Program 2004

Utskrivet från: http://program.almedalsveckan.info/event/list/2004
Till startsidan

Program 2004

Söndagen den 4 juli
Presskonferens kl 15:00:00-16:00:00, Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
Miljöpartiet de Gröna
Presskonferens kl 15.00, Håkan Wåhlstedt och Agneta Börjesson, sakkunning finansdepartementet.
Almedalen
Underhållning från kl 18.30, Pandora, Emil Sigfridsson, Ellinore Ågeryd mfl.
Håkan Wålstedt partisekreterare, Zaida Catalan språkrör Grön ungdom talar i Almedalen kl 19.00

Arrangör:
Miljöpartiet de Gröna
Kontaktperson:
Agnetha Boström, politisk sekreterare mp, tfn 0702-73 87 00
agnetha.bostrom@riksdagen.se
www.mp.se

divider line

Söndagen den 4 juli
Utställning kl 12.00-17.00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Utställning om radioaktivt avfall i Sverige
Kom och upplev en annorlunda utställning i tid och rum! Guidade turer mellan 12 och 17. Gratis.
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Söndagen den 4 juli
After Speech  kl 19:45:00-21:00:00, Gotlands Studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1
After Speech
Per Wendel/Leo Lagercrantz/Lars Adaktusson har offentlig intervju med dagens huvudtalare i Almedalen: Håkan Wåhlstedt, partisekreterare (mp) och Zaida Catalán, språkrör, Grön Ungdom.


Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 09:30:00-17:00:00, Högskolan på Gotland/Hörsalen E 22 Almedalsbiblioteket. Lunch 12:00-13:00.
Tillväxt, trygghet och stabilitet
Kjell-Olof Feldt, diskuterar utmaningar för finanspolitiken för de kommande åren. Gerhard Larsson, ger sin syn på skatteutjämningssystemet och Mårten Palme ger kommentarer kring marginaleffekter, arbetsutbud och välfärd.
Paneldiskussion: Kristina Axén-Olin, Lennart Hedqvist, Mikael Odenberg, Karin Pilsäter(fp), Fredrik Reinfeldt, Roger Tifensee(c) och Per Westerberg.

Mer information och blankett för anmälan till seminariet finns på www.moderat.se. Anmäl via blanketten senast den 1 juli till Oscar Hållén, tfn 073-682 80 08, oscar.hallen@moderat.se

Fredrik Reinfeldt talar i Almedalen k 19.00


Arrangör:
Moderata samlingspartiet
Kontaktperson:
Ulrica Schenström, tfn 08-786 45 69, 073-682 80 02
ulrica.schenstrom@moderat.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium  kl 14:00:00-16:00:00, Strand Hotell, Asunden
Sociala frivilligsektorn - hinder och möjligheter
Tema: Den sociala frivilligsektorns möjligheter att bidra till lokal, hållbar tillväxt. Hur ska frivilligsektorn utvecklas långsiktigt i en omvärld med allt hårdare konkurrens? Vilka strukturella hinder finns och vilka åtgärder behövs?
Viktor Pestoff, professor i statsvetenskap, enheten för samhällsvetenskap, Mitthögskolan, forskare i social ekonomi. Ett par organisationer berättar om projekt som de drivit i sina hemkommuner. Riksdagsledamot Mikaela Valtersson (mp) inleder.
Moderator är Gertrud Brorsson.

Bakgrund: Miljöpartiet är i inledningsfasen av en utredning om hur den sociala frivilligsektorn kan utvecklas. Denna sektor har en stor potential men pga samhällets struktur hamnar organisationer ofta själva i ett bidragsberoende gentemot offentliga och privata sektorn. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta den sociala frivilligsektorns delaktighet i lokal, hållbar tillväxt, samt skapa ett nätverk av intresserade organisationer och personer.Arrangör:
Miljöpartiet de Gröna
Kontaktperson:
Agnetha Boström, tfn 08-786 43 89, 070-273 87 00
agnetha.bostrom@riksdagen.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Säkerhetspolitiskt rollspel kl 09:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B22
Säkerhetspolitiskt rollspel
Säkerhetspolitiskt spel där deltagarna får ikläda sig roller som statsminister, utrikesminister, finansminister osv i ett av fem fiktiva länder med olika typer av förutsättningar.

Folk och Försvar tillsammans med de politiska ungdomsförbund.

Arrangör:
Folk och Försvar
Kontaktperson:
Anders Ekberg, Projektledare SIU, tfn 070-238 90 62
anders.ekberg@cff.se
www.folkochforsvar.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 09:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E30
Vinden och framtiden
Seminarium och debatt om vindkraftens förustättningar och möjlighter.

Deltagare i debatten: Lars G Josefsson, Vattenfall, VD och koncernchef, Klas Hjelm, SNF, avdchef, Naturvårdsavdelningen, Lennart Beijer, (v), ledamot i näringsutskottet, energipolitisk talesman , Lilian Virgin,(s), ledamot i bostadsutskottet, Per Bill, (m), ledamot i näringsutskottet, Energipolitisk talesman, Eva Nypelius, (c), kommunalråd i opposition, Gotlands kommun
Utfrågare: Ekonomijournalisten Henric Borgström
Kaffe och smörgås, från kl 9.00

Arrangör:
Vattenfall AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.com

divider line

Måndagen den 5 juli
TCO hjälper dig att orientera dig i arbetsmarknadsdjungeln kl 10:00:00-18:00:00, Hamnen
Kom och besök vår djungelvagn!
I hamnen har vi en djungelvagn där vi kommer att dela ut information om vikten av avtal och överenskommelser på arbetsplatsen.


Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Karin Hagman, tfn 08-782 91 26, Elin Ålund, tfn 08-782 92 06


divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarier kl 10:00:00-16:00:00, Högskolan på Gotland E31
Integration och mångfald - praktik i stället för retorik
10.00 - 11.00 Skolan, en arbetsplats för alla?
Att praktiskt arbeta för ökad integration i skolan. Seminarieledare: Jennifer Palmgren, Föreningen Skolor Mot Rasism

11.00 - 12.00. Varför kommer inte Ahmeds mamma till föräldrarmötet? Om föräldrar som resurs i skola och förskola. Seminarieledare: Sonia Sherefay

13.00 - 14.00. Ser du rullstolen eller kompetensen?Mångfaldsorienterad rekrytering i praktiken. Seminarieledare: Eva Löfgren, Diversity support

14.00 - 15.00 Islam i svensk domstol?
Familjerättsliga frågor med anknytning till islamisk rätt. Seminarieledare: Farzaneh Dehdari

15.00 - 16.00. Kan man vara "turk" och feminist? Feminism ur ett integrationsperspektiv. Seminarieledare: Elias Özyurt Eldenblom, Human Communication

Arrangör:
Human Communication, Diversity support och Skolor Mot Rasism
Kontaktperson:
Elias Özyurt Eldenblom, Human Communication, tfn: 070 71 810 53
elias.eldenblom@tele2.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Information kl 10:00:00-19:00:00, Inre hamnen
Hälsotorg
Apoteket presenterar sin verksamhet på ett Hälsotorg, där man kan möta läkare, farmacevter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Projektet "Livsviktigt" ger kända politiker möjlighet att ta ställning till donation av organ. Du ges också möjlighet att kontrollera din egen hälsa. Dessutom anordnas spontana debatter, tävlingar m.m.
Arrangör:
Apoteket AB
Kontaktperson:
Pressekreterare Andreas Rosenlund, telefon 070-3591058
andreas.rosenlund@apoteket.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarie kl 10:00:00-12:00:00, Björkhaga semesterhem, Klintehamn
S-kvinnor för hållbar utveckling
S-kvinnor har seminarievecka på Björkhaga semesterhem. Seminarierna har Hållbar utveckling som övergripande tema.

Dagens föreläsare är: Nalin Pekgul, S-kvinnors förbundsordförande
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
Carina Ohlsson, studieorganisatör S-kvinnor, tfn 070-343 96 30
carina.ohlsson@riksdagen.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Utställning kl 10.00-19.00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Utställning om radioaktivt avfall i Sverige
Kom och upplev en annorlunda utställning i tid och rum! Guidade turer mellan 10 och 19. Gratis.
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Rapportpresentation kl 11:30:00-12:00:00, Vårdföretagarnas tält, Wisby Hotells Trädgård
Myter & Fakta om privat bedriven vård
Vårdföretagarna presenterar rapporten Myter&Fakta, om myter och begreppsförvirring kring privat driven vård och omsorg. Rapporten innehåller bland annat en aktuell opinionsundersökning utförd av SKOP om svenska folkets syn på sex vanliga myter. Dessutom presenteras Vårdföretagarnas kampanj för valfrihet i vård och omsorg.
Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 08-762 68 91, 0703-45 68 91
eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Lunchsamtal  kl 12.00-13.00, Wisby Hotells trädgård
Att se en möjlighet och våga ta chansen - Gotlandsentreprenörer berättar
Pigge Werkelin och Andreas Silow i lunchsamtal med moderator Anna Olin om drivkrafter, förmågan att se en chans och våga ta denna samt hur det är att starta och driva tjänsteföretag på Gotland.

Medverkande: Pigge Werkelin, grundare gotlandsflyg och ägare Kneippbyn; Andreas Silow, hotellägare, Fårösunds Fästning.

I samband med lunchsamtalet serveras lunch.Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Wisby Hotells trädgård
Drivkrafter för företagande. Hur kan Sverige få fler som startar och driver företag?
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Strand hotell, Teatern
Alkoholpolitik - Om smuggling, skatt och skador
Alkoholpolitiskt seminarium om det aktuella alkoholpolitiska läget. Vad händer om vi sänker skatten och vad händer om vi inte gör det? Möjlighet för deltagarna att ställa frågor och delta i diskussionen.
Mats Ramstedt,alkoholforskare, SORAD, Stockholms Universitet
Sofia Modigh, alkoholpolitiskt ansvarig, IOGT-NTO
Arrangör:
IOGT-NTO
Kontaktperson:
Mats Söderberg Förbundskonsulent IOGT-NTO tfn 0733-83 83 29, Sofia Modigh Förbundskonsulent IOGT-NTO tfn 0733-72 62 29
mats.soderberg@iogt.se
www.iogt.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Spegelsalen, Wisby hotell
Det exploderande storföretaget
Ett seminarium om företag och politik i 2000-talets samhälle. Storföretagen köper allt mer på marknaden och producerar allt mindre själva, antalet anställda minskar. Storföretagen "exploderar" och fram kommer nya typer av företag t ex engångsföretag. Vad får det för konsekvenser för företagen och politiken?
Medverkande: Gunvor Engström, VD Företagarna, Karl-Henrik Pettersson, författare av "Det exploderande storföretaget", Lotta Gröning, pol. red. Norrländska Socialdemokraten, Kenneth Lundberg, företagare, Anders Lundström, VD Forum för småföretagsforskning
Arrangör:
Forum för småföretagsforskning
Kontaktperson:
Sofia Ihrstedt, Forum för småföretagsforskning, tfn 019-33 37 06, 070-602 80 48
sofia.ihrstedt@esi.oru.se
www.fsf.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Arbetsmarknadens Hus, Norra Hansegatan 2 A
Vem har tid för arbete?
Var hittar Sverige arbetskraften när försörjningsbördan blir tyngre? Hur långt räcker den inhemska arbetskraftspotentialen? Idag får en betydande del av befolkningen i förvärvsaktiv ålder sin försörjning från individtransfereringar. Är lösningen att ändra på trygghetssystemen? Eller leder detta till oönskade konsekvenser? Vilka blir effekterna i regioner med många äldre och många som får sin försörjning via transfereringssystemen?

Kulturgeografiska institutionen Umeå universitet har undersökt hur arbetskraftsutbudet påverkas av demografiska förändringar och förändrade villkor i trygghetssystemen. Analyserna har bl.a. genomförts med s.k. mikrosimulering, som tydliggör regionala effekter och hur transfereringar samspelar på individnivå.
Göran Hallin och Eva Alfredsson, ITPS inleder.
Var finns framtidens arbetskraft?
Gunnar Malmberg, professor kulturgeografiska inst, Umeå universitet. Einar Holm, professor Kulturgeografiska inst, Umeå universitet

Arrangör:
ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kontaktperson:
Marianne Löfgren, Informatör ITPS, tfn 08-456 6733, 070-6580117
marianne.lofgren@itps.se
www.itps.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-16:00:00, Wisby Hotell
Orkar vi leva, orkar vi arbetar? - om sjuklighet och sysselsättning i Sverige
Ett seminarium om den Svenska arbetsviljan, det faktum att allt fler blir änldre och konsekvenserna av detta samt vad vi faktiskt vet om ohälsans orsaker.

Dan Andersson, LOs chefsekonom, Anna Thoursie, LO-ekonom och fil.dr. i nationalekonomi, Peter Skogman Thoursie, fil.dr. i nationalekonomi, FIEF samt Stockholms Universitet.
Gäst: Hemlig

Arrangör:
LO
Kontaktperson:
Ann Larsson, LOs pressenhet, 08-796 26 08, 070-6762608
ann.larsson@lo.se
www.lo.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 13:00:00-14:30:00, Strand Hotell
Non-profit i det allmännas tjänst
Behöver välfärden en icke vinstutdelande företagsform?

En utredning har föreslagit att Sverige ska få en företagsform för icke vinstutdelande aktiebolag. Tanken med förslaget är att skolor, sjukhus och äldreboenden som drivs i bolagsform ska få en mer renodlad roll. Skulle en sådan lag även kunna omfatta allmännyttiga bostadsföretag?

Många andra europeiska länder har en non-profit företagsform för välfärdsuppgifter, behöver Sverige en liknande reform? Ska en icke vinstutdelande företagsform ha fördelar som mer bidrag och sänkt skatt? Vad innebär det för samhällets trovärdighet att en del av skatterna går till privata vinster när friskolor, akutsjukhus och förskolor går med plus?

