stenqvist, förhandlingschef Teknikföretagen. Moderator Jonas Cohen, informationschef Teknikföretagen

Arrangör:
Almega och Teknikföretagen
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, Almega, 070-345 6951, Jonas Cohen, Teknikföretagen, 0702-190938

almega.se, teknikforetagen.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Miniseminarium kl 11:45:00-12:00:00, Visby hamn
Vi gräver ner 10 miljarder i skogen!
Bo Olsson och Anna Lihr från Vattenfall Eldistribution berättar om Vattenfalls satsningar på att minska avbrotten och öka leveranssäkerheten i våra nät. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid.och diskutera energifrågor.

Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Lunchmingel med grillbuffé kl 11:50:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Hur kan vi skapa en arbetsmarknad för fler jobb?
Byggbranschen i samverkan (Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna) bjuder på grillbuffé.
Program:
Klockan 12.00-12.10. Över en miljon svenskar i arbetsför ålder är sjukskrivna, förtidspensionerade, arbetslösa eller lever på socialbidrag. Fler människor måste arbeta för att vi ska klara av välfärden. Moderator Lydia Capolicchio leder ett samtal med Olle Ehrlén, vd, NCC Construction Sverige AB och Bo Antoni, vd, Sveriges Byggindustrier.
Klockan 12.30-12.40. Hur kan vi skapa en arbetsmarknad för fler jobb? Medverkar gör Stefan Fölster, chefekonom, Svenskt Näringsliv, samt Ulla-Maj Wideroos, Finlands biträdande finansminister, som också kommer att medverka i eftermiddagens seminarium i trädgården.

Arrangör:
Byggbranschen i samverkan (Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna) och Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 12:00:00-13:30:00, Oscarssalen, Krukmakarens Hus, Mellangatan 21
Förtroenderelation eller affärskontrakt - ett samtal om konflikter och vägval i den moderna sjukvården.
Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, ordf LO, Eva Nilsson Bågenholm, ordf Sveriges Läkarförbund, Nina Rehnqvist, generaldir, SBU,Göran Rosenberg, journalist och författare. Moderator: Lena Josefsson, journalist
Arrangör:
Ersta diakoni
Kontaktperson:
Charlotte Rydh, chef Kommunikation och Insamling, Ersta diakoni, tfn 08-714 61 15
mob. 070-484 34 03
charlotte.rydh@ersta.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Lunchseminarium kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotell - Strandridaren
Skydda barnen på Internet
Säkrare Internetanvändning hos barn och ungdomar diskuteras av en panel med representanter från Myndigheten för skolutveckling, Medierådet samt Microsoft som tillsammans utvecklat skolmaterialet "Livstid" om säkerhet på Internet.

Medverkande: Peter Karlberg, Myndigheten för Skolutveckling, Karin Larsson, Medierådet, Ulf Engström, Rektor Alunda Skola, Anders Johansson, Microsoft, Jan Sandred, GCI Stockholm

Arrangör:
Microsoft
Kontaktperson:
Anders Johansson, Microsoft, tfn 073-408 29 41
andersjo@microsoft.com

divider line

Torsdagen den 7 juli
Öppet pressmöte med samtal kl 12:30:00-13:30:00, Högskolan på Gotland B25
Studieförbunden och kommunerna: Hur fungerar det?
En färsk rapport med en kartläggning av kommunernas stöd till studieförbunden presenteras. Rapporten med statistik över alla landets kommuner kommenteras av inbjudna gäster, därefter förs ett samtal om studieförbundens roll och villkor för den lokala demokratin och för människors utveckling.
Maicen Ekman och Ann-Mari Lindgren, folkbildningsförbundet, samt inbjudna gäster.
Arrangör:
Folkbildningsförbundet
Kontaktperson:
Christian Gustavsson, informatör, Folkbildningsförbundet, tfn 0709-72 79 94
christian@studieforbunden.se
www.studieforbunden.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Duell kl 12.00-10-12-30, Donners plats
Debatt om jämställdhet
Maria Larsson (kd) utmanar Gudrun Schyman (-) om jämställdheten. Debatten leds av Cecilia Garme, politisk reporter på Expressen.
Arrangör:
Kristdemokraterna
Kontaktperson:
partisekr. Urban Svensson, tel 076527 25 01
urban.svensson@kristdemokraterna.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, B 22
Gudruns härjningar, skärpt lagstiftning - ett hot mot landsbygdens elkunder?
Ett seminarium om leveranssäkerhet - kundens önskemål och krav på kvalitet och hur detta återspeglas i nätregleringen. Nätverksamheten är en för samhället mycket viktig verksamhet. Villkoren för nätverksamheten kommer under den närmaste tioårsperioden förändras väsentligt. Hur kommer det nya lagförslaget att påverka kunden, samhället och nätföretagen?

Maria Larsson, riksdagsledamot och vice ordf kd, KG Abramsson, riksdagsledamot s, Björn Andersson, infrastrukturansvarig LRF, Jan Samuelsson, VD Lunds Energikoncernen, Göran Lundgren, chef Vattenfall Eldistribution, Bo Källstrand, VD Svensk Energi, Anders Richert, nätchef Svensk Energi. Moderator: Per-Olof Granström, Svensk Energi

