Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

En hållbar gruvnäring i bördiga jordbrukslandskap?

Arrangör:
Carl Piper, Högestad & Christinehof
Dag:
2/7 2018 17:00 - 17:45
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Hållbarhet
Ämnesområde 2:
Näringsliv
Språk:
Svenska
Plats:
Strandgatan 18
Platsbeskrivning:
Sjöbergs bakgård
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Enligt ett lagförslag ska uranutvinning förbjudas, vilket gör miljöfarlig exploatering av alunskiffer mindre intressant. Behövs det ytterligare skydd? Bör all exploatering av alunskiffer förbjudas eller ska utvinning med uran som biprodukt underställas kommunal vetorätt?

Utökad information om evenemanget

Berggrunden i stora delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Örebro län, Jämtland, Västerbotten samt på Öland och Gotland utgörs av alunskiffer. Brytning av denna bergart frigör fossilt kol och svavel samt ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen med väl dokumenterad potential att förgifta vattendrag, grundvatten och markområden för överskådlig framtid. Att bergarten omges av Sveriges bördigaste odlingslandskap gör detta hot extra allvarligt. Enligt ny lagstiftning som är aviserad kommer man inte få utvinna uran, vilket gör alunskiffrarna mindre lönsamma att exploatera. Ett viktigt kompletterande steg, menar arrangörerna av seminariet, är att helt förbjuda exploatering av alunskiffrar. I andra hand bör det tydliggöras att det befintliga kommunala vetot mot uranutvinning ska träda i kraft i de fall mineralutvinning skulle tillåtas med uran som en biprodukt. Vi diskuterar med ansvariga politiker och företrädare för jordbruks- och gruvnäringarna.

Medverkande:
  • Carl Piper, Jordbrukare, Högestad & Christinehof
  • Palle Borgström, Förbundsordförande, LRF
  • Lorentz Tovatt, Näringspolitisk talesperson, (MP), Riksdagen
  • Penilla Gunther, Näringspolitisk talesperson, (KD), Riksdagen
  • Birger Lahti, Näringspolitisk talesperson, (V), Riksdagen
  • Per Åsling, Ordförande skatteutskottet och näringspolitisk talesperson, (C), Riksdagen
  • Isak From, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, (S), Riksdagen
  • Ilka von Dalwigk, Policy Manager, InnoEnergy
  • Per Ahl, Vd, SveMin
  • Sara Bargi, Moderator, New Republic
Kontaktperson 1:
Olle Schubert, Vd, New Republic, olle.schubert@newrepublic.se
Kontaktperson 2:
Sara Bargi, Expert, New Republic, sara.bargi@newrepublic.se
Tillgänglighet
Förtäring
Nej
#hashtagg:
Gruvor, Jordbruk, Livsmedel, Miljöpolitik, Näringspolitik
Sidvisningar:
949
Event-ID:
51510

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag till fredag
klockan 09.00-15.00 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På program.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?