Bengt Owe Birgersson, vd SABO, Vidar Andersson, redaktör på Folkbladet och styrelseledamot i Vittra, Eva Fernvall, ordf vårdförbundet
Moderator: Lena Josefsson
Arrangör:
SABO
Kontaktperson:
Sofia Johansson, SABO AB, 070-533 53 97
sofia.johansson@sabo.se
www.sabo.se

divider line

Måndagen den 5 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 14:00:00-16:30:00, Strand Hotell, Bryggarsalen
Internationella insatser - har vi rätt förutsättningar?
Vad innebär det att tjänstgöra i Kosovo? Vilka krav ställer framtidens internationella insatser på Försvarsmakten? Hur ska vi motivera svenskar att delta i utlandsstyrkan för att säkra fortsatt fred? Har vi officerare i tillräcklig omfattning och kan vi klara den framtida rekryteringen?

Medverkande: Ola Rask, riksdagsledamot (s), Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (m), Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot (kd), Berit Jóhannesson riksdagsledamot (v), Håkan Syrén, överbefälhavare, Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet, Niklas Ekdal, politisk redaktör Dagens Nyheter samt kapten Ulf Fridman som nyss kommit hem från Kosovo. Hans fru Pia kommer också att medverka för att ge en bild av situationen för hemmavarande och av hur familjelivet påverkas vid internationell tjänstgöring.
Moderator: Ulf Wickbom.

Arrangör:
Officersförbundet och Folk och Försvar
Kontaktperson:
Patric Rylander, Officersförbundet, tfn 08-440 83 48, 070-552 92 19
patric.rylander@officersforbundet.se
www.saco.se/visby

divider line

Måndagen den 5 juli
Seminarium kl 15:00:00-17:00:00, Wisby Hotells Trädgård
Möt Ung Företagsamhet
Din pension är bara poäng på ett papper. Värdelösa poäng om inte dagens unga startar nya företag som ger skatteintäkter så att dina poäng kan lösas in mot pengar. Din pension kräver att dagens unga gör framgångsrika affärer i det hårdaste konkurrenstryck världen har skådat. Men flera av dem har aldrig ens träffat en egen företagare, eller tänkt sig ett liv som företagare. Det är som att sätta ett lock på en loppcirkus och sedan efter 12 år begära att lopporna ska hoppa. Vi utgör undantaget. Varje år går 10 000 gymnasielever igenom Ung Företagsamhets utbildningskoncept och driver ett eget företag. Det är dom som kommer att göra din pension möjlig. Nu får du chansen att fråga vad som driver dem och vad de behöver för att lyckas.

Arrangör:
Ung Företagsamhet
Kontaktperson:
Magnus Hanzon, Ung Företagsamhet, tfn 73-330 72 97
magnus.hanzon@ungforetagsamhet.se
www.ungforetagsamhet.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Invigning av utställningen  kl 15.00-15.30, Donnersgatan - nära scenen i Almedalen
Med miljö i tankarna
På Donnersgatan nära Almedalen visas denna utställning med sjöfart och miljö som grundtema. Utställningen är öppen varje dag kl 11.00-15.00 och 17.00-19.00
Invigningstalare är Anders Lindström, generaldirektör på Medlingsinstitutet,
Medverkande i utställningen: Sveriges Redareförening, Svensk Sjöfarts Tidning, Broström AB, Concordia Maritime AB, Donsö-rederierna, Walleniusrederierna AB
Greenpeace Nordic, Världsnaturfonden (WWF Sweden).
Arrangör:
Sveriges Redareförening
Kontaktperson:
Monica Gillisson, Sveriges Redareförening, tfn 031-62 95 25, 0706-02 95 34

monica.gillisson@sweship.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Kvällsmingel  kl 17:00:00-19:00:00, Wisby Hotells trädgård
Gotlands mest snabbväxande företag - vilka är drivkrafterna?
En miljon ägg per dag, 22 heltidsanställda och stadigt ökande marknadsandelar. Det är skälet till att Gotlandsägg två år i rad har utsetts till Årets Gasell på Gotland av Dagens Industri. Magnus Bolin intervjuas av moderator Anna Olin om vad som gjort Gotlandsägg så framgångsrikt.

Medverkande: Magnus Bolin, vd Gotlandsägg AB.

I samband med kvällsminglet serveras enklare förtäring.


Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Måndagen den 5 juli
Tvekampen - mingel- och debattillställning kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård.
Vilse i pannkakan - vad gör livsmedelsbranschen åt övervikten?
Ett av de största debattämnena under de senaste året har varit fetma som har blivit ett av världens stora folkhälsoproblem. I dag är en halv miljon svenskar feta och hela 2,5 miljoner överviktiga. Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet undersöker just nu om höjd skatt på fet mat kan göra oss smalare? Hur ställer sig livsmedelsindustrin till det? Hos vem ligger ansvaret - industrin eller individen?"
Medverkande: Agneta Dreber, VD, Livsmedelsföretagen.
Stephan Rössner, professor överviktskliniken Huddinge Universitetssjukhus
Bim Åkers, Dietist
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

Arrangör:
Livsmedelsföretagen tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Agneta Dreber, agneta.dreber@li.se, tfn 08-762 65 01, Tor Enqvist, tor.enqvist@hillandknowlton.com, tfn 08-402 89 00 eller 0706-27 02 27.

divider line

Måndagen den 5 juli
After Speech kl 19:45:00-21:00:00, Gotlands Studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1
After Speech
Per Wendel, Leo Lagercrantz och Lars Adaktusson har offentlig intervju med dagens huvudtalare i Almedalen: Fredrik Reinfeldt, partiledare (m).

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Miljöseminarium kl 13:00:00-17:00:00, Högskolan Gotland, Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
Klimatproblemen och rättvist miljöutrymme
Arrangör:
Vänsterpartiet
Kontaktperson:
Miljöseminariet Vilmer Andersen tfn 070-585 22 24, 070-636 32 68 vilmer.andersen@skane.se Programmet i Almedalen Annamaria Bauer tfn 0498-21 28 20, 070-246 22 64
Lars Ohlys program under veckan, pressekreterare Titti Berg, tfn 070- 662 91 06, birgitta.berg@riksdagen.se


www.vansterpartiet.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 09:00:00-15:30:00, Högskolan Gotland, B 51 Aulan
Välfärdens framtid
Inledning, Bosse Ringholm.
"Ett historiskt perspektiv på välfärdens framtid", Jenny Andersson, ekonomihistoriker vid Uppsala universitet.
"Har den svenska välfärdsmodellen någon framtid?", Joakim Palme, vd Institutet för Framtidsstudier.
"Välfärdens framtida finansering", Daniel Lind, TCO-ekonom.
Slutdiskussion, Jenny Andersson, Joakim Palme, Daniel Lind och Bosse Ringholm.
Moderator: Ewelina Tokarczyk
Lunch 12.00-13.00
Anmälan till pressen@sap.se senast den 1 juli.

Arrangör:
Socialdemokraterna
Kontaktperson:
Anna A Forsberg, tfn 08-700 26 36, 070-568 32 44, anna.forsberg@sap.se Ulrika Carlsson, tfn 08-700-27-10, 070-566 86 35, ulrika.carlsson@sap.se

www.sap.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Föreläsning/seminarium kl 08:00:00-09:00:00, Högskolan på Gotland, B 26
Överlevnadskurs för journalister
Så klarar du dig i utsatta lägen. Kort kurs i säkerhet och överlevnad för journalister
Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet, föreläsare
Anders M Johansson, generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet
Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, Civilförsvarsförbundet
Arrangör:
Civilförsvarsförbundet
Kontaktperson:
Gunilla Ekholm
gunilla.ekholm@civil.se
www.civil.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 09:00:00-10:00:00, Strand Hotel, Teatern
I gråzonen mellan polisen och bevakningsbranschen
Vad händer när det inte finns poliser som kan rycka ut i glesbygden? Vilka ska stå för medborgarnas trygghet i framtiden?
Jan-Ove Nilsson, ordf i Sweguard, Martin Veridius, 2:e vice ordf i Transport och Jan Karlsen, ordf i Polisförbundet, diskuterar konsekvenser och lösningar med Lena Lahti, ICA-handlare i Pajala och Eva Hellstrand, centerpartist och oppositionsråd i Åre.
Moderator: Jonas Hallberg

Arrangör:
Polisförbundet och Transport
Kontaktperson:
Anna Erhardt, press- och opinionsansvarig, Polisförbundet
Tfn: 08-676 97 32, 0709-42 99 85

anna.erhardt@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Information kl 09:00:00-19:00:00, Inre hamnen
Hälsotorg
Apoteket presenterar sin verksamhet på ett Hälsotorg, där man kan möta läkare, farmacevter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Projektet "Livsviktigt" ger kända politiker möjlighet att ta ställning till donation av organ. Du ges också möjlighet att kontrollera din egen hälsa. Dessutom anordnas spontana debatter m.m.
Arrangör:
Apoteket AB
Kontaktperson:
Andreas Rosenlund, tfn 070-3591058
andreas.rosenlund@apoteket.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarie kl 09:00:00-12:00:00, Björkhaga semesterhem, Klintehamn
Villkor för ett uthålligt arbetsliv
S-kvinnor har seminarievecka på Björkhaga semesterhem. Seminarierna har Hållbar Utveckling som övergripande tema.

Dagens föreläsare är:Ulla Lindqvist, andra vice ordförande LO
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
Carina Ohlsson, studieorganisatör S-kvinnor, tfn 070-343 96 30
carina.ohlsson@riksdagen.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Egenvårdsråd och föreläsningar kl 09:00:00-17:00:00, Donners plats
Nära till vården
Vårdförbundets förbundsstyrelse (sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker) ger råd om egenvård och korta föreläsningar om hur vården kan komma närmare och bli mer tillgänglig. Under tisdagen bl a: psykiatrisk vård, ungdomar och sex, närmare till vården
Arrangör:
Vårdförbundet
Kontaktperson:
Björn Sundin, pressansvarig, tfn 070-3731850
bjorn.sundin@vardforbundet.se
www.vardforbundet.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 09:30:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E31
Läkemedelsförsörjning - sjukvård eller marknad?
Stefan Carlsson, VD Apoteket AB, Lars Gunneflo, VD Pfizer. Eva Fernvall, ordförande Vårdförbundet, Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, Anders Anell, VD IHE (Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi), Cathrine Persson, riksdagsledamot (s), Kenneth Johansson, riksdagsledamot (c).
Moderator: Greger Hatt
Arrangör:
Apoteket AB
Kontaktperson:
Andreas Rosenlund, tfn 070-3591058
andreas.rosenlund@apoteket.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Strand hotell, Bryggarsalen
Vem undervisar dina barn?
Allt fler obehöriga undervisar i skolan. Vilka konsekvenser får det och hur löser vi problemet? Lärarförbundet och LR presenterar ny rapport om vilka som undervisar i skolan och vilken utbildning de obehöriga har.
Skoldebatt med Lärarförbundets ordf Eva-Lis Preisz och Lärarnas Riksförbunds ordf Metta Fjelkner. Skol- och kommunpolitikerna Johanna Graf, s, Jan Björklund, fp, Mikaela Waltersson, mp, Mikael Söderlund, m, Britt-Marie Danestig, v.
Samtalsledare Marianne Rundström, SVT.
Arrangör:
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet
Kontaktperson:
Alf Lindberg, Lärarförbundet, tfn 070-316 6714, Andreas Burman, Lärarnas Riksförbund, tfn 070-262 2700

divider line

Tisdagen den 6 juli
SCB seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand hotell
Kvinnofrid
SCB redovisar hur många kvinnor (och män) som blir utsatta för våld eller hot i hemmet, på arbetsplatsen och på olika allmänna platser. Har kriminaliteten ökat? Varför avstår många att göra polisanmälan? Hur utbredd är oron?
Lars Häll SCB, tfn 08-506 950 30 , 070-2550651 lars.hall@scb.se

Arrangör:
Statistiska centralbyrån
Kontaktperson:
Marknadsdirektör Lars-Erik Dimberg SCB, tfn 019-17 68 61, 070-5286861 eller presschef Per-Åke Bladh, tfn 019-17 60 44, 070-6656044
larserik.dimberg@scb.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
TCO hjälper dig att orientera dig i arbetsmarknadsdjungeln. kl 10:00:00-18:00:00, Hamnen
Besök vår djungelvagn i hamnen!
I hamnen har vi en djungelvagn där vi kommer att dela ut information om vikten av avtal och överenskommelser på arbetsplatsen.
Varje dag: 10-18

Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Karin Hagman, tfn 08-782 92 03, Elin Ålund, tfn 08-782 92 06

divider line

Tisdagen den 6 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B 22
Sjukskriver läkare för lätt - myt eller verklighet?
Läkarförbundet håller ett seminarium för att debattera läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen och förslag till förändringar. Läkarnas sätt att hantera sjukintygen omnämns ofta som en bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron. Patienten är den som styr och läkaren har för lite att sätta emot. Förslag har funnits om att begränsa sjukintygsskrivandet till specifika läkare alternativt att lagföra så kallad "second opinion". Att låta andra yrkesgrupper skriva sjukintyg har också föreslagits från flera håll. Inom läkarkåren upplever man ofta sjukintygsskrivandet som en belastning - tiden räcker inte alltid till att göra en fullgod bedömning av patientens arbetsförmåga - men det bör ändå ske i mötet mellan behandlande läkare och patient.
Arrangör:
Sveriges läkarförbund
Kontaktperson:
Elisabeth Frostell, tfn: 08-790 33 94, 070-790 33 94
elisabeth.frostell@slf.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 6 juli
SFS seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan, B23
Det otillräckliga studiemedlet
Nivån på det svenska studiemedlet har i praktiken stått still i 12
år. Under samma period har studenternas bostadskostnader ökat kraftigt och
studenternas köpkraft urholkats med mer än en femtedel jämfört med
konsumentprisindex. Vilket annan löntagare hade gått med på en sådan
löneutveckling?