Föranmälan ej nödvändig, men tas gärna emot till: inger.abrahamson@svenskenergi.se
Arrangör:
Svensk Energi
Kontaktperson:
Inger Abrahamson, samhällskontakt, Svensk Energi, tfn 08-677 26 39, 0708-94 26 39
inger.abrahamson@svenskenergi.se
www.svenskenergi.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:00:00-17:00:00, Högskolan i Visby, E30
Lönedumpning - en konsekvens av tjänstedirektivet?
Är tjänstedirektivet ett hot mot löntagarnas villkor? Satsar vi för lite på EU? Vad kan vi lära av den amerikanska arbetsmarknaden? Är det fackets medlemmar som blir förlorare? Vad anser svenska folket?
Medverkande:Göran Färm, konsult, fd europaparlamentariker (s), Olle Wästberg, generaldirektör Svenska Institutet, Anders Borg, kanslichef hos Moderaterna, Alice Åström, riksdagsledamot (v), Arne Modig, undersökningsledare TEMO
Moderator: Annika Hagström, journalist och författare
Arrangör:
Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Fastighets, Skogs- och Träfacket
Kontaktperson:
Christer Lindblad, pressekreterare, Byggnads, tfn 070-265 3838
christer.lindblad@byggnads.se
www.byggnads.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan E31
Äter svenskarna ihjäl sig? - en debatt om livsstil och hälsa
Vem bär ansvaret för att folk äter sig feta och sjuka? Behöver samhäller gripa in?
Ann-Christin Nykvist, konsumentminister, Claude Marcus, barnfetmaforskare, Raymond Mankowitz, kommunikationsdirektör Mac Donalds, Annichen Kringstad, matprojektledare LRF, Tomas Bolme, skådespelare, Jan Lisspers, hälsoprofessor. Moderator Bertil Jacobson
Arrangör:
Folksam Hälsa
Kontaktperson:
Gerd Sjöberg-Granlund, Folksam Hälsa, tfn 0708-316758
gerd.sjoberg-granlund@folksam.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Updateseminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, B 24
Den svenska arbetsrätten och den internationella konkurrensen
Det fjärde och sista seminariet som ITPS arrangerar belyser den kontroversiella frågan om huruvida svenska företag har tillräckligt flexibla villkor för att anpassa arbetskraftens storlek till förändringar i efterfrågan. Fungerar den svenska arbetsrättsliga modellen med bibehållen internationell konkurrenskraft? Vilka likheter och skillnader finns mellan arbetsrätten i Sverige och andra länder?

Medverkande: Björn Falkenhall ITPS, Anna Ekström SACO, Jonas Malmberg ALI och Mia Rönnmar Lunds universitet m fl.

Arrangör:
ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kontaktperson:
Marianne Löfgren, projektledare, tfn 08-456 67 33, 070-535 98 72
marianne.lofgren@itps.se
www.itps.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
SACO Forum i Visby kl 13:00:00-14:30:00, Kårhuset Rindi
Har vi råd att diskriminera? - Om befattningsdiskriminering av kvinnliga naturvetare
Naturvetenskaplig kompetens är avgörande för vårt välstånd. Men idag har inte kvinnliga naturvetare samma karriär och lön som sina manliga motsvarigheter. Att kvinnliga naturvetare ges bristande karriärmöjligheter innebär att viktig kompetens inte utnyttjas fullt ut. Vilka konsekvenser får denna diskriminering av kvinnor med avgörande kompetenser, för utvecklingen av vårt välstånd?
Medverkande: Marie Evertsson, forskare Sofi, Stockholms Universitet, Klas Andersson, DOCS International, Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk chef, SACO.
Arrangör:
Naturvetareförbundet
Kontaktperson:
Frida Lawenius, förbundssekreterare, tfn 08-466 24 20, 0733-66 24 20
frida.lawenius@naturvetareforbundet.se
www.naturvetareforbundet.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:00:00-14:30:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Kan svarta jobb bli vita?
Byggorganisationerna redovisar en färsk rapport om svartarbeten, utbredning och omfattning inom byggsektorn - "Kontantköp av byggnads- och hantverkstjänster". Svartarbete utgör ett av de största problemen för de seriösa företagen i byggbranschen och det föreslagna entreprenadavdraget är ingen lösning på problemet, hellre ett utbyggt ROT-avdrag. En jämförelse kommer även att ske med det system som Finland har. Finlands bitr finansminister Ulla-Maj Wideroos informerar.
Medverkande: Ulla-Maj Wideroos, bitr. finansminister i Finland; Hans Tilly, ordf. Byggnads; Rolf Persson, vd, Industrifakta; Roine Kristianson, vd, VVS-Installatörerna; Arne Jacobsson, vd, Målaremästarna; Bo Antoni, vd, Sveriges Byggindustrier m.fl. Moderator: Stig-Björn Ljunggren.

Arrangör:
Byggbranschen i samverkan (Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna)
Kontaktperson:
Gisela Högberg, Informationschef, Sveriges Byggindustrier, tfn 08-698 58 24, 0708-58 24 44, gisela.hogberg@bygg.org, Peter Olofsson, Informationschef, Elektriska installatörsorg EIO, tfn 08-762 75 71, 0733-46 75 71, peter.olofsson@eio.se, Diana Uppman, Marknad och Information, Målarmästarna, tfn 08-453 90 22, 070-542 62 49, diana.uppman@maleri.se, Thomas Helmerson, Medlemsservice, VVS-Installatörerna, tfn 08-762 75 27, 0709-62 75 27, thomas.helmerson@vvsi.se


www.svensktnaringsliv.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Eftersnack och informationsmöte kl 13:15:00-16:00:00, Sävesalen länsmuseet, ingång från Mellangatan 19, 1 tr
Informationsmöte
Läs mer på www.sverigedemokraterna.se
Arrangör:
Sverigedemokraterna
Kontaktperson:
Johan Rinderheim, ordf. i SD Stockholm, tfn 073-645 26 65, kansli 08-22 66
77, Oskar Sjöstedt, ordf. i SDU Stockholm; tfn 073-676 21 58
johan.rinderheim@sverigedemokraterna.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:30:00-15:30:00, Erlanderska rummet, Wisby hotell
Fylla, fetma och förluster - vågar vi se att beroende orsakar ohälsa?
Olika beroenden hotar folkhälsan. Vården och samhället måste bidra till bättre hälsa genom att exempelvis ge stöd till dem som fastnat i beroende - eller de som är oroliga för att göra det. Det gäller oavsett vad man är beroende av: alkohol, tobak, shopping, arbete, träning, mat, narkotika,läkemedel, spel eller sex.
Medverkande: Morgan Johansson Folkhälso- och socialtjänstministe, Anna-Karin Eklund ordf Vårdförbundet, Bitten Jonsson leg sjuksköterska, arbetar med behandling av beroende, Namu Nambiar Basta arbetskooperativ.
Arrangör:
Vårdförbundet
Kontaktperson:
Björn Sundin, förbundssekreterare, tfn 070-3731850
bjorn.sundin@vardforbundet.se
www.vardforbundet.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Samtal kl 13.00-13.45, St:a Karins ruin, Stora Torget
Samtal om feminismen i politiken
Margareta Winberg, Gudrun Schyman, Ursula Berge
Arrangör:
F!
Kontaktperson:
Helena Brandt, styrelseledamot Fi, tfn 08-29 70 73, 0733-669 339
info@demokratikonsult.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13.00-16.00, Strand Hotell Bryggarsalen
Hur mår Sveriges idrotttsföreningar?
Drygt 20.000 idrottsföreningar över hela Sverige bedriver en fantastisk verksamhet för våra barn och ungdomar! Men hur mår de? Kommer de att kunna bedriva samma verksamhet i framtiden? Riksidrottsförbundet har tagit tempen på landets idrottsföreningar och redovisar ett antal orosmoln som tornar upp sig.
Medverkande: Karin Mattsson nyvald ordförande i Riksidrottsförbundet. Anmälan till Åke Kahlbom Gotlands idrottsförbund, ake.kahlbom@gotsport.se, tfn 0498-207057

