Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

EUs nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Arrangör:
Rädda Barnen, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Dag:
2/7 2018 09:00 - 09:45
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Samtal
Ämnesområde:
EU
Ämnesområde 2:
Mänskliga rättigheter
Språk:
Svenska
Plats:
Strandvägen, H522
Platsbeskrivning:
Europahusets paviljong mittemot Kallis
 

Beskrivning av samhällsfrågan

EUs migrationslagstiftning är under förhandling. Ett komplext pussel av lagtexter som kräver gedigen beredning. Rättsanalyser visar på rättssäkerhetsbrister och förslag i strid med Flykting- och Barnkonventionen. Är lagförslagen och de snabba förhandlingarna ändamålsenliga och rättssäkra?

Utökad information om evenemanget

Intensiva förhandlingar pågår kring EUs framtida migrationslagstiftning. EU-kommissionen har lagt fram lagstiftningsförslag med omfattande förändringar av EUs asylsystem. Bl.a. föreslås en mer solidarisk fördelning av asylsökande inom EU, men samtidigt föreslås inskränkningar av grundläggande rättigheter för asylsökande – vissa i direkt strid med FNs flyktingkonvention och Barnkonventionen. Den grundläggande principen om individuell prövning av skyddsbehov ifrågasätts då ”säkra länder-listor” upprättas, undermåliga åldersbedömningar – eller vägran att genomgå medicinsk åldersbedömning – blir enda grund för avslag och ett påskyndat prövningsförfarande blir tvingande i vissa situationer och kan även omfatta ensamkommande barn. Rådgivningsbyrån har gjort rättsanalyser av förslagen som visar på brister i rättssäkerheten. Ett komplext lagtextspussel ska läggas och en gedigen beredning krävs för ett långsiktigt hållbart system. Blir systemet ändamålsenligt, förutsägbart och rättssäkert?

Medverkande:
  • Malin Björk, europaparlamentariker, Vänsterpartiet
  • Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Moderaterna
  • Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet
  • Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, moderator, Rädda Barnen
  • Anna Hedh, europaparlamentariker, Socialdemokraterna
Kontaktperson 1:
Frida Unenge, Tematisk rådgivare för Europafrågor, Rädda Barnen, frida.unenge@rb.se
Kontaktperson 2:
Sara Jonsson, Jurist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, sara.jonsson@sweref.se
Twitter:
Tillgänglighet
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Allergihänsyn
Miljödiplomerat
Förtäring
Nej
#hashtagg:
Asyl, Barnkonventionen, EU, Genèvekonventionen, Migration
Sidvisningar:
1133
Event-ID:
52661

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag till fredag
klockan 09.00-15.00 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?