Mer information kommer senare.
Arrangör:
Sveriges Förenade Studentkårer
Kontaktperson:
Lotta Ljungquist, vice ordförande SFS
lotta.ljungquist@sfs.se
www.sfs.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Utställning kl 10.00-19.00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Utställning om radioaktivt avfall i Sverige
Kom och upplev en annorlunda utställning i tid och rum. Guidade turer mellan 10 och 19. Gratis.
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 11:00:00-12:00:00, Wisby Hotells trädgård
Möjlighet och hinder för tillväxt i tjänstesektorn
Institutet för näringslivsanalys (INA) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har genomfört en fördjupad studie av tillkomst och bortfall av företag inom olika tjänstebranscher i Sverige. Vilka faktorer är det som påverkar tillkomst och bortfall av företag inom olika tjänstebranscher och delar av landet? Studien presenteras och kommenteras.

Medverkande: Börje Johansson, professor Internationella Handelshögskolan & KTH
Håkan Bryngelson, styrelseordförande Almega, vd Vasakronan AB, Bijan Fahimi, grundare och vd Veritas Communication AB

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Lunchsamtal  kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård
25 länder och 450 miljoner människor som marknad
EU:s inre marknad kräver fri rörlighet för tjänster vilket skapar nya möjligheter för svenska tjänsteföretag att konkurrera inom hela EU. Håkan Bryngelson och Marja Witt i lunchsamtal med moderator Anna Olin om tjänstesektorns möjligheter och hinder på en växande marknad.
I samband med lunchsamtalet presenteras Almegas Tjänstepanel, angående tjänsteföretagares syn på förslaget till tjänstedirektiv.

Medverkande: Håkan Bryngelson, styrelseordf Almega, vd Vasakronan AB, Marja Witt, vd Vikariepoolen
I samband med lunchsamtalet serveras lunch.

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, E 30
Konsumentkrav inför Designåret
Presentation av rapporten Tillgängliga serviceautomater. Konsumentkrav inför Designåret - bankomater och andra serviceautomater måste vara tillgängliga för alla. Krav på tillgänglighetsperspektiv inför Designåret 2005.
Anne-Marie Nelander, projektledare, Sveriges Konsumentråd, Jan-Erik Nyberg, projektledare, Sveriges Konsumentråd, Sören Hansson, Tillgänglighetscentrum, Handikappombudsmannen, Christina Wahrolin, vice ordförande i HSO Handikapporganisationernas Samarbetorgan och ledamot i EESK
Moderator: Jens Henriksson, internationell sekreterare, Sveriges Konsumentråd
Arrangör:
Sveriges Konsumentråd och Handikapporganisationernas samarbetsorgan
Kontaktperson:
Emelie Löthgren, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumentråd, tfn 08-534 808 70 eller 073-960 09 36.
emelie.lothgren@sverigeskonsumentrad.se
www.sverigeskonsumentrad.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Wisby Hotells trädgård
Fri rörlighet av tjänster - hot eller möjlighet?
Det omdebatterade förslaget till tjänstedirektiv ses av vissa som ett hot och av andra som en möjlighet. Vad kan tjänstedirektivet innebära för de svenska tjänsteföretagen? Vilken potential finns för svenska företag att växa i Europa?
Medverkande: Dan Andersson, chefsekonom LO; Lennart Beijer, riksdagsledamot (v), ledamot i näringsutskottet; Håkan Bryngelson, styrelseordf Almega, vd Vasakronan AB; Gunvor Engström, vd Företagarna; Håkan Jonsson, enhetschef Enheten för Inre marknaden, Kommerskollegium; Maud Olofsson, partiledare (c); Karin Pilsäter, riksdagsledamot (fp), ledamot i finansutskottet; Åke Strandberg, utvecklingschef Capio.
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 13:00:00-14:30:00, Högskolan på Gotland, B 22
En minoritet i minoriteten - transpersoner i den högre utbildningen
HBT- personer (homo-, bi och transpersoner) är en minoritet både i det svenska samhället och i utbildningssystemet och riskerar därmed att bli orättvist behandlade. Transpersoner är en minoritet i minoriteten och är därmed ännu mer utsatt. Kunskapen om dessa människor är idag mycket begränsad inom högskolevärlden. Seminariet vill uppmärksamma och debattera transpersoners situation i den högre utbildningen

Arrangör:
SACO Studentråd
Kontaktperson:
Linda Syrén, ordförande SACO Studentråd, tfn 08-613 48 82, 070-557 19 84
linda.syren@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 13:00:00-14:00:00, Strand Hotel
En framgångsrik barnorganisation som bryr sig
IOGT-NTOs Juniorförbund har vuxit flera år i rad - men vad är framgångsnyckeln. Innebär det här att nykterhetsrörelsen är beredda att växa igen? Förbundet är även en av de organiationer som engagerat sig hårt för barn till missbrukare. Vad kan man göra för att dessa barn ska få det bättre - både politiskt och i organiationens egen verksamhet.
Jan Almqvist, förbundssekreterare, IOGT-NTOs Juniorförbund, Carina Eriksson, förbundsordförande, IOGT-NTOs Juniorförbund.

Arrangör:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Kontaktperson:
Morgan Öberg, informatör, IOGT-NTOs Juniorförbund, tfn 070-377 65 65
morgan.oberg@junis.org

divider line

Tisdagen den 6 juli
Sjöfartsseminarium kl 13:30:00- ca 16:30, Strand Hotel,
Konkurrensneutralitet mellan transportslagen
Miljontals ton gods som flyttas över från långtradare till fartyg i kustsjöfart, med mindre trängsel, färre olyckor, minskade avgasutsläpp och mindre slitage på vägarna som följd. Det kan bli resultatet av Godstransportdelegationens (GTD 2) slutbetänkande som kommer att presenteras den 1 juli och som blir huvudtemat på Sveriges Redareförenings seminarium.

Medverkande: Ulrica Messing, infrastrukturminister , Claes-Göran Brandin, riksdagsman , Johnny Gylling, riksdagsman, P O Jansson, ordf Sveriges Hamnar, Jan Källsson, Sveriges Redareförening , Jan Persson, Svenskt Näringsliv, Sverker Thorén, riksdagsman.
Moderator: Per Jessing, Sjöfartsforum

Arrangör:
Sveriges Redareförening
Kontaktperson:
Monica Gillisson, Sveriges Redareförening, tfn 031-62 95 25, 0706-02 95 34
monica.gillisson@sweship.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 15:00:00-16:30:00, Högskolan på Gotland, B 22
Ingen välfärd utan psykisk hälsa
Den psykiska ohälsan ökar. Flera studier visar att psykologisk behandling är effektiv och att den efterfrågas. Hälso-och sjukvårdslagen ger rätt till val av behandlingsmetod. Men denna lag tillämpas inte vid psykisk ohälsa. Bara den som har råd att själv finansiera sin behandling har en valmöjlighet. Debatt om den psykiska hälsovården. Ny Temo-undersökning presenteras.

Moderator: Bertil Jacobson. Medverkande: Lars Ahlin, förbundsordf Psykologförbundet, Ingrid Burman (v), ordf i Socialutskottet, Mona Jönsson (mp), ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ingrid Lennerwald, vice ordf Landstingsförbundet, Mattias Lundberg, psykolog, Anders Milton, psykiatrisamordnare, Åke Svensson (s), kommunalråd

Arrangör:
Sveriges Psykologförbund
Kontaktperson:
Susanne Bertman, tfn 08-567 064 13
susanne.bertman@psykologforbundet.se
www.saco.se/visby

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 15:00:00-17:00:00, Wisby Hotells Trädgård
IT idag - grunden för Sveriges framtid
Det är idag vi avgör om Sverige ska behålla sin position som ledande IT-nation. Almega ITA bjuder in till en diskussion om hur vi ska utveckla förutsättningarna för branschen och därmed också arbetstillfällena.

Kom också gärna förbi och hälsa på Almega ITA i vårt tält-internet-café i Wisby Hotells trädgård under Almedalsveckan.
Ylva Hambraeus-Björling, VD för IT-företagen, universitetslärare Roger Lindqvist, Växjö Universitet, samt Karin Åkerblom från nätverket Transfer.
Arrangör:
Almega ITA
Kontaktperson:
Karin Stenberg, tfn 08-762 69 96, 070-345 69 96
karin.stenberg@almega.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 15:30:00-17:30:00, Högskolan på Gotland, E31
Så tycker svenskarna om skatter och fördelning
Ett seminarium om rättvisa med kopplingar till skatter och fördelning. Robert Gidehag, VD Skattebetalarna, och Danne Nordling, utredningschef, presenterar helt färsk rapport om människors attityder till ett antal rättvisefrågor. En panel med etablerade opinionsbildare diskuterar rapporten och frågeställningar inom området. Detta är det första rapport av en serie i "Skattebetalarnas medborgarpanel".
Medverkar gör bla: Pernilla Zethraeus, partisekr. (v), Lotta Gröning, pol.chefred. NSD, PJ Anders Linder, pol.chefred. SvD, Anders Borg, chefsekonom (m), Bengt Brülde, Fil.Dr. praktisk filosofi.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare
Arrangör:
Skattebetalarna
Kontaktperson:
Victoria Waltari Nyberg, Hill & Knowlton, tfn 08-402 89 00 eller 0708-93 50 39
victoria.waltari.nyberg@hillandknowlton.com

divider line

Tisdagen den 6 juli
Seminarium kl 15:30:00-17:00:00, Wisby Hotell
Generell välfärd - Mission Impossible?
I samhällsdebatten har lyfts fram att det offentliga åtagandet borde begränsas - eller åtminstone förtydligas. Hur stort kan och bör välfärdsuppdraget vara? Räcker pengarna eller ej? Var går gränsen mellan individens eget ansvar respektive samhällets?
Ilmar Reepalu ordf Svenska Kommunförbundet, Lars Isaksson ordf Landstingsförbundet, Stefan Ackerby chefsekonom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, Paula Blomqvist statsvetare, Karin Pilsäter riksdagsledamot, Niklas Ekdal DN, Ursula Berge Agora och Erland Olauson 1:e vice ordf LO.
Moderator:Lena Josefsson
Arrangör:
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
Kontaktperson:
Annette Lilliestierna, Informationsenheten, tfn 08-452 77 78, 070-319 77 78 eller Christina Lindahl, tfn 08-452 77 79, 070-319 77 79
annette.lilliestierna@svekom.se
www.lf.svekom.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Kvällsmingel  kl 17:00:00-19:00:00, Wisby Hotells trädgård
F-skattsedel - entreprenörens nålsöga
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Tisdagen den 6 juli
Tvekampen - mingel- och debattillställning  kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård
Hur får vi fart på bostadsbyggandet?
Det finns idag flera projekt där man visat att det går att bygga bra lägenheter, med rimliga hyror. Detta är en debatt om byggbranschens egna möjligheter att förbättra förutsättningarna för ett ökat byggande i Sverige. Vilka är problemen inom byggbranschen? Vilka förändringar krävs? Finns viljan att bygga för vanliga människor med normala inkomster?
Debattörer:
Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik, Malmö, Thomas Ringdal, Skanska,
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare.

Se också fotoutställningen "Hem Ljuva Hem - ung utan egen bostad, hur bor man då?"
Det finns en verklighet bakom statistiken, här är människorna som drabbas av bostadsbristen i fokus. Utställningen visas på kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, måndag - fredag 10.00 -16.00, samt måndag 19.00-21.00, på övervåningen. Mer info: www.jagvillhabostad.nu
Arrangör:
jagvillhabostad.nu (initiativtagare) och Boverket, tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Lotta Jaensson, projektledare, lotta.jaensson@jagvillhabostad.nu, tfn 0703-016101.
Sonny Modig, projektledare, sonny.modig@boverket.se, tfn 0455-35 30 00.
Tor Enqvist, PR-konsult, tor.enqvist@hillandknowlton.com, tfn 08-402 89 00 eller 0706-27 02 27.

divider line

Tisdagen den 6 juli
After Speech kl 19:45:00-21:00:00, Gotlands Studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1
After Speech
Per Wendel/Leo Lagercrantz/Lars Adaktusson har offentlig intervju med dagens huvudtalare i Almedalen: Lars Ohly, partiledare (v).

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:00:00-16:00:00, Högskolan Gotland, Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
Det är entreprenören som gör det!
Folkpartiets ekonomiska seminarium om entreprenörskap och företagarklimat som grund för tillväxt och välstånd.

Professor Maryann Feldmann, University of Toronto, professor Pontus Braunerhjelm, Linköpings universitet, Anders Källström, vd Västsvenska handelskammaren, Marcus Zackrisson, ITPS Los Angeles, Joakim Thulin, Ung företagsamhet och Eva Flyborg, näringspolitisk talesman Folkpartiet. Seminariet leds av Folkpartiets ekonomiska talesman Karin Pilsäter och hålls delvis på engelska.

Anmälan om deltagande till Anita Holm, senast 2 juli, anita.holm@riksdagen.se eller tfn 08-786 52 95.

Presskonferens i direkt anslutning till seminariet.