Arrangör:
Riksidrottsförbundet
Kontaktperson:
Fredrik Rodhe, tfn 08-699 61 03, 070-512 21 62, fredrik.rodhe@rf.se
ake.kahlbom@gotsport.se
www.rf.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 14:00:00-15:00:00, Segelfartyget Najaden, Hamnplan
Vilka lärdomar kan svenska kampanjstrateger dra av den amerikanska valrörelsen?
Kan svenska politiker och opinionsbildare lära något av kampanjmetoder och strategier som används i USA? Vilka metoder var effektiva och kan vi förvänta oss att de kommer att dyka upp i Sverige?

Tom Smith var en ledande pressmanager i John Kerrys presidentvalskampanj 2004 och kommer att ge en unik inblick i spelet bakom valet av en amerikansk president och vilka metoder som används.

Tom Smith har lång och gedigen erfarenhet av arbete inom media och kommunikation i Washington, och har bland annat jobbat i Vita huset åt president Clinton och vice president Gore.

Arrangör:
Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, 0706-27 02 27
tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 14:00:00-16:00:00, Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby hamn
Dubbelt så svårt
Seminariet tar upp drogberoende och psykiskt sjuka människors situation. Samordnarna diskuterar sin gemensamt antagna programförklaring.
Medverkande: Psykiatrisamordnare Anders Milton, narkotikasamordnare Björn Fries, beroendeöverläkaren i Uppsala Lars-Håkan Nilsson, författaren och debattören Åsa Moberg, biskopen i Visby Stift Lennart Koskinen, chefen vid Helsingborgs stadsteater Göran Stangertz.
Moderator: Widar Andersson
Arrangör:
Mobilisering mot narkotika och Nationell psykiatrisamordning
Kontaktperson:
Åsa Magnusson, Mobilisering mot narkotika, tfn 08-4055336, 070-2183186
Ann Tjernberg, Nationell psykiatrisamordning, 08-405 2821

anna.liedbergius@social.ministry.se
www.mobilisera.nu

divider line

Torsdagen den 7 juli
Samtalsseminarium kl 14:00:00-16:30:00, Krukmakarens Hus Cafe, Frälsningsarmen, Mellangatan 21
Kvinnor, makt och organisering - systerskap och solidaritet
Ett öppet samtal kring systerskap och organisering mellan det kvinnopolitiska nätverket Q-sam, representanter från F!, Eva Fager, ordförande i Sveriges Kvinnolobby samt Magareta Winberg

Arrangör:
Sveriges kvinnolobby
Kontaktperson:
Lovise Brade, sekretariatsansvarig, Sveriges Kvinnolobby
lovise.brade@sverigeskvinnolobby.se
www.sverigeskvinnolobby.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Pressträff kl 14:00:00-14:30:00, Wisby hotell, Vinterträdgården
Fler jobb och högre tillväxt genom turism - exemplet Gotland
Statistik om svensk rese- och besöksnäring, bland annat när det gäller flygresandet i Sverige.
Medverkande: bl a Anders Ehrling (SAS Sverige), Mats Hulth (SHR), Nils Carlsson (Svensk Turism), representanter från Skyways, Gotlandsflyg, flygbolaget Widerøe, Svenskt Flyg och Luftfartsverket.
Arrangör:
Svensk Turism, Sveriges Rese- och Turistråd, SHR och Svenskt Flyg, i samarbete med Gotlands Turistförening och Gotland Convention Bureau.
Kontaktperson:
Harald Rosén, generalsekreterare Svenskt Flyg, 08-791 94 94, 0708-85 94 07
harald.rosen@svensktflyg.se
http://www.flygtorget.se/nyheter/kalender/kalenderdetaljer.asp?ID=3268

divider line

Torsdagen den 7 juli
Miniseminarium kl 14:30:00-14:45:00, Visby hamn
Vi gräver ner 10 miljarder i skogen!
Bo Olsson och Anna Lihr från Vattenfall Eldistribution berättar om Vattenfalls satsningar på att minska avbrotten och öka leveranssäkerheten i våra nät. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.

Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 14.00-15.30, Wisby Hotell, Spegelsalen
Politiker - dagens villebråd?
Ett seminarium om demokratins villkor, hotade politiker och media. Hoten mot våra folkvalda ökar och blir allt grövre. Distansen ökar mellan medborgarna och de folkvalda. Medias granskning blir allt mer personifierad och sensationslysten. Vem ansvarar för att priset inte blir för högt för den enskilde politikern? Hur behåller vi kvalitén i den offentliga dialogen och vem vågar bli politiker?

