Till Startsidan
Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Placerade barn har lägre skolresultat än andra barn. Vad görs för att råda bot på denna ojämlikhet?

Arrangör:
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Dag:
2/7 2018 09:10 - 09:50
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium/föreläsning
Ämnesområde:
Barn/ungdom
Ämnesområde 2:
Utbildning
Språk:
Svenska
Plats:
S:t Hansgatan 21
Platsbeskrivning:
Barnrättstorget
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Placerade barn löper en förhöjd risk att inte lyckas i skolan och att utveckla psykosociala problem. Att gå ut grundskolan med behörighet är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en negativ utveckling. Skolans uppdrag innebär ett särskilda ansvar för barn som har svårigheter att nå kunskapsmålen.

Utökad information om evenemanget

Skolfam är en förebyggande skolsatsning för barn placerade i familjehem. Juni 2017 hade 145 Skolfambarn slutat 9an. Deras resultat ligger klart över riksgenomsnittet för familjehemsplacerade barn och utvärderingen från samma år visar på positiva tendenser. Vilka framgångsfaktorer ligger bakom resultaten? Skolfam är ett exempel på en preventiv insats som ligger i linje med skolans kompensatoriska uppdrag. Syftet är att ge familjehemsplacerade barn tillgång till det pedagogiska stöd och den hjälp de är i behov av för att nå kunskapsmålen. Skolfams arbetsmodell bygger på ett systematiskt arbete för att mäta, följa och stärka barnets individuella förmågor och förutsättningar för lärande samt ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem. Därefter diskuterar vi gemensamt: Hur ser det ut idag och hur borde det se ut gällande placerade barns rätt till utbildning och en lyckad skolgång? Vilka åtgärder samt vilket förebyggande arbete görs inom ramen för regeringens arbete?

Medverkande:
  • Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Monica Achá Sonesson, Nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Jenny Petersson, (M)
  • Lars Stjernkvist, (S)
  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM
Kontaktperson 1:
Susanne Björk, Projektledare Barnrättstorget, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Twitter:
Tillgänglighet
Teleslinga
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Allergihänsyn
Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
#hashtagg:
Barn och ungdomar, Barnkonventionen, Barns rättigheter, Skolpolitik, Undervisning
Sidvisningar:
2167
Event-ID:
51553

Kontakta Region Gotland

Kontakta Almedalsveckan

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?