Almedalen
18.00 Underhållning, Temakvintetten, jazzmusik. Barbro Öncel, länsförbundets ordf Gotland.
19.00 Maria Carlshamre, ny EU-parlamentariker, talar i Almedalen.
Därefter underhåller SOS med Beatlesmusik.
Arrangör:
Folkpartiet Liberalerna
Kontaktperson:
Susann Torgerson, tfn 08-786 48 44, 070-768 41 22. susann.torgerson@liberal.se
För kvällens arrangemang: Bror Lindahl, tfn 0498-48 25 44, 070-567 58 98

www.folkpartiet.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Föreläsning kl 08:00:00-09:00:00, Högskolan på Gotland, B 26,
Överlevnadskurs för journalister
Så klarar du dig i utsatta lägen. Kort kurs i säkerhet och överlevnad för journalister

Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet, föreläsare
Anders M Johansson, generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet
Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, Civilförsvarsförbundet

Arrangör:
Civilförsvarsförbundet
Kontaktperson:
Gunilla Ekholm
gunilla.ekholm@civil.se
www.civil.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 09:00:00-11:00:00, Högskolan på Gotland, B23
Ett Sverige för alla
Svenskt Näringslivs seminarium under Almedalsveckan 2004 handlar om Sveriges möjligheter och utmaningar. VD Ebba Lindsö kommer att inleda och ge sin syn på vad Svenskt Näringsliv vill uppnå och vilken roll en modern företagarorganisation spelar i samhället. Efter detta följer en presentation av rapporten ?Ett Sverige för alla? som tar avstamp i den miljon människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Rapporten drar slutsatser om vad som kan och bör göras för att fler ska få fotfäste på arbetsmarknaden. Vi avslutar med en paneldiskussion där även frågor från publiken är välkomna.
Ebba Lindsö, VD Svenskt Näringsliv. Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv. Anastasia Georgiadou, VD Adena Clean. Raymond Mankowitz, personalchef Svenska McDonalds. Moderator är Marie Söderqvist, United Minds.
Arrangör:
Svenskt Näringsliv
Kontaktperson:
Pär Henriksson, Kommunikationsrådgivare Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 93, 070-266 30 93
par.henriksson@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Studiebesök kl 09:00:00-13.30, Näsudden, södra Gotland
Besök på Sveriges största vindkraftverk
Besök på det nyinvigda vindkraftverket Olsvenne 2 Föranmälan till asa.pettersson@vattenfall.com senast den 2 juli eller anmäl i samband med seminariet om vindkraft den 5 juli.
Program: Avfärd 9.00 med buss från busshållplatsen Almedalen/Högskolan. Guidad tur om vindkraftverken på Näsudden och besök på Olsvenne 2. Picknick-lunch och kaffe serveras innan hemfärd. Åter Visby 13.30
Arrangör:
Vattenfall AB
Kontaktperson:
Åsa Pettersson, tfn 070-3885084
asa.pettersson@vattenfall.com
www.vattenfall.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Information kl 09:00:00-19:00:00, Inre hamnen
Hälsotorg
Apoteket presenterar sin verksamhet på ett Hälsotorg, där man kan möta läkare, farmacevter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Projektet "Livsviktigt" ger kända politiker möjlighet att ta ställning till donation av organ. Du ges också möjlighet att kontrollera din egen hälsa. Dessutom anordnas spontana debatter m.m.
Arrangör:
Apoteket AB
Kontaktperson:
Pressekreterare Andreas Rosenlund, tfn 070-3591058
andreas.rosenlund@apoteket.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarie kl 09:00:00-12:00:00, Björhaga semesterhem, Klintehamn
Livet är Ditt - ABF:s hälsoskola
S-kvinnor har seminarievecka på Björkhaga semesterhem. Seminarierna har Hållbar Utveckling som övergripande tema.

Dagens föreläsare är: Veronica Österlund, studie och metodhandledare i ABF
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
Carina Ohlsson, studieorganisatör S-kvinnor, tfn 070-343 96 30
carina.ohlsson@riksdagen.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Egenvårdsråd och korta föreläsningar kl 09:00:00-17:00:00, Donners plats
Nära till vården
Vårdförbundets förbundsstyrelse (sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker) ger råd om egenvård och korta föreläsningar om hur vården kan komma närmare och bli mer tillgänglig. Under onsdagen bl a: stöd till överviktiga barn, unga flickors situation
Arrangör:
Vårdförbundet
Kontaktperson:
Björn Sundin,pressansvarig, tfn 070-3731850
bjorn.sundin@vardforbundet.se
www.vardforbundet.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 09:30:00-11:00:00, Högskolan på Gotland, E 30
Tjejtaxa på arbetsmarknaden?
En färsk undersökning från Jusek visar att tjejer går på lägre taxa in i arbetslivet: 1 000 kronor mindre i lönekuvertet för kvinnor redan på första jobbet. Löneförhandlar kvinnor och män olika? Får nyexaminerade män mer kvalificerade tjänster? Kommer kvinnorna ikapp efter en tid på jobbet? Jusek presenterar undersökningen och ger studenter och nyexaminerade förhandlingstips inför den första lönediskussionen.
Arrangör:
Jusek
Kontaktperson:
Stephanie Sjöberg, tfn 08-665 29 55, 070-665 29 55
stephanie.sjoberg@jusek.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 09:30:00-12:00:00, Strand Hotel (Asunden)
Ska vi ha en forskande läkemedelsindustri i Sverige?
Den forskande läkemedelsindustrin är viktig för Sveriges välfärd, både för att den skapar förbättrade vårdmöjligheter, men också som motor för sysselsättning och exportintäkter. Forskning och utveckling hänger intimt ihop med tillväxt och välfärd. Men förutsättningarna för forskningen i Sverige försämras. Forskning flyttar ut från landet i snabb takt, framför allt till USA. Vill vi ha kvar en forskande läkemedelsindustri i Sverige? Och hur åstadkommer vi i så fall det?

Medverkande: Richard Bergström, VD Läkemedelsindustriföreningen LIF, Leif Ohlsson, förbundsordf Industrifacket, Lars Isaksson, Landstingsförbundets ordf, Eva Fernvall, förbundsordf Vårdförbundet, Håkan Billig, huvudsekreterare Vetenskapsrådet, Bengt Dahlström, ordf Berzelius Clinical Research Center.
Moderator: Anders Milton, läkare
Arrangör:
Läkemedelsindustriföreningen LIF
Kontaktperson:
Jan Ström, kommunikationsdirektör, tfn 0708-743478
jan.strom@lif.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10:00:00-13:00:00, Strand Hotell
Idrott för alla eller bara för några?
Håller rätten till idrott på att bli en klassfråga?
Kommuner kommunernas nedskärningar att tvinga föreningarna att ta ut allt högre avgifter för att få ekonomin att gå ihop? Riksidrottsförbundet presenterar nya studier om kommunernas stöd till idrotten och föreningarnas situation.
Moderator Marianne Rundström, från SvT:s nyhetsmorgon. Övriga medverkande: Gunnar Larsson, ordf Riksidrottsförbundet, Pia Sandvik-Wiklund, ordf Jämtland/ Härjedalens Idrottsförbund, Stefan Albrechtson, klubbdirektör IK Sävehof, Carina Blank (s), vice ordf kommunstyrelsen Gävle kommun, Åke Svensson (s), kommunlaråd Gotlands kommun, Carl-Johan Gestrup (m), ordf kultur- och fritidsnämnden Lidingö stad

Arrangör:
Riksidrottsförbundet
Kontaktperson:
Mattias Claesson Riksidrottsförbundet tfn 08-6996154
Åke Kahlbom Gotlands idrottsförbund, tfn 0498-207057
mattias.claesson@rf.se
http://www.rf.se/t2.asp?p=13288&x=1&a=122141

divider line

Onsdagen den 7 juli
Debatt kl 10:00:00-12:30:00, Högskolan på Gotland, B 51
Kris i befolkningsfrågan; ett samtal om boende och tillväxt
Hur ska arbetslösa kunna flytta till tillväxten och företag kunna få kompetenta arbetssökande om det inte finns lediga bostäder? Vilka samband finns mellan bostadspolitik och tillväxt? Vilken uppgift har politikerna när det gäller en tillväxtinriktad bostadspolitik?
Ulrica Messing, bitr näringsminister, Göran Hägglund, partiordf Kristdemokraterna
Gunilla Carlsson, vice partiordf moderaterna, Lars Ohly, partiordf Vänsterpartiet, Roland Spånt, chefsekonom på TCO, Bo Malmberg, projektledare Institutet för Framtidsstudier,
Barbro Engman förbundsordf Hyresgästföreningen Riksförbundet. Moderator är Bertil Jacobson


Arrangör:
Hyresgästföreningen
Kontaktperson:
Peder Palmstierna, presschef Hyresgästföreningen Riksförbundet, tfn 08-791 02 22, 070-672 92 65
peder.palmstierna@hyresgastforeningen.se
www.hyresgastforeningen.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
SCB seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand hotell
Sveriges export och import
Färska uppgifter om Sveriges export och import från januari till april 2004 presenteras. Under senare år har det skett förändringar av vilka som är Sveriges viktigaste handelspartners. Detta liksom förändringarna i de viktigaste varugrupperna redovisas också.
Kaisa Ben Daher SCB, tfn 08-5069 4581, 070-6334000, Terése Kärras SCB, tfn 08-5069 4415
Arrangör:
Statistiska centralbyrån
Kontaktperson:
Marknadsdirektör Lars-Erik Dimberg SCB
tfn 019-176861, 070-5286861 eller presschef Per-Åke Bladh tfn 019-176044, 070-6656044
larserik.dimberg@scb.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E31
Företräder facket flator och bögar?
Vilket ansvar har facken gentemot sina homo och bisexuella medlemmar? Hur ser situationen ut i olika förbund?
Vi kommer att redovisa siffror från Arbetslivsinstitutet om öppenhet, upplevd diskriminering mm, uppdelat på facklig tillhörighet. Vi diskuterar vad de olika facken behöver göra för att förbättra situationen för sina homo- och bisexuella medlemmar

Medverkande: Sture Nordh, ordförande TCO, Anna Ekström ordförande SACO, Ulla Lindkvist, andre vice ordförande LO, Sören Andersson, ordförande RFSL samt Carina Bildt, forskare Arbetslivsinstitutet

Moderator: Ursula Berge, tankesmedjan Agora

Arrangör:
Equal-projekten Normgivande mångfald samt Homo och bisexuella i omsorgen
Kontaktperson:
Elisabet Qvarford, TCO, tfn 070-333 02 08

Elisabet.Qvarford@tco.se
www.normgivande.se , www.rfsl.se/equal

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Wisby Hotell
Finns det plats för bildning i kunskapssamhället?
Det finns tecken på att kulturens förutsättningar förändras. Är det så att kunskapssamhället innebär bildningens bankrutt? Kräver kulturen offentligt stöd? I år fyller den statliga kulturpolitiken 30 år - men går det att ha en statlig kulturpolitik längre?
Karin Åström-Iko, ordförande DIK inleder. En panel bestående av repr från näringslivet, universiteten, medierna, författare och andra debattörer samtalar med Mona Hillman Pinheiro, Föreningen Svenska Läromedel.
Arrangör:
Föreningen Svenska Läromedel och DIK
Kontaktperson:
Jan-Olof Cederström, Föreningen Svenska Läromedel, tfn 0733-47 99 99, joc@fsl.se
Jon Stenbeck, DIK, tfn 0733-66 24 17, jon.stenbeck@dik.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Wisby Hotell
Finns det plats för bildning i kunskapssamhället?
Det finns tecken på att kulturens förutsättningar förändras. Är det så att kunskapssamhället innebär bildningens bankrutt? Kräver kulturen offentligt stöd? I år fyller den statliga kulturpolitiken 30 år - men går det att ha en statlig kulturpolitik längre?

Bengt Westerberg, ordförande Vetenskapsrådet, Susanna Popova, journalist, Sverker Sörlin, forskningsledare SISTER, Nina Wadensjö, förläggare samt utredare av folkbildningen, Disa Åberg, kulturchef i Helsingborg
Arrangör:
DIK-förbundet och Föreningen Sveriges Läromedelsproducenter
Kontaktperson:
Jon Stenbeck, tfn 08-466 24 17, 0733-66 24 17
jon.stenbeck@dik.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 7 juli
TCO hjälper dig att orientera dig i arbetsmarknadsdjungeln. kl 10:00:00-18:00:00, Hamnen
Besök vår djungelvagn i hamnen!
I hamnen har vi en djungelvagn där vi kommer att dela ut information om vikten av avtal och överenskommelser på arbetsplatsen.

Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Karin Hagman, tfn 08-782 91 26, Elin Ålund, tfn 08-782 92 06.

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket, E22 Hörsalen
Global respekt, fackets roll i fattigdomsbekämpningen
Carin Jämtin Biståndsminister, Sune Ekbåge förbundsordförande Pappers, Barbro Budin IUL Internationella uniomen för livsmedelsarbetare. Thomas Hammarberg Olof Palmecentret leder samtalet.
Arrangör:
Sveriges Industriarbetare
Kontaktperson:
Mikael Nilsson ombudsman Industriavd, tfn 070-6461509
Pauli Kristiansson Förbundsombudsman Livs, tfn 070-6386120
mikael.nilsson.avd8@industrifacket.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Frukostmöte kl 10:00:00-12:00:00, Caféet i krukmakarens hus Mellangatan 21 FrälsningsArmen
Fler fulla tjejer och sämre jämställdhet?
Om alkoholpolitik och kvinnofrågan. Vi genomför ett "speakers corner-seminarium".
Medverkande: Gudrun Schyman, riksdagsledamot, Sofia Modig, IOGT-NTO och Annika Wålinder från Sveriges Quinnoråd.