Ilmar Reepalu ordf. Svenska Kommunförbundet, Berit Högman, riksdagsledamot och ordförande i den parlamentariska kommittén om hot och våld, Lars Nord, VD och forskningsledare Demokratiinstitutet, Stig Davidsson (c) vice ordförande Nybro kommun, Olle Stenholm Pressombudsman, Hanne Kjöller ledarskribent DN
Moderator: Staffan Dopping
Arrangör:
Sveriges Kommuner och Landsting
Kontaktperson:
Jenny Rydstedt, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 070-319 77 64
jenny.rydstedt@skl.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
seminarium kl 14.00-16.00, Oscarssalen, Krukmakarens Hus, Mellangatan 21,
The impact of the for-profit revolution on US healthcare- and what Europe might learn from it
Bradford Gray, Ph.D Pricipal Research Associate, Urban Institute in Washington DC, Eva Eriksson, ordförande Famna, Nina Rehnqvist, generaldirektör SBU, Samtalsledare, Göran Rosenberg.
Seminariet hålls på engelska.
Arrangör:
Famna, riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte.
Kontaktperson:
Kanslichef Lars Pettersson tfn 0708 83 34 01
lars.pettersson@famna.org

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 14.00-16.00, Strand hotell, Lokal Teatern
Vem vinner på ökat patientinflytande i Europa?
Patienters inflytande och makt. Hur kan inflytandet förbättras? Vilka möjligheter har patienter att påverka? Vad innebär begrepp som "e-health" och "health literacy".
Arrangör:
Pfizer
Kontaktperson:
Marianne Bäärnhielm, Chef Public Affairs, Pfizer AB, 08-695 72 82, 0703-19 50 60
marianne.baarnhielm@pfizer.com

divider line

Torsdagen den 7 juli
SACO Forum i Visby kl 15:00:00-16:30:00, Kårhuset Rindi
Hinder i högskolan
Ett seminarium om högskolestudier och tillgänglighet för alla. Diskussion om problem och lösningar för funktionshindrade studenter och hur en fullt tillgänglig högskola skall kunna uppnås.
Anne-Marie Freij, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, Christel Berg, Handikappsamordnare, Lunds Universitet och Erik Markstedt, Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, Uppsala.
Arrangör:
SACO Studentråd
Kontaktperson:
Pär Karlsson, tfn 08-613 48 56, 070-730 78 58
par.karlsson@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Bygger vi trygga och miljöriktiga bostäder?
Arrangör:
Sveriges Byggindustrier och Betongforum
Kontaktperson:
Mats Björs, Betongvaruindustrin, tfn: 08-564 102 31

mats.bjors@betongvaruindustrin.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:30:00, Högskolan på Gotland, B22
The European Dream - EU i ett framtidsperspektiv
Författaren och debattören Jeremy Rifkin berättar om sin bok, The European Dream, och sina visioner om Europas framtid. I mer än två hundra år har stater och människor världen över låtit sig inspireras av den amerikanska drömmen. I boken argumenterar han för att den europeiska drömmen framöver kommer att utgöra det sjömärke som vi kommer att förlita oss på i en orolig värld. I föredraget jämförs den europeiska och amerikanska drömmen och besvaras frågan varför den europeiska drömmen bättre svarar mot de utmaningar och behov vi står inför i framtiden.
Efter föredraget följer en diskussion om EU:s framtid med representanter från de politiska partierna.

Arrangör:
EU 2004-Kommittén
Kontaktperson:
Maria Ermanno Fäldner, EU 2004-Kommittén, tfn 08-405 29 11, 070 - 211 27 03
maria.ermanno-faldner@primeminister.ministry.se
www.eustafetten.nu

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium  kl 15:00:00-17:00:00, Högskolan på Gotland, B23
Vindkraften - vägen till framtiden eller en återvändsgränd?
Vindkraftens utbyggnad i Sverige är föremål för ständig debatt. Vattenfall har nyligen gjort ett flertal stora satsningar på vindkraft och inbjuder i ljuset av dessa till en diskussion om vindkraftens möjligheter och begränsningar i vårt avlånga land.
Hans von Uthmann, vice vd och Nordenchef, Vattenfall AB, Matthias Rapp, Vindkraftens investerare och projektörer, Lars Ettarp, Ordförande, Föreningen svenskt landskapsskydd
Per Bill, 1:e vice ordförande i riksdagens näringsutskott, m, Ingegerd Saarinen, 2:e vice ordf. i riksdagens näringsutskott, mp, Maria Larsson, ledamot i riksdagens näringsutskott, 1:e vice ordf kd, Per-Olof Jacobsson, ledamot i kommunstyrelsen, Gotlands kommun, c, Brittis Benzler, kommunalråd, Gotlands kommun, v. Utfrågare: Henrik Borgström, ekonomijournalist

Föranmälan ej nödvändig, men tas gärna emot till: asa.pettersson@vattenfall.com

Arrangör:
Vattenfall AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Samhällskontakter, Vattenfall AB, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 15.00-16.30, Kårhuset Rindi, andra våningen
När och hur kan vi uppnå kvantitativ jämställdhet i högskolan?
Sveriges förenade studentkårer bjuder in till ett seminarium om en högskola där gubbväldet är konstant på högre nivåer trots att de kvinnliga studenterna har strömmat till i decennier. Vad behöver göras för att åstadkomma en förändring och hur länge är det egentligen rimligt att det ska ta?
Arrangör:
SFS Sveriges Förenade Studentkårer
Kontaktperson:
Lotta Ljungquist, vice ordf, tfn 070-5457557
lotta.ljungquist@sfs.se
www.sfs.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 15.00-16.30, Wisby hotell, Vinterträdgården
Fler jobb och högre tillväxt genom turism - exemplet Gotland.
Turistnäringen ger i dag jobb åt omkring 127 000 människor på årsbasis. Den genererar 47 miljarder i exportintäkter, varav 7 miljarder är momsintäkter till staten. Samtidigt satsar vi långt mindre per invånare på att marknadsföra Sverige som turistland, jämfört med våra nordiska grannar. Vid seminariet är utgångspunkten Gotland, en region med mycket turism - som med ökade marknadsföringsinsatser utomlands och bättre flygförbindelser kan locka ännu fler turister!
Medverkande: företrädare för turistnäringen, flygbolag, företagare, Gotlands kommun. Anders Ehrling (SAS Sverige), Mats Hulth (SHR), Dennis Bederoff (Turistdelegationen), Stefan Fölster (Svenskt Näringsliv), Inger Harlevi (Gotlands Turistservice), Ewa Werkelin (Kneippbyn), Harald Rosén (Svenskt Flyg), samt Thomas Brühl (Sveriges Rese- och Turistråd). Moderator är Tommy Wahlgren.
Arrangör:
Svensk Turism, Sveriges Rese- och Turistråd, SHR och Svenskt Flyg, i samarbete med Gotlands Turistförening och Gotland Convention Bureau.
Kontaktperson:
Jonas Morian, Svensk Turism, tfn 0708-617 178
jm@svenskturism.se
www.svenskturism.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
kortseminarium kl 15.00-17.00, Gotlands Fornsal, gravkammaren
Guldgrävarlandet - det innovativa Sverige
Sveriges chans: Entreprenörer och innovationer
Bra, bättre, bäst
Rykande färsk undersökning om innovationsklimatet Rapport ifrån verkligheten -samtal mellan några entreprenörer och innovatörer.
Kort hearing om hur vi ska tända Sverige!
Det avslutas med att "guldgrävarlandets" innovationsminister ger fem råd till kvällens huvudperson och talare i Almedalen , folkpartiledaren Lars Leijonborg
Därefter lättare förtäring och tillfälle att ställa frågor.