Arrangör:
Sveriges Quinnoråd ,NBV,IOGT-NTO
Kontaktperson:
SWE Q Helena Brandt, tfn 08-29 70 73, 0733-66 93 39
info@demokratikonsult.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Frukostmöte kl 10:00:00-12:00:00, Caféet i krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21
Speakers corner
Syfte: Är att bilda opinion samt stimulera till debatt, i frågor som anknyter till det nya Europa vad gäller kvinnohandel och prostitution, droger och alkohol utifrån tjejer och unga kvinnors perspektiv

Medverkande: Gudrun Schyman, Sofia Modig från IOGT-NTO och Annika Wålinder från Sveriges Quinnoråd.
Arrangör:
Sveriges Quinnoråd -Swe Q, IOGT-NTO och NBV
Kontaktperson:
Projektledaren Helena Brandt, tfn 08-29 70 73, 0733-66 93 39.


info@demokratikonsult.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Strand Hotell, Bryggarsalen
Ett nationellt familjeläkarsystem - är tiden mogen?
Läkarförbundet håller ett seminarium för att debattera utbyggnaden av svensk primärvård.
I 30 år har det funnits politisk samsyn om primärvården som bas i svensk hälso- och sjukvård. Trots detta är den svenska primärvården relativt lite utbyggd i ett europeiskt perspektiv. Den senaste satsningen, inom ramen för den nationella handlingsplanen, har inte lett till fler allmänläkare. Uppenbart är att något måste ske - kan ett nationellt familjeläkarsystem vara lösningen?
Arrangör:
Sveriges läkarförbund
Kontaktperson:
Elisabeth Frostell, tfn: 08-790 33 94, 070-790 33 94
elisabeth.frostell@slf.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 7 juli
Utställning kl 10.00-19.00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Utställning om radioaktivt avfall i Sverige
Kom och upplev en annorlunda utställning i tid och rum! Guidade turer mellan 10 och 19. Gratis
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 11:00:00-12:30:00, Högskolan på Gotland, E 30
Ingen social trygghet och rättssäkerhet för Sveriges studenter - socialförsäkringssystem
Sveriges studenter är till stor del exkluderade från de trygghetssystem som det svenska samhället har. Då allt fler av samhällets medborgare studerar måste en uthållig trygghetslösning skapas, menar SACO Studentråd. Diskussion med experter och politiker inom området.
Arrangör:
SACO Studentråd
Kontaktperson:
Linda Syrén, tfn 08-613 48 82, 070-557 19 84
linda.syren@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 7 juli
Lunchsamtal  kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård
Från pigdebatt till hushållsavdrag - Finland som föregångsland
I Finland har ett skatteavdrag för arbete som man låter utföra i hemmet införts. Tanken med det så kallade hushållsavdraget är att främja hushållens möjligheter att använda utomstående arbetskraft för arbeten som vanligen utförs i hemmet, såsom städning och reparationer. Avdraget syftar även till att minska användandet av svarta tjänster.

Hur var debatten i Finland före införandet av hushållsavdraget och hur tog man sig bort från "pigdebatten"? Vilka effekter fick reformen och hur ser opinionen ut i dag i Finland? Hur ser chanserna ut för hushållsavdrag även i Sverige? Representant från Finland och Anne Ludvigsson i lunchsamtal med moderator Anna Olin.

Medverkande: Anne Ludvigsson, vice ordf Socialdemokratiska kvinnoförbundet, riksdagsledamot (s), ledamot i näringsutskottet; Taija Härkki, Elias-projektet, Finland.
I samband med lunchsamtalet serveras lunch.


Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Lunchseminarium kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotell, matsalen
Motverkar skatter social rörlighet?
Är Sverige ett "klassamhälle"? Förhindrar vissa skatter att människor kan göra "klassresor"? Hur ser den sociala rörligheten egentligen ut i Sverige? Hur kan skatter förändras så att fler människor kan förverkliga sina drömmar?Medverkande: Stefan Fölster, chefsekonomi Svenskt Näringsliv, Renzo Aneröd, författare,
Robert Gidehag, vd Skattebetalarna
Föranmälan krävs till lunchseminariet - begränsat antal platser. Anmäl senast den 5 juli till victoria.waltari.nyberg@hillandknowlton.com.

Arrangör:
Skattebetalarna
Kontaktperson:
Victoria Waltari Nyberg, Hill & Knowlton, tfn 08-402 89 00 eller 0708-93 50
victoria.waltari.nyberg@hillandknowlton.com

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Wisby Hotells trädgård
Överfull tvättkorg, stress och dåligt samvete - är skattelättnader för hemservice en lösning för vardagen?
Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81, yvonne.gustavsson@almega.se, karin.ryderman@almega.se
yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 13:00:00-14:30:00, Högskolan på Gotland, B 22
Vem bryr sig om den svenska tanten?
De flesta olyckor som leder till döden sker hemma. 1 200 olyckor inträffade 2002. Fallolyckor är samhällsekonomiskt kostsamma och ett stort antal skulle kunna gå att förebygga. Sjukgymnastförbundet och Civilförsvarsförbundet redovisar i en rapport nya arbetsmetoder och en kartläggning av möjligheterna över hela Sverige.
- Fallolyckor - hur är läget?
- Hur kan fallolyckor förebyggas?
- Säkrare seniorer

Medverkande: Hans C Petterson, 1:e vice ordf Civilförsvarsförbundet, Raija Tyni-Lenné, ordf, LSR, Jan Schyllander, Statens Räddningsverk, med dr Ann-Charlotte Grahn-Kronhed, Linköping/Vadstena, Jan Alsander, utredningschef, Civilförsvarsförbundet, Jan Ording, distriktsordförande Sveriges Pensionärsförbund Gotland, Barbro Palmerlund, f d ordf Civilförsvarsförbundet och Fastighetsanställdas förbund.
Moderator: Anders M Johansson, generalsekr Civilförsvarsförbundet
Arrangör:
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) och Civilförsvarsförbundet
Kontaktperson:
Sven-Erik Skoogh, tfn 08-567 061 14
se.skoogh@lsr.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 7 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 13:00:00-14:30:00, Högskolan på Gotland, B 23
Ökad tillväxt eller stillad nyfikenhet?
Välkommen på ett seminarium om framtiden i kunskapssamhället!
Sverige står inför stora ekonomiska utmaningar. Kunskapssamhället innebär nya möjligheter men också förändrade krav. Innovationer, forskning och utveckling hamnar i fokus och idag genereras tillväxten till över 50 % av innovationer. Är 1940-talets lösning -nyfikenhetsforskningen- svaret på 2000-talets behov? Vilken innovationspolitisk strategi krävs för tillväxt och utveckling? CF ger en del svar och ställer nya frågor.

Arrangör:
Civilingenjörsförbundet
Kontaktperson:
Patrik Nilsson, tfn 08-613 72 37
patrik.nilsson@cf.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, E30
Priset är viktigt, men inte allt
PRO presenterar sin senaste prisundersökning som genomförs av pensionärer i hela landet. Diskussion om pris, kvalitet, tillgänglighet och miljökrav.
Carl-Eric Thörngren, PRO, Ingvar Carlsson, PRO, Jens Forsmark, Svenska Naturskyddsföreningen, Jens Henriksson, Sveriges Konsumentråd
Moderator: Emelie Löthgren, Sveriges Konsumentråd
Arrangör:
Sveriges Konsumentråd och PRO
Kontaktperson:
Emelie Löthgren, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumentråd, tfn 08-534 808 70 eller 073-960 09 36 eller Carl-Eric Thörngren, PRO, 070-245 04 60
emelie.lothgren@sverigeskonsumentrad.se
www.sverigeskonsumentrad.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 13:30:00-16:15:00, Fornsalen Konferens, Mellangatan 19
Konkurrens på olika villkor
Moderator: Cecilia Stegö
Medverkande: Ann-Christine Svärd, Vd Fastighetsägarna Sverige, Ingemar Rindstig, Ernst & Young, Claes Norgren, generaldir Konkurrensverket, Ardalan Shekarabi, ordförande i SSU, Tove Lifvendahl, ledamot av moderaternas partistyrelseArrangör:
Fastighetsägarna
Kontaktperson:
Anne Kuylenstierna, Informationschef , fastighetsägarna Stockholm, tfn 08-617 77 24, 070-589 77 24
anne.kuylenstierna@stofast.se
www.fastighetsagarna.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium/debatt kl 13.00-14.30, Högskolan på Gotland, E 31
Vad ska vi göra åt barnfattigdomen i Sverige?
När Rädda Barnen kom med den första rapporten om barnfattigdomen i Sverige var resultatet överraskande för många. Nu, tre år senare, har medvetenheten ökat. Barnfattigdomen har minskat, men enligt den senast tillgängliga statistiken levde fortfarande 262 000 barn i fattigdom 2001. Rädda Barnen har presenterat problemet men det saknas fortfarande konkreta förslag till lösningar för att minska barnfattigdomen i Sverige.

Medverkande: Tapio Salonen, professor, författare till studierna om barnfattigdomen i Sverige,. Anna Lytsy, frilansjournalist, författare till boken Dåligt ställt. Lars Stjernkvist, partisekreterare (s). Anders E Borg, kanslichef, chefsekonom (m). America Vera-Zavala, författare, aktivist och debattör. Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv.
Moderator, Fredrik Malmberg, Sverigechef Rädda Barnen
Arrangör:
Rädda Barnens riksförbund
Kontaktperson:
Annika Johannesson, informatör Rädda Barnen, tfn 08-6986711/0733-805160
annika.johannesson@rb.se
www.rb.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 14:00:00-18:00:00, Strand Hotel, Bryggaren
Kortsäkerhet
Information om nuvarande och framtida planer för säkerheten vid användandet av bank/kreditkort och konsekvenserna av ökade bedrägerier med dessa.
Lättare förtäring finns tillgänglig.
Folke Höjmar, ordf i Kortanvändarnas Riksorganisation, repr från korttillverkaren XPonCard,
repr från Point Transaction System AB som är ett fullserviceföretag av lösningar för kortbetalning. Leverantör av kontokortsterminaler

Arrangör:
Kortanvändarnas Riksorganisation
Kontaktperson:
Folke Höjmar ordf, Kortanvändarnas Riksorganisation, tfn 08-673 53 87, 070-713 57 10
susanne.hojmar@telia.com

divider line

Onsdagen den 7 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium  kl 15:00:00-17:00:00, Högskolan på Gotland, B 52
De gör Sverige friskare
I stället för att bara klaga över höga sjukskrivningstal har SACO tittat på hur SACO:s yrkesgrupper medverka till friskare arbetsplatser. Vilka förutsättningar finns för olika akademikerprofessioner att arbeta utifrån sina visioner? Vilka hinder finns och vilken hjälp kan man få?

Medverkande: David Felhendler, sjukgymnast, Norrköping, arbetat med att sänka sjukskrivningstalen för nack/rygg-problem vid äldreboendet Vrinnevihus. Anders Wahlberg, psykolog med inriktning på rehabilitering och företagshälsovård, Skellefteå. Lorry Lindberg, arbetsterapeut ,Tomelilla: driver landstingets rehabverksamhet i sitt primärvårdsområde. Startat projekt för att hitta nya rehabformer för långtidssjukskrivna. Johnny Johnsson, företagsläkare Stora Enso i Fors: har myntat begreppet långtidsfrisk, specialist allmänmedicin och företagshälsovård och utbildad i organisationsmedicin. I boken Långtidsfrisk berättar författarna hur kartongfabriken i Fors blev Sveriges friskaste företag.
Samtalsledare: Anna Ekström, ordf SACO.

Arrangör:
SACO
Kontaktperson:
Anna Kopparberg, tfn 08-613 48 66, 070-456 60 44
anna.kopparberg@saco.se
www.saco.se/visby

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium - Vänsterpartiet kl 15:00:00-16:30:00, Högskolan, sal E 30
(V)år syn på tillväxt, skatter och forskning
Moderator: Gudrun Schyman
Tillväxt, hur då??
Lennart Beijer, riksdagsledamot(v), näringsutskottet
Forskningens betydelse för tillväxt
Britt-Marie Danestig, riksdagsledamot (v), vice ordf i utbildningsutskottet
Ge vidareförädling ett nytt innehåll
Lennart Gustavsson, iksdagsledamot (v), utbildningsutskottet
Grundforskning - behövs det??
Anders Thoré, politisk sekreterare (v)
Skatter och tillväxt
Marie Engström, riksdagsledamot (v), skatteutsottet , Per Rosengren, riksdagsledamot , (v), skatteutskottet

Varje inlägg följs av kort diskussion ledd av moderatorn

Arrangör:
Vänsterpartiet
Kontaktperson:
Lennart Gustavsson, riksdagsledamot (v), tfn 070-3439685
lennart.gustavsson@riksdagen.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 15:00:00-17:00:00, Wisby Hotells Trädgård
Bidrar offentlig sektor till svartarbete och skattefiffel?
De så kallade "svarta" företagens tjänster upphandlas i stor utsträckning av offentlig sektor. Den offentliga kontrollen av den svarta sektorn är undermålig. Regeringen bidrar inte till att söka lösningar och skapa förutsättningar för vit tillväxt. Diskussion och information om svart verksamhet inom städbranschen och om behovet av att förnya den offentliga sektorns upphandling av tjänster.

Peter Enström, Almega, Serviceentreprenörerna och Gesa Markusson, Fastighetsanställdas Förbund.
Arrangör:
Almega Serviceentreprenörerna
Kontaktperson:
Peter Enström, tfn 070-345 69 39
peter.enstrom@almega.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Eftervalsseminarium kl 15:00:00-16:30:00, Erlanderska rummet, Wisby Hotell
13 juni 2004. Vad hände, egentligen?
Arrangör:
Temo
Kontaktperson:
Nicklas Källebring, tfn 08-522 330 43, 073-950 30 43
nicklas.kallebring@temo.se
www.temo.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Seminarium kl 15.00-17:00:00, Spegelsalen, Wisby hotell
Måste barn och ungdomar bli sjuka för att få vård?
Det verkar inte som om vare sig samhället eller vården kan hjälpa barn och ungdomar tillräckligt med deras hälsoproblem. Fetma och självmord ökar liksom depressioner och andra psykiska problem.