Arrangörer: PublicistGruppen AB i samarbete med Almi Företagspartner, Svenskt Näringsliv, Connect Sverige, Svenska Uppfinnareföreningen, VINNOVA, FöreningsSparbanken samt Innovationsbron.
Moderator: Magnus Briggert
Medverkande entreprenörer: Karl-Åke Johansson, Lappland Goldminers , Teodor Aastrup, Attana AB och Marie Walleberg, Imse Vimse AB.
Hearing:
Så tänder vi Sverige med Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingschef, Svenskt Näringsliv, Christer Asplund, ordförande, Svenska Uppfinnareföreningen, Lars Öjefors, ordförande, Connect Sverige, Peter Nygårds, bankdirektör, FöreningsSparbanken, Lennart Augustinius, AO-chef Almi innovation, Almi Företagspartner, Per Eriksson, GD, VINNOVA samt Jan Nylander, vice VD, Innovationsbron.

Arrangör:
PublicistGruppen AB
Kontaktperson:
Christina Fellström, projektledare, PublicistGruppen AB, tfn 08-670 6505, 070-323 40 55
christina@publicistgruppen.se
www.publicistgruppen.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Seminarium kl 16:30:00-18:30:00, S:ta Karins ruin, Stora Torget
Tankesmedja med män: feminism
Feminism betyder enligt ordboken (SAOL): social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är en definition som gör det möjligt för män att vara feminister. Glädjande nog finns det många sådana i Sverige. Hur tänker man som feminist och man kring jämställdhet?
Tankesmedjan leds av Ursula Berge, Tankesmedjan Agora/Arenagruppen. Medverkande: Ali Esbati, Janne Nordstedt, Lars Jalmert, Marek Sas Lipecki, Peter Tai Christensen, Zoran Alagic.
Arrangör:
F!
Kontaktperson:
Helena Brandt, styrelseledamot Fi, tfn 08-29 70 73, 0733-669 339
info@demokratikonsult.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Torgmöte kl 16:30:00-17:00:00, Inre hamnen
Torgmöte med Junilistan
Arrangör:
Junilistan
Kontaktperson:
Anna Hammarskiöld, infoansv, tfn 08-232 111, 0707-929 111
anna.hammarskiold@junilistan.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Mingel med Public Service kl 17:00:00-18:30:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Public Service serverar politisk satir i Wisby Hotells trädgård
Med mycket humor och än mer satir underhåller Public Service gänget, kända från radioprogrammet "Godmorgon, världen!", i samband med kvällens mingel i Wisby Hotells trädgård. I allmänhetens tjänst sammanfattar och kåserar Public Service kring den gångna dagen.
Public Service gänget på plats i Visby består av Erik Blix, Mattias Konnebäck samt imitatörerna Göran Gabrielsson och Rachel Mohlin. Betongforum och Sveriges Byggindustrier bjuder på enkel mingelbuffé.
Arrangör:
Betongforum och Sveriges Byggindustrier
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Presseminarium kl 17:00:00-18:45:00, Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26
Lämnar företagen Sverige i sticket?
Vilka är de främsta skälen till företagsutflyttning alternativt expansion i Sverige? TCO har intervjuat svenska företagare om deras investeringsplaner i Sverige och utomlands och vad som påverkar dem. Resultaten presenteras för första gången i Almedalen i en färsk TCO-rapport. I samband med presentationen serveras middagsbuffé. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs via mail till jatack@tco.se eller per telefon till Peter Bloch tfn 070-255 13 37. OBS! Endast för journalister med pressleg.
Medverkande: Lena Hagman, TCOs chefsekonom, och Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO.
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Peter Bloch, presschef TCO, tfn 08-782 91 02, 070-255 13 37
peter.bloch@tco.se

divider line

Torsdagen den 7 juli
Tvekamp kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård
Ett ledarskap för Stockholms framtid - debatt
Medverkande: Kristina Axén Olin, oppositionsborgarråd (m), Annika Billström, finansborgarråd (s). Moderator: John Chrispinsson
Arrangör:
Moderaterna i Stockholm och Socialdemokraterna i Stockholm tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, tfn 08-402 89 00, 0706-27 02 27
tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Torsdagen den 7 juli
After speech kl 19:45:00-21:30:00, Gotlands studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1 (Intill Almedalen)
After speech
Journalisterna Per Wendel och Lars Adaktusson bjuder på knivskarpa intervjuer med dagens politiska talare i Almedalsparken. Öl och vin finns till försäljning och musikbandet Fake underhåller med rockig musik. Kvällens talare är Lars Leijonborg, partiledare för folkpartiet.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51
ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium  kl 10:00:00-12:00:00,  Högskolan på Gotland, hörsalen E 22
Fungerar världen utan olja?
-Visioner för ett hållbart ekonomi och ett hållbart klimat. En diskussion kring det globala miljöarbetet för ett bättre klimat.
Vi står idag inför en av vår tids största utmaningar, att hitta reella vägar för att minska utsläppen av växthusgaser och förhindra en framtid med katastrofala klimatförändringar. Dessutom har oljepriset under våren stigit i princip varje vecka, vilket även gör detta till en ekonomisk fråga. Vad kan Sverige göra för att påverka det globala klimatarbetet?

Partiledare Maud Olofsson inleder seminariet. Medverkande: Dennis Pamlin, klimatansvarig,WWF, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Svenskt Näringsliv (fd miljöchef, Volvo WorldWide), Claes Västerteg, riksdagsman och miljötalesman, Centerpartiet. Moderator: Roger Tiefensee

Centerpartiet presenterar i samband med seminariet en klimatstrategisk rapport samt Centerpartiets miljöpristagare.

Presskonferens: 12:00-12:45, hörsalen E22
Arrangör:
Centerpartiet
Kontaktperson:
Centerpartiets riksdagskansli, Sofia Olsson, tfn 08-7864 467, 070-2379 721,
sofia.olsson@riksdagen.se
Centerpartiet Gotland, Curt Broberg, ombudsman, tfn 0498-212104, 070-6042 416.
curt.broberg@centerpartiet.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Tal kl 19:00:00-20:00:00, Almedalen
Maud Olofsson talar i Almedalen kl 19.00
Visby dansskola underhåller; 18:30-19:00 samt 20:00-20:15. Uppvisning: hip-hop och streetdance
Arrangör:
Centerpartiet
Kontaktperson:
Centerpartiets riksdagskansli, Sofia Olsson, tfn 08-7864467, 070-2379 721, sofia.olsson@riksdagen.se
Centerpartiet Gotland, Curt Broberg, ombudsman, tfn 0498-212104, 070-6042 416
curt.broberg@centerpartiet.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Dagens Almegatidning kl 08:00:00-08:00:00, -
Dagsfärska nyheter
Almegatidningen levererar dagsfärska nyheter om tjänsteföretagarfrågor under Almedalsveckan. Hämta ditt eget ex av tidningen måndag - fredag i Almegas tält och Hälsotältet på Donners Plats, vid entrén till högskolan och på After Speech i kårhuset Rindi.
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Karin Boman, tel 070-345 68 99
redaktionen@almega.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 08:30:00-10:30:00, Café Vinäger, Hästgatan 3
Vårdens framtid - här och nu
Hur möter Sverige och andra länder framtidens utmaningar i vården. Vad behöver göras i Sverige idag för att möta morgondagens behov? Vilka förväntningar och krav ställer dagens unga
på framtidens vård? Under seminariet presenteras en rapport som redovisar unga människors syn på hälso- och sjukvården idag och i framtiden.

Medverkande: Margaret Edwards, tillgänglighetsdirektör engelska hälsoministeriet; Åke Strandberg, direktör Capio AB; Björn Englund, vd Gambro Healthcare Sweden AB; Conny Öhman, riksdagsledamot s och talesman sjukvårdsfrågor för s i riksdagen; Maria Larsson, riksdagsledamot kd och som leder Alliansens välfärdsgrupp; Mikaela Valtersson, riksdagsledamot mp; Åsa Vilbäck, läkare; Arne Modig, opinionsansvarig TEMO; Eva-Karin Anderman, näringspolitisk ansvarig Vårdföretagarna; samt Gösta Jedberger, ordf i Vårdföretagarna. Moderator Anna Olin. Seminariespråk delvis engelska. I samband med seminariet bjuder Vårdföretagarna på frukost.

Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 070-345 68 91eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarievecka kl 09:00:00-, Björkhaga, Klintehamn
S-kvinnors seminarievecka Björkhaga, Klintehamn
Seminarieprogrammet, med tema Makt, finns på http://www.s-kvinnor.a.se/?S=372H
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
S-kvinnors pressekreterare Serkan Köse, Tfn 070- 226 32 20
serkan.kose@s-kvinnor.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 09:00:00-12:00:00, Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby hamn
För lite och för sent - det kostsamma misslyckandet
Alltför många ungdomar hamnar i missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Ofta kan man tidigt ana vart det är på väg. Hur ska vi få dem som har möjlighet att reagera att göra det tidigare och att göra rätt saker?
Medverkande: Lo Kauppi, skådespelerska, Anders Tengström, bitr. forskningschef vid Maria Ungdom, Kjell Hansson, prof Socialhögskolan i Lund, Björn Kadesjö, överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Björn Jansson, kommunalråd Gotlands kommun, Marika Pettersson, förskollärare Hemse Gotland, Mauricio Rojas, riksdagspolitiker (fp) och Morgan Johansson, folkhälso- och socialtjänstminister. Psykiatrisamordnare Anders Milton och narkotikasamordnare Björn Fries inleder. Moderator: Bengt Westerberg

Arrangör:
Mobilisering mot narkotika och Nationell psykiatrisamordning
Kontaktperson:
Åsa Magnusson, Mobilisering mot narkotika, tfn 08-4055336, 070-2183186, Ann Tjernberg, Nationell psykiatrisamordning, tfn 08-4052821

anna.liedbergius@social.ministry.se
www.mobilisera.nu

divider line

Fredagen den 8 juli
Studiebesök kl 09:00:00-ca 14:00, Näsudden
Besök Vattenfalls vindkraftsverk på Näsudden
Studiebesök på Vattenfalls vindkraftscenter på Näsudden på södra Gotland. Besöket avslutas med lunch. Besök Sveriges största vindkraftverk, se havsbaserad vinkraft och lär mer om överföringstekninken HVDC-light som används på Gotland. Avfärd från Högskolan kl 09.00, gemensam bussresa till Näsudden. Åter i Visby ca 14.00
Anmälan till asa.pettersson@vattenfall.com
Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Lunchduell kl 10-11-30-12:00:00, Donners Plats
Bäst för löntagarna? Småföretag eller offentlig sektor?
TCO ställer frågor kring den framtida arbetsmarknaden.
Medverkande: Åsa Torstensson, gruppledare för centern i riksdagen, och Alice Åström, riksdagsledamot Vänsterpartiet.Utfrågare: Karin Hallgren, kommunikationschef på TCO.
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Peter Bloch, presschef TCO, tfn 08-782 91 02, 070-255 13 37
peter.bloch@tco.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Pressmöte med debatt kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland E 31
Grabbig bransch söker damsällskap
Åtta av tio byggchefer vill öka mångfalden i branschen, men knappt hälften anser att de har ett eget ansvar för detta. Vem bär ansvaret för att det kommer in fler kvinnor i byggbranschen? Och vem ansvarar för att de kvinnor som börjar arbeta inom branschen också stannar kvar? Vid pressmötet presenteras även årets Byggchefsbarometer som mäter attityder och värderingar i branschen.
Moderator: Susanna Popova. I panelen: Lars Bergqvist, ordf Byggcheferna (1:e vice ordf Ledarna), Kerstin Gillsbro, chef NCC Boende, Mats Williamson, VD Skanska Sverige, Tove Lifvendahl, samhällsdebattör samt Widar Andersson, politisk redaktör Folkbladet, Norrköping. Pressmötet avslutas med lunch.