Frågeställningar: Är det nödvändigt att vänta till problemen blir möjliga att diagnosticera? Borde inte skolhälsovården få resurser att fånga upp problemen tidigare? Kan det vara så att dagens vård är uppbyggd efter en annan situation - att dagens hälsoproblem för barn och ungdomar inte förhindras bäst genom att skolsjuksköterskan mäter, väger och vaccinerar? Borde skolsjuksköterskan få ett bredare ansvar samtidigt som andra kompetenser kopplas till elevhälsan?

Medverkande: Josefin Adolfsson, journalist, författare till boken "Kårnulf was here", Anders Milton, läkare, nationell psykiatrisamordnare, ordf för Röda Korset, Nina Rehnqvist, läkare, professor, chef Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Susanne Regber, barnsjuksköterska, forskar kring barn med diabetes och fetma, Eva Fernvall, ordf Vårdförbundet.
Samtalsledare: David Bexelius programledare för Raggadish, SVT)
Arrangör:
Vårdförbundet
Kontaktperson:
Björn Sundin, pressansvarig, Vårdförbundet, tfn 070-3731850
bjorn.sundin@vardforbundet.se
www.vardforbundet.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Kvällsmingel  kl 17:00:00-19:00:00, Wisby Hotells trädgård
Städning i hemmet - en tjänst som andra
Hur många timmar om dagen lägger en normalfamilj ned på att städa och tvätta? Hemservicetjänster kan skapa mer tid och mervärde för familjer. Åsa Keller och Thomas Kolbe samtalar med moderator Anna Olin hur professionell hjälp i hemmet kan bli verklighet för alla.

Medverkande: Åsa Keller, vd HomeMaid AB
Thomas Kolbe, vd ISS Sverige AB,
I samband med kvällsminglet serveras enklare förtäring.

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Onsdagen den 7 juli
Tvekampen - mingel- och debattillställning kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård.
Skatter - skapar de rättvisa?
Är skatter rättvisa i alla lägen? Motverkar vissa skatter t o m sitt syfte? Hur borde ett skattesystem se ut för att skapa rättvisa och på bästa sätt möjliggöra för människor att förverkliga sina drömmar och tillgodose sina behov.
Medverkande:Tove Fraurud, ordförande Ung Vänster, Tove Lifvendahl, tidigare ordförande Moderata Ungdomsförbundet
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare
Arrangör:
Skattebetalarna tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Victoria Waltari Nyberg, Hill & Knowlton, victoria.waltari.nyberg@hillandknowlton.com, tfn 08-402 89 00 eller 0708-93 50 39.

divider line

Onsdagen den 7 juli
After Speech kl 19:45:00-21:00:00, Studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1
After Speech
Per Wendel/Leo Lagercrantz/Lars Adaktusson har offentlig intervju med Maria Carlshamre och Birgitta Ohlsson (fp).

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium inkl presslunch kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
Federalismens principer bygger framtidens välfärd
Maud Olofsson inleder seminariet
Från idéprogram till federalism - Därför landade Centerpartiet i federalismen Lars Weinehall, ledamot av partistyrelsen och verkställande utskottet, utvecklar.

Hur federaliseras ett land? Prof. Thomas Fleiner, Schweiz, som har gedigen erfarenhet från federalism ur internationellt perspektiv.

Utmaning för Sverige. Ett samtal mellan Kaj Fölster, tysk socialpolitiker, Åsa Torstensson, ledamot i Ansvarsutredningen, Fredrick Federley, ordf Centerpartiets ungdomsförbund. Leds av Lars Weinehall. Seminariet avslutas med presslunch.

Maud Olofsson talar i Almedalen kl 19.00
Arrangör:
Centerpartiet
Kontaktperson:
Marianne Magnusson, tfn 070-286 44 66. Lokal kontaktperson Curt Broberg, tfn 070-604 24 16.
gotland@centerpartiet.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Informationsfrukost kl 08:30:00-09:30:00, Wisby Hotell
Informationsfrukost om den nya svenska alkoholbrottsligheten
Initiativtagare bakom Stoppa Alkobrotten (bl a Helén Jaktlund från Farsor & Morsor på stan och Jens Spendrup från Svenska Bryggarföreningen) presenterar ny information om den brottslighet som kommer i kölvattnet på privatinförseln och smugglingen av öl, vin och sprit till Sverige.
Frukost serveras från 08:00. Presentationen börjar kl 8:30. Föranmäl till kontaktperson nedan senast onsdagen den 7 juli kl 17:00.
Arrangör:
Stoppa Alkobrotten
Kontaktperson:
Anmälan och kontakt sker via e-post eller vår tipstelefon: 020-90 90 80
info@stoppaalkobrotten.nu
www.stoppaalkobrotten.nu

divider line

Torsdagen den 8 juli
Drop-in-seminarier, nytt seminarium startar varje hel timme kl 09:00:00-15:00:00, Kårhuset Rindi
Opinionsbildning i förändring
Världen kommer till Visby - en rad korta seminarier om opinionsbildning i förändring - i Sverige och världen. Möt politiska rådgivare från USA, Ryssland, Holland och Sverige. Varje timme startar ett nytt seminarium!
Arrangör:
Springtime i samarbete med Norna kommunikation
Kontaktperson:
Cornelia Rudh, Springtime, tfn 0708-796 931
cornelia.rudh@springtime.nu
www.springtime.nu

divider line

Torsdagen den 8 juli
Information kl 09:00:00-19:00:00, Inre hamnen
Hälsotorg
Apoteket presenterar sin verksamhet på ett Hälsotorg, där man kan möta läkare, farmacevter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Projektet "Livsviktigt" ger kända politiker möjlighet att ta ställning till donation av organ. Du ges också möjlighet att kontrollera din egen hälsa. Dessutom anordnas spontana debatter m.m.
Arrangör:
Apoteket AB
Kontaktperson:
Pressekreterare Andreas Rosenlund, tfn 070-3591058
andreas.rosenlund@apoteket.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarie kl 09:00:00-12:00:00, Björkhaga semesterhem, Klintehamn
Konsumentmakt för förändring, egenmakt för hållbar livsstil
S-kvinnor har seminarievecka på Björkhaga semesterhem. Seminarierna har Hållbar Utveckling som övergripande tema.

Dagens föreläsare är: Ann-Christin Nyqvist, konsument och jordbruksminister
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
Carina Ohlsson, studieorganisatör S-kvinnor, tfn 070-343 96 30
carina.ohlsson@riksdagen.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Egenvårdsråd och föreläsningar kl 09:00:00-17:00:00, Donners plats
Nära till vården
Vårdförbundets förbundsstyrelse (sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker) ger råd om egenvård och korta föreläsningar om hur vården kan komma närmare och bli mer tillgänglig. Under torsdagen bl a: bättre äldrevård, närmare och bättre vård, så höjer du din lön!
Arrangör:
Vårdförbundet
Kontaktperson:
Björn Sundin,pressansvarig, tfn 070-3731850
bjorn.sundin@vardforbundet.se
www.vardforbundet.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Frukostseminarium kl 09.00-10:00:00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Radioaktivt avfall på Kolahalvön - myt eller verklighet?
Lyssna på erfarenheterna från Bo Gustafsson, styrelseordförande i SKB International, som arbetat med att hjälpa forna Sovjetunionen sanera sitt kärnavfall sedan början på 1990-talet.
Frukost från klockan 08.00-09.00.
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
SCB seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand hotell
Olika villkor på arbetsmarknaden
365 000 oanvända heltidstjänster, begynnande arbetskraftsbrist? Finns det mer att hämta? Vill vi erbjuda mer?
Detta och många andra hittills oredovisade uppgifter ur Arbetskraftsundersökningarna, AKU redovisas vid seminariet.
Anders Sundström SCB, tfn 08-506 949 37, 070-369 49 37, Johan Jönsson SCB, tfn 08-506 946 99 eller e-mail johan.joensson@scb.se

Arrangör:
Statistiska centralbyrån
Kontaktperson:
Lars-Erik Dimberg marknadsdirektör SCB,
tfn 019-176861, 070-5286861 eller Per-Åke Bladh presschef, tfn 019-176044,
070-6656044
larserik.dimberg@scb.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E31
Vem har råd att gå i skolan?
Ett seminarium om barnfattigdom, avgifter i skolan och kommuner som bryter mot lagen.

Medverkande: Metta Fjelkner, ordf Lärarnas Riksförbund, Louise Fernstedt, Svenska Kommunförbundet, Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Växjö Universitet, Lena Holm, generalsekr Majblommans riksförbund
Arrangör:
Majblommans Riksförbund
Kontaktperson:
Lena Holm, tfn 031-60 68 91, 070-699 45 61
lena.holm@majblomman.se
www.majblomman.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Ekonomiskt seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Spegelsalen, Wisby Hotell
Hur kan Sverige växa?
Ett seminarium om förutsättningar för tillväxt i olika regioner.
Kristina Axén Olin, oppositionsborgarråd i Stockholm (m), Bertil Daniels, hemmansägare och kommunpolitiker (c) i Leksand, Anna Ekström, ordf SACO, Krister Fingal, vd och koncernchef Faktab Finans, Ingegerd Greén, tidigare vd IUC i Gnosjöregionen, Jan Lidén, vd och koncernchef FöreningsSparbanken, Sture Nordh, ordf TCO, Peter Nygårds, chef Samhällskontakter FöreningsSparbanken, Anders Sundström, riksdagsman (s)och medlem i Socialdemokraternas verkställande utskott.
Moderator: Greger Hatt
Öppet för allmänheten i mån av plats.


Arrangör:
FöreningsSparbanken
Kontaktperson:
Patrik Cedemar, tfn 0708-228986, Erik Forsman, tfn 070-661 23 53.
patrik.cedemar@foreningssparbanken.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E30
Suger hälsobudskap fett? Om förvirrade konsumenter och mediernas roll
Presentation av Skop-undersökning om konsumenternas attityder till hälsa och övervikt. Konsumenten och kostbudskapet - förvirrade val i mediabruset. Samtal om hälsobudskap och mediernas roll.
Jacob Östberg, doktor i företagsekonomi med inriktning på konsumentforskning, KTH
Pia Nordström, redaktör för Expressens hälsotidning Ego, Pia Lindeskog, representant från Centrum för tillämpad näringslära, Emelie Löthgren, Sveriges Konsumentråd.
Moderator: Louise Ungerth
Arrangör:
Sveriges Konsumentråd och Konsumentföreningen Stockholm
Kontaktperson:
Emelie Löthgren, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumentråd, tfn 08-534 808 70 eller 073-960 09 36. Ulrika Lamberth, informatör, Konsumentföreningen Stockholm, 070-341 55 31.
emelie.lothgren@sverigeskonsumentrad.se
www.sverigeskonsumentrad.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B23
Varför vänder väjlarna ryggen till en socialdemokratisk europapolitik?
- En kritisk analys av ett val som gick förlorat.
Det finns all anledning att ta det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalet på allvar. Med anledning av detta så tillsatte SSUs förbundsstyrelse en valanalysgrupp för att ta reda på orsakerna till valdeltagandet samt orsakerna bakom de låga siffror som socialdemokraterna fick. Valanalysgruppens arbete leds av SSUs ordförande Ardalan Shekarabi.

Det finns skäl att aktualisera den socialdemokratiska visionen om europapolitiken som verktyg med tanke på att partiets budskap inte attraherade socialdemokratiska väljare. Hur kan vi förklara det låga valdeltagandet i Sverige och unionen som helhet? Vad innebär det låga valdeltagandet för Europaparlamentets legitimitet?


Medverkande: Ingvar Carlsson, fd statsminister, Åsa Westlund, Europaparlamentariker (s), Ardalan Shekarabi, Ordförande SSU
Arrangör:
SSU
Kontaktperson:
SSUs Pressekreterare Peter Skeppström , tfn 070-592 60 38
peter.skeppstrom@ssu.se
www.ssu.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Uställning kl 10.00-19.00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Utställning om radioaktivt avfall i Sverige
Kom och upplev en annorlunda utställning i tid och rum. Guidade turer mellan 10 och 19. Gratis.
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 12:00:00-14:30:00, Gotlands Fornsal
Måltid och Politik 2004
Lunch och samtal kring hur måltiden och regional produktion kan vara en kommunal tillväxtstrategi. Med några goda exempel på regionala satsningar
Carl Jan Granqvist, moderator
Gun Westholm, 1:a antikvarie, Länsmuseet på Gotland, Ulf Adelsohn, ordf. SHR, Inger von Corswant, ostproducent Stafva Gård, Thord Ohlsson, europeisk koord. Regional matkultur
Håkan Jakobsson, bagare, ordf. Produkt Gotland
Begränsat antal platser, föranmälan till info@livstek.se senast tisdag 6 juli.
Arrangör:
Måltidsmuseum, Länsmuseet på Gotland, Regional Matkultur Gotland, LivsTek
Kontaktperson:
Susanne Welin-Berger, LivsTek, tfn 0498-20 28 80, 0707-26 28 88, fax 0498-20 28 89
info@livstek.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Lunchsamtal  kl 12.00-13.00, Wisby Hotells trädgård
Friska företag - recept för framgång
Har tjänsteföretagen större möjligheter att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden tillbaka ut i jobb? Hur bidrar friskvård till att skapa nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn? Thommy Henningsson och Kent Hult samtalar med Anna Olin om framtidens utmaningar för att hålla personal och medarbetare friska och vikten av verkningsfulla rehabiliteringsinsatser.

Medverkande Thommy Henningsson, FRISK; Kent Hult, vd Städpojkarna. I samband med lunchsamtalet serveras lunch.


Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Wisby Hotells trädgård
Vi fixar jobben - Tjänstesektorn som jobbskapare
Tre av fyra svenskar arbetar i dag inom tjänstesektorn. Över fyra av fem nystartade företag är tjänsteföretag. Det är inom tjänstesektorn som de nya jobben skapas. En fortsatt positiv utveckling av tjänstesektorn kräver emellertid ökade incitament och goda förutsättningar för tillväxt. Hur kan marknadens parter skapa goda förutsättningar för en fortsatt växande tjänstesektor? Vilka regelförändringar måste till för att trygga tjänstesektorns roll som jobbskapare?

Medverkande: Anastasia Georgiadou, företagsledare Adena Clean AB, Jan Grönlund, statssekreterare, näringsdepartementet, Jonas Milton, vd Almega, Lena Nettersand, personaldirektör, Samhall AB, Sandro Scocco, direktör, AMS
Åsa Torstensson, riksdagsledamot (c), ledamot i näringsutskottet

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
SACO FORUM 2004. Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Högskolan på Gotland, B 51
Svensk universitetsforskning - hur står den sig?
Debatt inför 2004 års forskningsproposition, mellan lärare, forskare, doktorander, studenter och utbildningspolitiker om våra universitet och högskolor har förutsättningar att klara uppdraget att även i fortsättningen vara samhällets främsta forskningsutförare
Moderator: Anna Ekström, ordf SACO. Debattdeltagare: Christoph Bargholtz, ordf SULF, Kerstin Eliasson, statssekr Utb dep, Anna Germundsson, ordf SDF, Ignacio Vita, ordf SFS (tom 30 juni), Harriet Wallberg-Henriksson, rektor KI och Bengt Westerberg, ordf Vetenskapsrådet

Arrangör:
Sveriges Universitetslärarförbund, SULF
Kontaktperson:
Lisbeth Klang, tfn 08-698 36 21
lk@sulf.se
www.saco.se/visby

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Humanus, Bredgatan 4
Rätt till lärande
Redovisning och samtal om personer med utvecklingsstörning och deras rätt till vuxnas lärande och den nuvarande diskriminerande lagstiftningen.
Förbundsordf Sven-Olov Edvinsson och Eva Ekengren, verksamhetsutvecklare, SV
Företrädare för "Carlbeckskommittén", (berörd statlig utredning)
Företrädare för Riksförbundet FUB

För att kunna beräkna förtäringen så vill vi gärna ha din förhandsanmälan till:
raymond@sv.se.
Arrangör:
Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Riksförbundet FUB
Kontaktperson:
Raymond Svensson, verksamhetsutvecklare, SVs förbundskansli, tfn 08-587 686 41 eller 0708-55 30 69
raymond@sv.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 13:00:00-14:30:00, Högskolan på Gotland, E31
Förslaget till EU-författning - avstamp eller platt fall?
EU-ländernas ledare enades den 18 juni om ett förslag till ny författning för EU. Redan innan förslaget blev klart i formell mening har det debatterats en hel del - bland annat under den nyligen avslutade valrörelsen. Nu när förslaget är klart och ett stort antal länder skall hålla folkomröstningar är det sannolikt att detta förslag till en konstitution för Europa blir det stora debattämnet under de närmaste åren.

Seminariet belyser det konstitutionella förslagets förtjänster och brister, samt hur vi i Sverige bör förhålla oss till ratificeringen av förslaget. Bör riksdagen ensam fatta beslut eller bör folket tillfrågas i en rådgivande folkomröstning?


Medverkande: Nils Lundgren, ordf Junilistan, tillträdande MEP, Birgitta Swedenborg, medlem av Junilistans styrelse, forskningsledare på SNS, Daniel Tarschys, professor statvetenskap, Stockholms Universitet, Fredrik Langdal, forskare Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.
Arrangör:
Junilistan
Kontaktperson:
Jesper Katz, tfn 070-4441020, 08-232111
press@junilistan.nu
www.junilistan.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Debattseminarium  kl 14:00:00-16:00:00, Strand Hotell, Teatern
"Måste djungelns lag råda för att vi skall få ökad tillväxt?"
Vill vi behålla kollektivavtalen och värna om en ordnad arbetsmarknad eller ska vi gå mot en helt oreglerad arbetsmarknad?

Peter Wolodarski, DNs ledarredaktion, Gunvor Engström, VD Företagarna, Agneta Lindblom Hulthén, ordf Journalistförbundet, Ursula Berge, debattör, Arenagruppen
Sture Nordh, ordf TCO. Moderator: Karin Hallgren, kommunikationschefTCO

Kl 16.00 - 17.00 mingel med tilltugg. Föranmälan via mail till jatack@tco.se
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Peter Bloch, TCOs presschef, tfn 070-255 13 37
peter.bloch@tco.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarum kl 14:00:00-15:30:00, Wisby Hotell
Så kan staten spara miljarder och minska belastningen på miljön
Skanska presenterar en ny rapport om de samhällsekonomiska vinster som kan göras i byggsektorn. Byggsektorn står för ungefär 20 procent av BNP och är stor förbrukare av energi, råvaror och kemikalier. Om resurserna användes för att bygga långsiktigt hållbart och ekonomiskt effektivt så skulle det minska miljöbelastningen och frigöra stora ekonomiska resurser. Vad krävs av byggbolag och politiker för att bygga uthålligt i större skala?
Medverkande: Skanska Sveriges vd Mats Williamson, miljöminister Lena Sommestad, universitetslektor Robert Lundmark vid Luleå Tekniska Universitet.
Moderator: Gunnar Fröroth, Diplomat PR


Arrangör:
Skanska Sverige
Kontaktperson:
Björn Nilsson, Skanskas informationsavdelning, tfn 0733 - 49 82 90
bjorn.h.nilsson@skanska.se
www.skanska.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 14:30:00-16:00:00, Wisby Hotell
Central styrning eller lokal välfärd?
Statens sektorisering och detaljstyrning hindrar kommunerna och landstingen att fullgöra sina uppdrag. Vad händer med utvecklingskraften på lokal nivå när staten detaljstyr? Är det möjligt att uppnå rättvisa i ett centraliserat system? Vad gynnar medborgarna bäst - central styrning eller lokalt självbestämmande?
Anders Knape vice ordf i Svenska Kommunförbundet, Henrik Hammar vice ordf i Landstingsförbundet, Richard Murray chefsekonom Statskontoret, Lotta Gröning Norrländska Socialdemokraten, Barbro Hedvall DN, Göran Magnusson riksdagsledamot, Annette Carnhede förbundsordf Statstjänstemannaförbundet, Lena Thalin, regional utvecklingschef Gotlands kommun och Åsa Ehinger Berling, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Moderator:Lena Josefsson
Arrangör:
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
Kontaktperson:
Annette Lilliestierna, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, tfn 08-452 77 78, 070-319 77 78, Christina Lindahl, tfn 08-452 77 79, 070-319 77 79
annette.lilliestierna@svekom.se
www.lf.svekom.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 14:30:00-16:00:00, Krukmakarns Hus, Mellangatan 21, Frälsningsarmen
Berusning till salu - om alkohol och reklam
Hur ska vi ha det - fritt fram för försäljning och alkoholreklam, olika grader av restriktioner på området eller totalförbud mot alkoholreklam?Medverkande: Forskaren Stig Helling som skrivit rapporten "Berusning till salu" presenterar rapporten och detta följs upp av ett samtal med Karin Rågsjö, informationssekreterare, socialdepartementets alkoholkommitté, Fredrik Erlandsson, informationsansvarig, DIAGEO Sweden AB (Globalt marknadsledande företag för tillverkning, marknadsföring och försäljning av alkoholdrycker) och Håkan Jonsson, folkhälsostrateg, Gotlands kommun.
Arrangör:
Alkoholkommittén i samarbete med Gotlands kommun
Kontaktperson:
Håkan Jonsson, tfn 0498 - 26 90 17
hakan.jonsson@gotland.se
www.alkoholkommitten.se eller www.ettnarkotikafrittgotland.nu

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 15:00:00-16:30:00, Wisby Hotells Trädgård
Kan AMS läggas ut på entreprenad?
Är tiden mogen för en annan rollfördelning mellan AMS och bemanningsbranschen när det gäller att skapa nya jobb? Kan bemanningsbranschen ta hand om uppgifter som AMS hittills har skött? Vad kan bemanningsbranschen göra för motsvarande 2,5 miljarder kronor som AMS hemställer om hos regeringen? Presentationer, samtal och diskussioner.
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Ola Källqvist, Exido, Jorge Palma, Metalls avdelning 83, Sandro Scocco, direktör AMS, Tina Acketoft, riksdagsledamot (fp) och ledamot av arbetsmarknadsutskottet, Jan Grönlund, statssekreterare Näringsdepartementet, Mats Sävstam, ordförande Bemanningsföretagen.
Moderator: Christer Söderberg, Personliga Möten AB

Arrangör:
Bemanningsföretagen
Kontaktperson:
Eva Östling Ollén, tfn 070-345 69 68
eva.ostlingollen@almega.se
www.almega.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium kl 15.30-17.00, Wisby Hotell, Vinterträdgården
Är Sverige redo för ökad turism?
Sveriges roll i den nya Östersjöregionen- en potential för tillväxt vi inte får missa! Har vi de rätta förutsättningarna och stödet från samhället? Vilken länk saknas i den svenska paketeringen för att de nya EU-medborgarna ska komma just till Sverige?
Medverkar gör bl a SAS Sverigechef Anders Erling, Tallinks marknadschef Tapani Kauhanen, Kolmårdens VD Magnus Nilsson, Sveriges Ambassadör i Estland Dag Hartelius, Turistrådets ordförande Elizabeth Nyström. Siewert Öholm leder debatten med riksdagsföreträdare, Sylvia Lindgren(s), Mats Odell (kd), Lotta N Hedström (mp) samt Anders G Högmark (m).
Arrangör:
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svenskt Flyg, Sveriges Rese- och Turistråd och Svensk Turism.
Kontaktperson:
Eva Larsson, information- och kommunikationschef, SHR. tfn 0709 - 95 50 77 eller Rikard Bergsten, VD Svensk Turism, tfn 0708-61 33 80.
e.larsson@shr.se
www.shr.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Seminarium och mingel kl 16:00:00-18:30:00, Strand Hotel
Tillväxtens regionala logik
Under våren har diskussionen om hur vi skall kunna öka vår tillväxt intensifierats i politiken, medier och näringsliv. Parallellt utreds den offentliga sektorns framtida organisation av landshövding Mats Svegfors. Resultatet av dessa processer kommer med största sannolikhet att vara av stor betydelse för näringslivet och därmed för landets framtida välståndsutveckling.

Näringslivet diskuterar tillväxt och samhällets framtida organisering med tankesmedjorna Agora och Timbro.
Samtalsdeltagare: Mattias Bengtsson, chef tankesmedjan Timbro. Ursula Berge, chef tankesmedjan Agora

Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Anders Källström
vd Västsvenska Industri- och Handelskammaren,

Diskussionen avslutas med mingel, mat och dryck kl 17.30. Föranmälan via mail senast tisdag 6 juli till andreas.svenungsson@handelskammaren.net

Arrangör:
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Handelskammaren Värmland, Handelskammaren Jönköpings län, Östsvenska Handelskammaren, Mittsveriges Industri- och Handelskammare och Norrbottens Handelskammare.
Kontaktperson:
Andreas Svenungsson, projektledare Affärsklimat, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, tfn 08-524 630 41, 0709-396891
andreas.svenungsson@handelskammaren.net
www.handelskammaren.net

divider line

Torsdagen den 8 juli
Kvällsmingel  kl 17:00:00-19:00:00, Wisby Hotells trädgård
Med rätt lön på rätt plats
Jonas Milton och Björn Bergman samtalar med Anna Olin om förutsättningar för att utveckla framtidens tjänstesektor - lönebildningsproblematik, integration och avtalsbildning.

Medverkande: Björn Bergman, ordförande Ledarna, Jonas Milton, vd Almega
I samband med kvällsminglet serveras enklare förtäring.

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Torsdagen den 8 juli
Tvekampen - mingel- och debattillställning kl 17:30:00-19:00:00, Wisby Hotells Vinterträdgård.
3G - Framtidshopp eller hälsofara?
Debatten handlar strålningen från 3G-master, samt konsekvenserna av att utvecklingen bromsas och att 3G-nätet inte byggs ut.
Medverkande: Lilian Virgin (s), riksdagsledamot, Lotta Nilsson Hedström (mp) riksdagsledamot
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare
Arrangör:
MobilTeleBranschen tillsammans med Hill & Knowlton
Kontaktperson:
Tor Enqvist, PR-konsult, tor.enqvist@hillandknowlton.com, tfn 08-402 89 00 eller 0706-27 02 27.

divider line

Torsdagen den 8 juli
After Speech kl 19:45:00-21:00:00, Gotlands Studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1
After Speech
Per Wendel/Leo Lagercrantz/Lars Adaktusson har offentlig intervju med dagens huvudtalare i Almedalen: Maud Olofsson (c).

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Presskonferens kl 15:00:00-16:00:00, Högskolan på Gotland/Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
Socialdemokraterna
Bosse Ringholm talar i Almedalen kl 19.00
Arrangör:
Socialdemokraterna
Kontaktperson:
Anna A Forsberg, tfn 08-700 26 36, 070-568 32 44, anna.forsberg@sap.se Ulrika Carlsson, tfn 08-700 27 10, 070-566 86 35, ulrika.carlsson@sap.se

www.sap.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Seminarium kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
Hur mår den svenska folksjälen?
På seminariet får vi experternas åsikt om hur psykiatrin fungerar. Guhn Godani, psykolog och verksam vid Rädda Barnens Centrum i Stockholm, kommer att ge oss perspektiv utifrån barnen, särskilt asylbarnens situation. Sten Lewander - professor i rättspsykiatri och en debattör som ofta sticker ut hakan - kommer att ställa diagnos på hur psykiatrin fungerar i landet.