Arrangör:
Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier
Kontaktperson:
Annica Holmberg, tfn 0707-52 42 97,
byggcheferna@ledarna.se
www.byggcheferna.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Het på gröten! Livsmedelsindustrin expanderar på hälsoområdet.
Arrangör:
Livsmedelsföretagen
Kontaktperson:
Agneta Dreber, Livsmedelsföretagen (Li), tfn 08-762 65 01, 070-682 65 01
agneta.dreber@li.se
www.li.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand Hotell, lokal Furilden
Sveriges ekonomi i siffror
Var i konjunkturen befinner sig svensk ekonomi?
SCB analyserar utvecklingen i ekonomin och underlättar tolkningen av de senaste siffrorna.
Bo Bergman, Olle Djerf och Per Ericson SCB
Arrangör:
Statistiska centralbyrån, SCB
Kontaktperson:
Per-Åke Bladh perake.bladh@scb.se, tfn: 08-506 960 44, 070-665 60 44, Lars-Erik Dimberg larserik.dimberg@scb.se, tfn: 019-17 68 61, 070-528 6861

www.scb.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Hälsotältet kl 11:30:00-19:00:00, Donners Plats
Vårdföretagarnas Hälsotält
Hela veckan finns Vårdföretagarna tillsammans med medlemsföretagen Sophiahemmet, Falck Ambulans och Capio Medocular på Donners Plats med Hälsotältet. Må-fr hälsorådgivning för typiska sommarsjukdomar, må-on uppfräschning i kunskaperna i hjärt- och lungräddning och to-fr synundersökning.
Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 070-345 68 91eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Miniseminarium kl 11:45:00-12:00:00, Visby hamn
Vi vill ha 100% nöjda kunder!
Annette Elf, Chef Kundservice, mfl. berättar om Vattenfalls satsningar på att bli nummer ett för kunden. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.
Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Lunchmingel med grillbuffé kl 11:50:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Kan Sveriges många kreativa människor inspireras till att starta företag?
Svenskt Näringsliv bjuder på grillbuffé med exempel på sunda matvaror från Scan.
Program:
Klockan 12.00-12.10. Andelen företagare i Sverige har aldrig varit så låg som nu. Vi behöver fler som startar och driver företag. Moderator Lydia Capolicchio i samtal med Signhild Arnegård Hansen, vice ordf, Svenskt Näringsliv och Eva Werkelin, vd, Kneippbyn AB.

Klockan 12.30-12.40. Kan Sveriges många kreativa människor inspireras till att starta företag? Medverkar gör Signhild Arnegård Hansen, vice ordf, Svenskt Näringsliv; Åsa Torstensson, riksdagsledamot (c), samt Marie Engström, riksdagsledamot (v).
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Lunchseminarium kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotell - Strandridaren
Skydda barnen på Internet
Säkrare Internetanvändning hos barn och ungdomar diskuteras av en panel med representanter från Myndigheten för skolutveckling, Medierådet samt Microsoft som tillsammans utvecklat skolmaterialet "Livstid" om säkerhet på Internet.

Medverkande: Peter Karlberg, Myndigheten för Skolutveckling, Karin Larsson, Medierådet, Ulf Engström, Rektor Alunda Skola, Anders Johansson, Microsoft, Jan Sandred, GCI Stockholm

Arrangör:
Microsoft
Kontaktperson:
Anders Johansson, Microsoft, tfn 073-408 29 41
andersjo@microsoft.com

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 13:00:00-14:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Vad står i vägen för att fler ska våga starta företag?
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 13:00:00-17:00:00, Högskolan på Gotland, E31
The chemical pollutants in our food
Att sprida kunskap om miljö-, hälsa- och livsmedelssäkerhet på alla nivåer i samhället är en medveten strategi av forskningsnätverket CASCADE, som leds från Karolinska Institutet.
Information och diskussion om hormonstörande kemikalier i miljön, deras verkningsmekanismer och hälsoeffekter, Sveriges och EUs forsknings- och miljöstrategier gällande dessa ämnen.
Lunchbuffé serveras på högskolan från kl 12.00. Föranmälan via forumlär på hemsidan (kostnadsfritt deltagande) ger företräde till evenemanget.


Medverkande: Lena Ek (c), Europaparlamentet; Kerstin Eliasson, Utbildnings- och Kulturdep; Karl Wagner, WWF; Frans Verstraete, Europakommissionen DG Hälsa och Konsumentskydd, enheten för livsmedelssäkerhet, Dr. Maria Spulber, Europakommissionen DG Forskning; Francois Veillerette, Pesticide Action Network, Dr. Mária Szerletics Túri, Ungerns instiut för livsmedelssäkerhet och Nutrition; och prof. Jan-Åke Gustafsson, Karolinska Institutet. Paneldiskussion modererad av Henrik Ekman, SVT Vetenskapens Värld.
Seminariet är på engelska.
Arrangör:
Karolinska Institutet och CASCADE Network of Excellence, ett EU-finansierat nätverk av 23 forskargrupper i 8 Europeiska länder med fokus på hormonstörande kemikalier i mat
Kontaktperson:
Lisbeth Sjödin, Karolinska Institutet, tfn 08-608 92 37, 070-283 56 90
l.sjodin.cascade@biosci.ki.se
www.cascadenet.org

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 13:15:00-14.30, Högskolan på Gotland, E22
Infrastruktur - verktyg för tillväxt eller för poliitk
Det finns stora förhoppningar om infrastrukturens möjligheter att utveckla tillväxt i regionala miljöer men också en stor frustration kring beslutsprocesserna i dessa frågor. Grundfrågan är hur vi skall fatta besluten om vägar och vem som skall göra det..
Ursula Berge, Chef, tankesmedjan Agora, Nils Bruzelius, docent Ekonomihögskolan i Lund, Gunnar Lundberg, Senior Vice President, Skanska BOT AB, Roger Tiefensee, ekonomisk talesman, riksdagsledamot (c)
Moderator: Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Arrangör:
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Kontaktperson:
Per Tryding, tfn 0708 735 660
per.tryding@handelskammaren.com