Moderator: Chatrine Pålsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna


Arrangör:
Kristdemokraterna
Kontaktperson:
Inger Strömbom, tfn 070-266 04 45
inger.strombom@kristdemokraterna.se
www.kristdemokraterna.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Hearing om äldrevården kl 09:00:00-12:00:00, Wisby Hotell, Spegelsalen
Tålmodig och taktfast dirigent sökes!
Hearing om äldrevården. Experter, beslutsfattare och intresseorganisationer utfrågas. Äldre med många behov behöver få en egen dirigent som utifrån den äldres önskemål och behov kan samordna alla insatser. Vi vill medverka till lösningar - ge oss förutsättningar!
Arrangör:
Sveriges pensionärsförbund,SKTF och samtliga ovanstående organisationer
Kontaktperson:
Ann-Britt Aldeman, SKTF, Nationellt ansvarig för äldreomsorg, tfn 08-789 65 04, 070-66 96 504
ann-britt.aldeman@sktf.se
www.sktf.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Seminarium kl 09:00:00-12:00:00, Strand hotell, Bryggarsalen
Ordning eller oreda på arbetsmarknaden?
Debatten om utvidgningen av EU och vilka konsekvenser den kan få har varit intensiv under våren. EU-kommissionens förslag om ett så kallat tjänstedirektiv är en annan stor fråga som närmar sig ett avgörande. I debatten kommer begreppen att redas ut och ideologiska skiljelinjer att synliggöras.
Maud Olofsson, partiledare Centerpartiet, Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, Hans Tilly, ordf Byggnads, Janne Rudén, ordf SEKO
Moderator: Bertil Jacobson
Arrangör:
Byggnads och SEKO
Kontaktperson:
Ingela Edlund, ombudsman SEKO tfn 08-791 42 18, 070-543 34 43
ingela.edlund@seko.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Seminarie kl 09:00:00-12:00:00, Björkhaga semesterhem, Klintehamn
Må bra hela livet - människa och ekologi i samspel
S-kvinnor har seminarievecka på Björkhaga semesterhem. Seminarierna har Hållbar Utveckling som övergripande tema.

Dagens föreläsare är: Carina Nilsson, ordförande i Malmö miljönämnd
Arrangör:
S-kvinnor
Kontaktperson:
Carina Ohlsson, studieorganisatör S-kvinnor, tfn 070-343 96 30
carina.ohlsson@riksdagen.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Egenvårdsråd och korta föreläsningar kl 09:00:00-17:00:00, Donners plats
Nära till vården
Vårdförbundets förbundsstyrelse (sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker) ger råd om egenvård och korta föreläsningar om hur vården kan komma närmare och bli mer tillgänglig. Under fredagen bl a: varför hindras sjuksköterskor från att starta eget?, alla fel och brister borde anmälas!
Arrangör:
Vårdförbundet
Kontaktperson:
Björn Sundin, pressansvarig,tfn 070-3731850
bjorn.sundin@vardforbundet.se
www.vardforbundet.se

divider line

Fredagen den 9 juli
SCB seminarium kl 10:00:00-11:30:00, Strand hotell
Sveriges ekonomi i siffror
Var i konjunkturen befinner sig svensk ekonomi?
SCB analyserar den senaste utvecklingen i ekonomin och underlättar tolkningen av de senaste siffrorna. KPI för juni månad och prisbasbeloppet för 2005, redovisas också.
Lena Hagman SCB tfn 08-5069 4223, 070-6024223 eller e-post lena.hagman@scb.se
Olle Djerf tfn 08-5069 4241, 070-555 94 96 eller e-post olle.djerf@scb.se
Maria Martinsson 08-5069 4467
Arrangör:
Statistiska centralbyrån
Kontaktperson:
Lars-Erik Dimberg marknadsdirektör SCB, tfn 019-176 861, 070-5286861 eller Per-Åke Bladh presschef , tfn 019-176 044, 070-6656044
larserik.dimberg@scb.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Seminarium med paneldebatt kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, B 51, Aulan.
Kollektivtrafiken gynnar alla - men vem bryr sig?
Vad säger det svenska folket och vilka skillnader finns jämfört med riksdagsledamöternas inställning?
- färska siffror presenteras från en Sifo-undersökning och Kollektivtrafikbarometern
- en paneldebatt med politiker avslutar.
I debatten medverkar Karin Svensson Smith (v), Jan-Evert Rådhström (m), Kerstin Engle (s), Runar Patriksson (fp) och Anna Berger Kettner (s).
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare.
Arrangör:
Branschnätverket Buss & Samhälle, Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) och Branschföreningen Tågoperatörerna.
Kontaktperson:
Christer Lindblad, Branschnätverket Buss & Samhälle/Svenska Bussbranschens Riksförbund,
tfn 08-44 27 27 8 eller 070-648 55 99.
christer.lindblad@bussbranschen.se
www.bussbranschen.se

divider line

Fredagen den 9 juli
TCO hjälper dig att orientera dig i arbetsmarknadsdjungeln. kl 10:00:00-18:00:00, Hamnen
Besök vår djungelvagn i hamnen!
I hamnen har vi en djungelvagn där vi kommer att dela ut information om vikten av avtal och överenskommelser på arbetsplatsen.
Arrangör:
TCO
Kontaktperson:
Karin Hagman, tfn 08-782 91 26, Elin Ålund, tfn 08-782 92 06

divider line

Fredagen den 9 juli
Utställning kl 10.00-19.00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Utställning om radioaktivt avfall i Sverige
Kom och upplev en annorlunda utställning i tid och rum! Guidade turer mellan 10 och 19. Gratis.
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Lunchsamtal  kl 12:00:00-13:00:00, Wisby Hotells trädgård
Velfærd og valgfrihed - Från Nacka till Danmark
Danmark har på många områden varit föregångare för förnyelse av offentlig sektor. Danmark har bland annat hämtat inspiration från det valfrihetsarbete som genomförts i Nacka kommun i Stockholms län. Vilka är erfarenheterna från Danmark? Louise Saabye Høst och Mats Gerdau i lunchsamtal med moderator Anna Olin om arbete för alternativ och valmöjligheter.

Medverkande: Mats Gerdau, kommunalråd (m), Nacka, Louise Saabye Høst, finansministeriet, Danmark
I samband med lunchsamtalet serveras lunch.

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Fredagen den 9 juli
LRF-seminarium kl 12:00:00-15:00:00, Sävesalen, Länsmuséet Fornsalen
Hoten mot den svenska maten växer - Än sen då ?
Antalet seminariedeltagare begränsas till 60.
Arrangör:
LRF
Kontaktperson:
Lars Höök, tfn 070-521 52 07 eller Ingela Carlsson, tfn 070 2129712
lars.hook@lrf.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Seminarium kl 13:00:00-15:00:00, Wisby Hotells trädgård
Från monopol till valfrihet - tjänsteföretag förnyar och skapar valmöjligheter
Tjänsteföretag har på olika sätt medverkat till förnyelse och att skapa mångfald inom den offentliga sektorn. Vilka politiska beslut krävs för att gå vidare med förnyelsen av offentlig sektor? Hur kan valfriheten för medborgarna öka ytterligare? Och vågar politikerna ta steget? I samband med seminariet presenteras resultatet från en ny Sifoundersökning gällande svenskars syn valfrihet.

Medverkande: Widar Andersson, skribent och lokalpolitiker (s); Mats Gerdau, kommunalråd (m), Nacka; Louise Saabye Høst, finansministeriet, Danmark; Bert Levin, delägare och styrelseledamot Pysslingen; Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega; Shori Zand, vd och grundare, barnmorskemottagningen Storken; Bengt Wallentin, vd Marakanda; Lars Weiss, författare och mediekonsult..

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson tfn 070-345 68 48, Karin Ryderman tfn070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Seminarium kl 15:00:00-17:00:00, Wisby Hotells Trädgård
Vinst i vården. Vinst för patienten? Vinst för samhället?
Debatten om vinstsyftande företag inom vårdsektorn är intensiv och ger upphov till många frågor.
Är det rimligt att vårdföretagen går med stora vinster samtidigt som landsting går back? Är de vinstsyftande företagen inom vårdsektorn en av orsakerna till krisen inom vården? Eller ger dessa företag rentav vinst för såväl patienten och personalen som samhället i stort? Är vårdföretagen en förutsättning för att vi skall klara framtidens vård och för att välfärden skall säkras?

Medverkande: Camille Forslund, Keyline AB, Gösta Jedberger, ordf i Vårdföretagarna, Ola Johansson, sekreterare i utredningen Vårdens Ägarformer, Shori Zand, barnmorska och ägare till Barnmorskemottagningen Storken i Linköping, Lars Söderström, professor i nationalekonomi (särskilt socialpolitik) vid Lunds universitet,
Bengt Westerberg, ordf i Föreningen Äldreomsorgsföretagarna.
Moderator: Anna Olin

Arrangör:
Vårdföretagarna
Kontaktperson:
Eva-Karin Anderman, Vårdföretagarna, tfn 08-762 68 91, 0703-45 68 91
eva-karin.anderman@almega.se
www.vardforetagarna.se

divider line

Fredagen den 9 juli
Seminarium kl 15:30:00-17:30:00, Wisby Hotell Spegelsalen
Är Almedalen bra för demokratin?
Almedalen har sen Olof Palmes dagar varit en viktig del av den svenska demokratin. Under de senaste åren har även intresseorganisationer och företagare tagit alltmer plats under Almedalsveckan. Är lobbying ett hot eller en möjlighet för demokratin? Årets bästa opinionsbildare i Almedalen kommer att utses. Medverkar gör bl a Martin Borgs, från Hill & Knowlton, författare till boken "Propaganda" om hur kommunikation påverkar oss och hur vi kan påverka den.
Paneldiskussion där gäster från media- och politikersfären diskuterar lobbying och Almedalen som fenomen och mötesplats.
Medverkande: Martin Borgs, chef Public Affairs, Hill & Knowlton, Margareta Winberg, ambassadör och tidigare vice statsminister, Pelle Wendel, journalist Expressen, Ursula Berge, tankesmedjan Agora,
Moderator Carl Melin, fil.dr., Hill & Knowlton
Arrangör:
PR-byrån Hill & Knowlton och bokförlaget Atlas
Kontaktperson:
Tor Enqvist, HILL & KNOWLTON, tor.enqvist@hillandknowlton.com, tfn 08-4028900 eller 0706-270227. Richard Herold, Förläggare ATLAS, richard.herold@arenaek.se, tfn. 08-109605

divider line

Fredagen den 9 juli
Kvällsmingel  kl 17:00:00-19:00:00, Wisby Hotells trädgård
Val, val, val...
Spaning kring de förändringar som skett sedan folkhemmets dagar. Under sextio- och sjuttiotalen fanns bara ett barnprogram att se på TV, få radiokanaler att lyssna till och säsongens frukter och grönsaker hade en reell innebörd. I dag måste man välja allt från telefonbolag, elleverantör, skola, vård och placeringar av pensionspengar. Och hur blir det egentligen om min granne väljer eller placerar bättre än jag?
I samband med kvällsminglet serveras enklare förtäring.

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Fredagen den 9 juli
After Speech kl 19:45:00-21:00:00, Gotlands Studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1
After Speech
Per Wendel/Leo Lagercrantz/Lars Adaktusson har offentlig intervju.

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line

Lördagen den 10 juli
Presskonferens kl 15:00:00-, Högskolan på Gotland, Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
Kristdemokraterna
Presskonferens med Göran Hägglund kl 15.00
Almedalen
Underhållning Anna Nordell med band 18.30
Göran Hägglund talar i Almedalen kl 19.00
Arrangör:
Kristdemokraterna
Kontaktperson:
Inger Strömbom, tfn 070-266 04 45
inger.strombom@kristdemokraterna.se
www.kristdemokraterna.se

divider line

Lördagen den 10 juli
Frukost möte kl 10:00:00-12:00:00, Högskolan på Gotland, E 30
Spelet om de unga Quinnorna i Europa
Är att bilda opinion samt stimulera till debatt, i frågor som anknyter till det nya Europa vad gäller kvinnohandel och prostitution, droger och alkohol utifrån tjejer och unga kvinnors perspektiv.

Amnesty, Ecpat, Janne Nordstedt från RFSU, Mari Svensson från Svenska Kyrkan, Annika Wålinder från Swe Q och Theresia Thylin från NBV som är moderator för mötet.

Arrangör:
Sveriges Quinnoråd-SWE Q, IOGT-NTO och NBV, med stöd från Forum Syd och Svenska Kyrkan.
Kontaktperson:
Sveriges Quinnoråd-SWE Q Helena Brandt, tfn 08-29 70 73, 0733-669 339
info@demokratikonsult

divider line

Lördagen den 10 juli
Utställning kl 12.00-17.00, m/s Sigyn, Visby hamnbassäng(orange fartyg)
Utställning om radioaktivt avfall i Sverige
Kom och upplev en annorlunda utställning i tid och rum! Guidade turer mellan 12 och 17.
Arrangör:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Kontaktperson:
Anni Bölenius, tfn 070-567 67 04
anni.bolenius@skb.se
www.skb.se

divider line

Lördagen den 10 juli
After Speech kl 19:45:00-21:00:00, Gotlands Studentkår Rindi, Tage Cervins gata 1
After Speech
Per Wendel/Leo Lagercrantz/Lars Adaktusson har offentlig intervju med dagens huvudtalare i Almedalen: Göran Hägglund, partiledare (kd).

Arrangör:
Almega
Kontaktperson:
Yvonne Gustavsson 070-345 68 48, Karin Ryderman 070-398 75 81

yvonne.gustavsson@almega.se
www.almega.se

divider line