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 14:00:00-16:00:00, Spegelsalen Wisby Hotell
Har valrörselsen redan börjat?
Medverkande: Lars Adaktusson, Maria Larsson, förste vice ordf. (kd), Arne Modig, Temo, mfl.
Moderator: Carl Melin, chef Public Affairs, Hill & Knowlton.
Arrangör:
Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, tfn 0706-27 02 27
tor.enqvist@hillandknowlton.com

divider line

Fredagen den 8 juli
Miniseminarium kl 14:30:00-14:45:00, Visby hamn
Vi vill ha 100% nöjda kunder!
Annette Elf, Chef Kundservice, mfl. berättar om Vattenfalls satsningar på att bli nummer ett för kunden. Välkomna till vårt tält i Visby hamn där finns vi hela veckan på dagtid och diskutera energifrågor.
Arrangör:
Vattenfall AB och GEAB, Gotlands energi AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersso, Vattenfall AB, Samhällskontakter, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:45:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Ökat samarbete mellan länderna kring Östersjön - så kan det bli en fördel för Sverige
I de nya EU-länderna kring Östersjön blomstrar tillväxten. Hur kan Gotland och Sverige dra fördel av det? Vilka entreprenöriella möjligheter finns för svenska företag i regionen? Vad behövs för att utveckla regionen ytterligare? Hur ser det ut om fem eller tio år? Regeringen har beslutat att etablera ett Östersjöcentrum på Gotland. Vad innebär det för regionen?

Medverkande: Marianne Samuelsson, landshövding, Gotland; Ulf Dinkelspiel, ansvarig utredare för Östersjöcentrum på uppdrag av regeringen; Kestutis Sasnauskas, partner, East Capital; Nils Kattilavaara, platschef, Nordkalk AB; Susanne Jönsson, vd, Litauiskt Handelscentrum; Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Svenskt Näringsliv, med flera. Seminariet leds av journalisten John Chrispinsson.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv tfn 08-553 430 00

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Torgmöte kl 16:30:00-17:00:00, Inre hamnen
Torgmöte med Junilistan
Arrangör:
Junilistan
Kontaktperson:
Anna Hammarskiöld, infoansv tfn 08-232 111, 0707-929 111
anna.hammarskiold@junilistan.se

divider line

Fredagen den 8 juli
Mingel med Public Service kl 17:00:00-18:30:00, Wisby Hotells trädgård, Strandgatan 6
Public Service serverar politisk satir i Wisby Hotells trädgård
Med mycket humor och än mer satir underhåller Public Service gänget, kända från radioprogrammet "Godmorgon, världen!", i samband med kvällens mingel i Wisby Hotells trädgård. I allmänhetens tjänst sammanfattar och kåserar Public Service kring den gångna dagen.
Public Service gänget på plats i Visby består av Erik Blix, Mattias Konnebäck samt imitatörerna Göran Gabrielsson och Rachel Mohlin. Svenskt Näringsliv bjuder på enkel mingelbuffé.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Lars Jilmstad, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 50

lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Fredagen den 8 juli
After speech kl 19:45:00-21:30:00, Gotlands studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1 (Intill Almedalen)
After speech
Journalisterna Per Wendel och Lars Adaktusson bjuder på knivskarpa intervjuer med dagens politiska talare i Almedalsparken. Öl och vin finns till försäljning och musikbandet Fake underhåller med rockig musik. Kvällens talare är Maud Olofsson, partiledare för centerpartiet.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51
ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Lördagen den 9 juli
Seminarium kl 09:30:00-13:00:00, Högskolan, på Gotland, Hörsalen E 22
Lagar, avtal och den politiska viljan!- Hur avskaffar vi könsorättvisorna på arbetsmarknaden?
Handelstjänstemannaförbundets vice ordf Bengt Olsson talar om deltidsarbete. Riksdagsledamoten Camilla Sköld Jansson (v) tar upp frågan om en arbetstidsförkorning är möjlig. Får politiker lägga sig i lönerörelsen?
Samtal mellan Metta Fjelkner, SACO:s styrelse och ordf i Lärarnas Riksförbund och kommunalrådet Anneli Philipsson (v) från Malmö.
Arrangör:
Vänsterpartiet
Kontaktperson:
Matti Kataja, pressekr tfn 08-786 46 16, 0709-28 30 10
matti.kataja@riksdagen.se
www.vansterpartiet.se

divider line

Lördagen den 9 juli
Presskonferens kl 14.00-, Högskolan på Gotland, Hörsalen E 22
Presskonferens
Lars Ohly, partiledare (v)
Arrangör:
Vänsterpartiet
Kontaktperson:
Matti Kataja, pressekreterare, tfn 0709-28 30 10
matti.kataja@riksdagen.se
www.vansterpartiet.se

divider line

Lördagen den 9 juli
After speech kl 19:45:00-21:30:00, Gotlands studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1 (Intill Almedalen)
After speech
Journalisterna Per Wendel och Lars Adaktusson bjuder på knivskarpa intervjuer med dagens politiska talare i Almedalsparken. Öl och vin finns till försäljning och musikbandet Fake underhåller med rockig musik. Kvällens talare är Lars Ohly, partiledare för vänsterpartiet.
Arrangör:
Almega, Forum för tjänsteföretagare
Kontaktperson:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tfn 08-762 69 51
ulf.lindberg@almega.se
www.almega.se

divider line

Lördagen den 9 juli
Tal kl 19.00-, Almedalen
Mulsik och politik i Almedalen
Partiledare Lars Ohly talar 19.00.
Vänsterpartiet Gotland ordnar aktviteter och familjeunderhållning från 14.00. Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud håller tal under kvällen. Hiphop med gruppen PL 13 från scenen från kl 18.00
Arrangör:
Vänsterpartiet
Kontaktperson:
Titti Berg, pressekreterare, tfn 070-6629106
birgitta.berg@riksdagen.se
www.vansterpartiet.se

divider line